Seimui – auditų rekomendacijos dėl valstybinių miškų

Išvirtę medžiai
Išvirtę medžiai
  © Edvard Blaževič
Alfa.lt
2017-03-20 15:21

Aukščiausioji audito institucija, atsižvelgdama į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto paklausimus ir domėjimąsi valstybinių miškų srities auditais, atsakingoms institucijoms pateikė informaciją apie svarbiausias 2009–2016 metais atliktų su miškų valdymu susijusių auditų išvadas ir rekomendacijas.

Iš viso šiuo laikotarpiu buvo atlikti 9 su valstybiniu miškų ūkiu susiję auditai. Apibendrinta šių auditų informacija, tikime, bus naudinga svarstant teisės aktų projektus ir priimant svarbius sprendimus dėl pokyčių miškų ūkio valdymo srityje.

Valstybės auditoriai, nuolat stebintys aplinkos apsaugos sritį, miškininkystės sektorių išskiria kaip vieną sudėtingiausių sričių, kurioje būtina suderinti sektoriui keliamus tikslus: didinti šalies miškingumą, siekti didesnio miškų ūkio ekonominio efektyvumo, skatinti inovacijas, tobulinti miškotvarką, gerinti sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, rekreacinę miško infrastruktūrą, reguliuoti kirtimo apimtis taip, kad būtų galima užtikrinti gamtos išteklių tvarumą. Valstybiniai miškai, kaip išskirtinai valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, turi būti prižiūrimas ir valdomas vadovaujantis efektyvumo, racionalumo, visuomeninės naudos ir viešosios teisės principais.

Informaciją apie auditus, susijusius su miškų ūkio valdymu ir valstybės įmonių miškų urėdijų veikla, Valstybės kontrolė pateikė Seimo Aplinkos apsaugos ir Audito komitetams, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Aplinkos ministerijai.