Ūkio ministras pasiryžęs skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą: nurodė, kaip tai padarys

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius
  © Dmitrijus Radlinskas
Alfa.lt
2017-01-18 11:47

Ūkio ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti teisės aktų pakeitimus, kuriais siūlo skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą didinant jų valdybų narių nepriklausomumą.

„Tiek kandidatai į valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių valdybas, tiek ir į valstybės ir savivaldybės valdomų bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius turi būti renkami skaidriai, pasitelkiant nepriklausomus kandidatų atrankos specialistus“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Ministro teigimu, toks atrankos procesas prisidėtų prie valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimo ir nepriklausomumo nuo galimo savo, o ne valstybės interesų siekiančių valdybos narių dalyvavimo jų valdyme.

„Be to, siūloma tvarka padėtų įgyvendinti ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas valstybės valdomų įmonių klausimais. 2015 m. EBPO, atlikusi Lietuvos valstybės valdomų įmonių sektoriaus peržiūrą, pabrėžė, kad valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybose ir valdybose pirmiausia būtinas didesnis nepriklausomų narių, išrinktų laikantis skaidrių procedūrų, taip pat pasitelkus išorės personalo atrankos specialistus, skaičius“, – pabrėžia ūkio ministras.

Taip pat siūloma nustatyti, kad valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo sudėtyje būtų ne mažiau kaip pusė nepriklausomumo kriterijus atitinkančių įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių. Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostata, pagal kurią valstybės ir savivaldybės įmonių valdybos nariais turėtų būti skiriami darbuotojų atstovai, kurie sudarys ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną.

Pradėti stojimo į EBPO procesą Lietuva buvo pakviesta 2015 m. birželį, o visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais. Dėl griežtų reikalavimų EBPO narėmis gali tapti tik itin stiprios ekonomiškai, skaidrios ir inovatyvios valstybės. Valstybės valdomų įmonių reforma bei inovacijų ir mokslinių tyrimų skatinimas – vieni svarbiausių uždavinių, kuriuos Lietuva turi įvykdyti siekdama narystės EBPO.

Šiuo metu EBPO iš viso vienija 35 šalis. Svarbiausi EBPO tikslai − remti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti kitų šalių ekonomikos vystymuisi, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtojimo. Tarptautinėje bendruomenėje narystė EBPO yra pripažįstama kaip šalies ekonominio stabilumo garantas, į ją atsižvelgiama teikiant vyriausybėms paskolas, planuojant ilgalaikes investicijas.