Paaiškėjus policijos reformos spragoms, ji vis tiek bus tęsiama

Daug aistrų ir diskusijų kėlusi pristabdyta policijos reforma bus tęsiama. Tai ketvirtadienį pranešė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ir policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

„Kai buvau paskirtas ministru, priėmiau sprendimą sustabdyti policijos reformą ir įvertinti jos veiksmingumą“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Mažesnė patirtis – greičiau augantis atlygis

Tiriant reformos veiksmingumą, paaiškėjo nemažai reformos spragų. Išeinant daliai pareigūnų, didėja patyrusių pareigūnų krūvis, tad ilgainiui pareigūnų fiziškai gali likti per mažai, tad būtent dėl to gali prastėti darbo kokybė, teigė E. Misiūnas.

Taip pat pastebėta, kad, vykdant pertvarką, didėjo tik žemiausios grandies pareigūnų atlygis, o policininkų, turinčių patirties, atlyginimai nekilo. Išeinant daliai patyrusių pareigūnų kyla rizika, kad ilgainiui pareigūnų skaičius gali būti per mažas, kad būtų užtikrinta darbo kokybė.

Kadangi daugiau dėmesio buvo skiriama policijos reagavimo greičiui, mažiau laiko tenka prevencinei funkcijai. Atitinkamai savivalda ir socialiniai darbuotojai prevencinio darbo apimčių neišplėtė, o dėl to atsirado ta tikras vakuumas.

Nors pastebėta spragų, nuspręsta, kad policijos reformos vykdymas bus pratęstas. „Labai džiaugiuosi, kad VRM ir policijos mąstymas tikrai sutampa“, – žurnalistams sakė L. Pernavas.

Linas Pernavas

Siūlo pokyčius

VRM pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima taisyti reformos įgyvendinimo rezultatus. Pertvarkos įgyvendinimo laikotarpiu siūloma, kad VRM atliktų sociologinę policijos darbuotojų apklausą, pagal kurią būtų vertinama pertvarkos pažanga ir pokyčio valdymo kokybė.

Taip pat iki pertvarkos įgyvendinimo pabaigos VRM teigia, kad būtina užtikrinti policijos pareigūnų apmokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, kad jie tinkamai vykdytų priskirtas funkcijas ir būtų užtikrintas nepertraukiamas visų šiuo metu policijai priskirtų funkcijų vykdymas įgyvendinant pertvarką. 

Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas dėl darbo su gyventojų bendruomenėmis, užtikrinti tinkamą bendruomenės pareigūnų veiklą padidinant jų skaičių, taikant teritorinį darbo paskirstymą ir pavedant vykdyti rizikos asmenų individualiąją prevenciją dirbant su kitomis socialinėmis tarnybomis. Svarstyti galimybę nusikaltimų prevencijos darbui PK įsteigti mentorių, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybę.

Taip pat siūloma parengti naujas policijos pareigūnų kvalifikaciją išplečiančias mokymo programas, skirtas apmokyti policijos pareigūnus dirbti pagal naują kriminalinės ir viešosios policijos veiklos modelį.

Ministras teigė, kad tokios reformos bus vykdomos ir kitose institucijose, kurios yra pavaldžios VRM.

Eimutis Misiūnas

Algos kils iki 1000

Nors viena reformos spragų įvardijama tik žemiausios grandies pareigūnų algos augimas, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas džiaugėsi kylančiais pareigūnų atlyginimais, kadangi anksčiau tik pradėję dirbti pirminės grandies pareigūnai į rankas gaudavo 370 eurų, nuo praeitų metų liepos pirmosios minimali alga kilo iki 600 eurų, o nuo šių metų liepos 1 minimali pirminės grandies pareigūno alga sieks 700 eurų į rankas.

L. Pernavas teigė, kad lūkesčiai yra didesni, ir iki 2020 metų tikimasi pasiekti, kad mažiausias policininko atlyginimas siektų 1000 eurų į rankas.

Policijos pareigūnų skaičius mažėja nuolat, nes mažėja gyventojų Lietuvoje. Tačiau, anot policijos generalinio komisaro, svarbiausia yra ne kiekybė, o kokybė.

Paaiškėjus policijos reformos spragoms, ji vis tiek bus tęsiama

Spaudos konferencija
+9