Ėmėsi priemonių vaikų saugumui užtikrinti: reaguoti bus privaloma per vieną dieną

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ėmėsi įstatymo pataisų, kuriomis siekiama didinti vaikų, augančių rizikos šeimose, saugumą, tėvų ir institucijų atsakomybę bei paspartinti vaikų globos ir įvaikinimo procesus.

Naujausiais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje vaikų globos namuose auga 3218 vaikų, iš kurių absoliuti dauguma į globos namus patenka ne todėl, kad jie tapo našlaičiais. Didžioji dauguma vaikų globos namuose atsiduria dėl savo asocialių tėvų. Vaikai paimami iš socialinės rizikos šeimų, kuriose nėra sąlygų nei tinkamam vaiko fiziniam, nei emociniam vystymuisi.

Prezidentės Seimui teikiamos pataisos įpareigos Vaiko teisių apsaugos tarnybą (VTAT) į įvairias situacijas, kurios vaikams kelia grėsmę, reaguoti operatyviau nei iki šiol.

Pagal naujas įstatymų pataisas, VTAT, gavusi informaciją apie bet kokius vaikų teisių pažeidimus ar nederamą elgesį su vaikais, turės reaguoti operatyviai – ne vėliau kaip per vieną 1 dieną, net jeigu tai yra savaitgalis ar šventinė diena, perkelti vaiką į jam saugią aplinką.

Pagal naująsias įstatymų pataisas, išplečiamas institucijų sąrašas, kurios bus atsakingos ir privalės pranešti apie jiems keliamą grėsmę, nederamą elgesį ir kitus vaikų teisių pažeidimus.

reklama

Į atsakingų institucijų sąrašą įtraukiamos visos institucijos, dirbančios su vaikais, – švietimo, teisėsaugos, socialinių paslaugų, įvairios nevyriausybinės organizacijos. Prezidentė ragina iniciatyvos imtis ir visuomenės – kaimynų, bendruomenių, visų neabejingų žmonių.

Spartins globos ir įvaikinimo procesus

Žmonės, norintys įsivaikinti ar globoti vaikus, susiduria su įvairiomis biurokratinėmis kliūtimis. Pagal naująsias prezidentės siūlomas įstatymų pataisas, siūloma pirmenybę įsivaikinti toms šeimoms arba giminėms, kurios jau laikinai globojo įvaikinamą vaiką.

Taip pat įteisinama galimybė, vykstant įvaikinimo procesui, vaiką iš globos namų perkelti į šeimą anksčiau, nei bus sutvarkyti įvaikinimo dokumentai.

Tarp prezidentės siūlymų – nemokamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos užtikrinimas tiek biologiniams tėvams, tiek globėjams ir įtėviams, tvarkant dokumentus įvaikinant ar globai ir atstovaujant teismuose.

Įsivaikinusiai šeimai siūloma suteikti tokias pačias išmokas ir atostogas, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui. Tai turėtų paskatinti įsivaikinti ne tik kūdikius, bet ir vyresnius vaikus. Praėjusiais metais buvo įsivaikinti 78 vaikai, iš kurių 67 iki 3 metų amžiaus, 8 vaikai 4–6 metų, 3 vaikai 7–9 metų amžiaus, o vaikai, kurie vyresni nei 10 metų, įvaikinti nebuvo.

Labdaros paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos direktorės Liudovikos Pakalkaitės nuomone, visos pataisos turėtų padėti kurti sistemą, kuri veiks dėl vaiko gerovės.

„Sistema bus apversta ir veiks vaiko labui. Labai džiaugiamės, kad ir mokyklos, ir darželiai, ir dienos centrai, ir ligoninės bus įpareigoti pranešti apie situaciją, nes iki šiol tą informaciją reikėdavo gaudyti ir rinkti, įpareigojimų nebuvo. Nuo šiol mes tikimės, kad jeigu socialinis darbuotojas mato, jog šeimoje yra sisteminis vaiko neprižiūrėjimas – utelės, vaikai nemoka eiti maudytis, tai bus pakankamas įrodymas, jog vaikui aplinka yra nesaugi. Iki šiol tos sisteminės nepriežiūros nebuvo kaip įvardinimo“, – sakė L. Pakalkaitė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis teigia pritariantis naujoms įstatymo pataisoms. „Visa, kas skatina greitumą šeimoje, šeimos aplinkoje – visam tam reikia pritarti. Visą tai darysime bendru darbu“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, bus draudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus.

reklama

Įstatymų pataisos turėtų įsigalioti nuo 2018 metų sausio 1 dienos.