Seimo kontrolierius įvertino psichiatrijos klinikų pažangą

Ligoninė
Ligoninė
Alfa.lt
2016-12-28 13:13

Pakartotinai atlikęs patikrinimą Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje ir Rokiškio psichiatrijos ligoninėje Seimo kontrolierius Augustinas Normantas įsitikino, kad psichiatrijos įstaigos vis labiau įsiklauso į Seimo kontrolieriaus pastabas dėl žmogaus teisių pažeidimų: „Iš trylikos teiktų rekomendacijų Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika vienuolika jau yra įgyvendinusi, dvi rekomendacijos įgyvendintos iš dalies.“

Prieš porą metų lankydamiesi Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai nustatė keletą žmogaus teisių pažeidimų, kurių Psichiatrijos klinikos vadovai nebuvo linkę šalinti.

„Pokyčiai Šiaulių ligoninės administracijoje bei Seimo kontrolierių įstaigoje organizuotas susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei šalies psichiatrijos ekspertais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto prof. Arūnu Germanavičiumi, Lietuvos vyriausiąja psichiatre, LSMU psichiatrijos klinikos vadove prof. Virginija Adomaitienė ir Lietuvos psichiatrais turėjo teigiamos įtakos sprendžiant problemas psichiatrijos srityje“, – sakė Seimo kontrolierius.

Vis dėlto A. Normantas pastebi, jog Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika dar turi pasistengti, kad Poūmių būsenų skyriuje būtų užtikrinamas higienos normoje numatytas minimalus plotas vienam pacientui palatoje, o vienoje palatoje nebūtų daugiau kaip keturios lovos.

Seimo kontrolierius taip pat rekomendavo visiems pacientams sudaryti sąlygas kasdien pasivaikščioti lauke bei užtikrinti, kad bendrojo naudojimo patalpos būtų stebimoms vaizdo kamerų.

„Klinika parengė patalpų renovavimo darbų planus, derina investicinius projektus, kuriuose numatyta sumažinti lovų skaičių palatose iki keturių, taip pat planuoja visose bendrojo naudojimo patalpose įrengti vaizdo stebėjimo kameras“, – teigiamus pokyčius vardija Seimo kontrolierius.

Po apsilankymo Rokiškio psichiatrijos ligoninėje Seimo kontrolierius pastebi, kad žmogaus teisių padėtis šioje įstaigoje gerėja, tačiau būtina pasirūpinti pacienčių moterų privatumu: „Būtina užtikrinti, kad pacientai kuo trumpiau būtų rakinamose patalpose, kitų asmenų akivaizdoje nebūtų naudojamos suvaržymo priemonės.“

Seimo kontrolieriaus pastebi, kad palatos šioje ligoninėje yra perpildytos – yra palatų, kuriose gyvena po keturis ar penkis asmenis, tačiau didžiausią susirūpinimą kelia suvaržymo priemonių naudojimas kitų pacientų akivaizdoje.

A. Normanto įsitikinimu, netinkama praktika, kai tam tikrais atvejais psichiatrijos ligoninėje yra naudojamasi apsaugos įmonės darbuotojų paslaugomis: „Tais atvejais, kai prieš pacientus būtina imtis fizinės prievartos veiksmų, tai turėtų daryti tik specialiai apmokyti ir tinkamai parengti sveikatos priežiūros darbuotojai.“