Skelbiama keturių naujų rizikos kapitalo fondų valdytojų atranka

Darbas
Darbas
  © Organizatoriai
ELTA
2017-01-25 16:36

Ūkio ministerija informuoja, kad jau galima teikti paraiškas dalyvauti keturių naujų rizikos kapitalo fondo valdytojų atrankoje. Šie fondai bus steigiami įgyvendinant naujas Ūkio ministerijos rizikos kapitalo finansines priemones „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo", „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo", „Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo" ir „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo".

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, naujomis rizikos kapitalo priemonėmis bus siekiama pakelti šalies verslumo lygį, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą, tobulinti pradėtą kurti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką.

„Taip pat bus užtikrinamas lengvesnis kapitalo pasiekiamumas toms MVĮ, kurios planuos investuoti į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus sumaniosios specializacijos srityje“, - sako M.Sinkevičius.

Atrenkant kiekvieno fondo valdytoją, bus siekiama užtikrinti, kad jo komandą sudarytų sąžiningi ir patyrę profesionalai, išmanantys Lietuvos verslo specifiką, turintys žinių apie rinkos poreikius, investavimo į įmones ir jų valdymo patirties.

Atrinktas finansinės priemonės „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas" valdytojas kartu su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais investuos į parengiamajame ar vėlesniuose plėtros etapuose veikiančias MVĮ. Atrinkti priemonių „Plėtros fondas I" ir „Plėtros fondas II" valdytojai investuos į MVĮ, kurios sieks patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurs naujus produktus arba kitaip realizuos plėtros planus. Priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II" atrinktas valdytojas investuos į ankstyvajame plėtros etape veikiančias novatoriškas didelį augimo potencialą turinčias MVĮ. Didžioji minėto fondo lėšų suma bus investuojama tik į tas MVĮ, kurios vykdys arba planuos vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų projektus sumaniosios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose.

Atrinkti priemonių „Plėtros fondas I", „Plėtros fondas II" ir „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II" valdytojai prieš steigiant fondus turės papildomai pritraukti privačių investuotojų lėšų. Tikimasi, kad šį procesą palengvins numatyta galimybė iki 100 proc. į fondus pritrauktų privačių lėšų investuoti į kitose Europos Sąjungos šalyse veikiančias įmones, tačiau tokios investicijos neturės viršyti 50 proc. visų fondo atliktų investicijų.

Priemonės įgyvendinamos per 2016 m. balandžio 15 d. įsteigtą Verslo finansavimo fondą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Verslo finansavimo fondo valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos" („Invega"). Priemonėms įgyvendinti iš viso skirta iki 58,8 mln. eurų 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. Minėtas priemones įgyvendins ir rizikos kapitalo fondų valdytojus atrinks „Invega", bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku.