Vidaus reikalų sistemoje griežtinama viešųjų pirkimų tvarka: „numylėtinių“ nebeliks

Vidaus reikalų ministerija
Vidaus reikalų ministerija
© Karolis Kavolėlis
ELTA
2017-02-22 13:10

Vidaus reikalų sistemos įstaigos nuo šiol privalės nutraukti viešųjų pirkimų procedūras esant tik vienam prekių ar paslaugų teikėjui, tos procedūros galės būti tęsiamos tik išimtiniais atvejais. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pasirašė atitinkamą pavedimą visų jo vadovaujamos ministerijos (VRM) reguliavimo srities įstaigų vadovams.

„Siekiant užtikrinti maksimalų pirkimų skaidrumą, vadovų prašoma įstaigų vidaus teisės aktais įtvirtinti prievolę nutraukti viešojo pirkimo procedūras tais atvejais, kai jame dalyvauja tik vienas teikėjas – t. y. pateikiamas tik vienas pasiūlymas. Ši nuostata turės būti taikoma tik su retomis ir tinkamai pagrįstomis išimtimis“, – pažymi ministras E. Misiūnas.

Minėtas reikalavimas nutraukti viešuosius pirkimus dalyvaujant vienam teikėjui nebus taikomas tik tais atvejais, jei bus pagrįstai žinoma, jog rinkoje yra tik vienas būsimą sutartį galintis įvykdyti tiekėjas, arba, jei pirkimas bus susijęs su ypatinga skuba ar svarba, o jo nutraukimas lemtų neigiamus padarinius įstaigos veiklai. Prievolė nutraukti pirkimo procedūras dalyvaujant vienam teikėjui taip pat nebus taikoma esant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms išimtims.

Pasirašytu pavedimu įstaigų vadovams taip pat nurodyta ne rečiau nei kartą per metus atlikti viešųjų pirkimų analizę, siekiant nustatyti, ar jie užtikrina konkurenciją ir ar jų tendencingai nelaimi tie patys tiekėjai. Analizės, kuriose turės būti nurodyti duomenys apie vykdytų viešojo pirkimo procedūrų skaičius pagal pirkimo objektus ir laimėjusius tiekėjus, privalės būti pateiktos VRM generaliniam inspektoriui.

Ministro E. Misiūno pavedime taip pat numatytos ir kitos prievolės, susijusios su įstaigų vidaus teisės aktų tobulinimu, siekiant užtikrinti teikėjų konkurenciją, tinkamą vidaus kontrolę ir korupcijos prevenciją.