Etikos sargai svarstys VRK narį Udrį

Jonas Udris
Jonas Udris
  © Karolis Kavolėlis / Alfa.lt
ELTA
2016-12-21 10:10

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketvirtadienio posėdyje vertins, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys Jonas Udris nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Komisijos gautame pranešime nurodoma, kad, eidamas VRK viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pareigas, J. Udris aktyviai dalyvavo organizuojant VRK informacinės sistemos viešąjį pirkimą, konkurso techninių specifikacijų rengimą bei derinimą ir esą parengė palankias konkurso sąlygas savo atstovaujamoms UAB „Algoritmų sistemos“ bei „Scytl Secure Electronic Voting, S.A“. Taip pat esą J. Udris dirbo užsienio įmonėje „Scytl Secure Electronic Voting, S.A.“ tuo metu, kai buvo derinamos konkurso techninės specifikacijos.

Etikos sargų dėmesio taip pat sulauks Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Marytė Žalpienė. Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ direktorius pranešė, esą tarnautoja, laikinai eidama įstaigos direktorės pareigas, sprendė savo sutuoktinio darbo eigos šiuose globos namuose klausimus.

Komisija ketvirtadienio posėdyje taip pat vertins, ar buvusi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime nurodoma, kad tarnautoja galimai sprendė savo sūnaus tarnybos bibliotekoje klausimus.