Atrado dar vieną „švogerių“ kraštą: konservatoriai prašo ištirti Marijampolės savivaldybėje artimųjų įdarbinimo atvejus
Papildyta socialdemokratų komentaru

Antikorupcijos komisija
Antikorupcijos komisija
  © Karolis Kavolėlis / Alfa.lt
Alfa.lt
2016-01-21 09:04

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos, Antikorupcijos komisijos nariai Agnė Bilotaitė ir Arvydas Anušauskas kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), prašydami ištirti Marijampolės savivaldybėje užfiksuotus gausius artimųjų ir partijos narių įdarbinimo atvejus. Įtarimus jiems sukėlė regioninėje žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, jog Marijampolės savivaldybėje dirba gausus būrys savivaldybės tarybos narių šeimos narių ir kitų artimųjų.

„Marijampolės savivaldybės administracijoje ir jos kontroliuojamose įstaigose dirba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų, tarybos narių ir net Marijampolėje išrinkto Seimo nario šeimos nariai. Tuo tarpu savivaldybės viešuosius pirkimus nuolat laiminčios įmonės vadovas – paties mero sūnus. Eilinį kartą bus kartojama, kad artimųjų įdarbinimas yra atsitiktinis, o interesų konfliktai savivaldybėje nekyla, nors ne vienas iš įdarbintų asmenų net neturėjo einamoms pareigoms reikalingo aukštojo išsilavinimo. Esu įsitikinusi, kad matant tokių šeiminių ir partinių „sutapimų“ mastą Marijampolės savivaldybėje, VTEK specialistams laikas įvertinti, ar visi giminystės ryšiai yra deklaruoti, atsakingai nusišalinama nuo su artimųjų struktūriniais padaliniais susijusių sprendimų, nebuvo jokios tarybos narių ar administracijos vadovų įtakos priimant į darbą konkrečius asmenis ar skiriant viešųjų pirkimų konkursų nugalėtojus“, – aiškino parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininkė A. Bilotaitė.

„Buvo metas, kai galvojau, kad Druskininkų švogerizmo atvejis yra lokalus ir tokio daugiau Lietuvoje nerastume. Iškylant vis naujiems faktams, tenka pakeisti nuomonę. Marijampolės savivaldybės pavyzdys, kai iš 27 tarybos narių beveik ketvirtadalio šeimos nariai dirba savivaldybės administracijoje ar su ja susijusiose įstaigose, tik patvirtina, kad tokių atvejų Lietuvoje apstu. Savivaldybėse klesti nepotizmas, niekas jų dėl to nejudina, o pajudinus neabejotinai galima tikėtis, kad rimtais veidais bus paaiškinta, jog tai – tik sutapimai, o darbo rinka miestelyje per maža. Tarybos narių žmonos, vyrai, marčios ir vaikai gali įsidarbinti tik savivaldybės administracijoje ir įstaigose. Situaciją būtina keisti“, – teigė A. Anušauskas.

Nemažos dalies Marijampolės savivaldybės tarybos narių šeimos nariai yra savivaldybės administracijos arba jos kontroliuojamų įmonių darbuotojai. Tarp ryškesnių pavyzdžių yra Seimo nario Albino Mitrulevičiaus žmona Alma Mitrulevičienė, dirbanti Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus vyresniąją specialiste, mero Vidmanto Brazio sūnus Algirdas Brazys – didelę dalį savivaldybės užsakymų laiminčios UAB „Kelranga“ vadovas, Tarybos nario Karolio Podolskio žmona Odeta Podolskienė – savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, administracijos direktoriaus pavaduotojų Valdo Tumelio ir Arvydo Bajoro žmonos – atitinkamai Sporto skyriaus ir Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės.Kodėl konservatoriai akli nepotizmui savo gretose?

Papildyta 15.01 val.

Kodėl konservatoriai akli nepotizmui savo gretose?

Socialdemokratai dėkingi Seimo Antikorupcijos komisijos nariams Agnei Bilotaitei ir Arvydui Anušauskui, bandantiems kelti partiečių įdarbinimo savivaldybėse atvejus ir aiškintis, ar jie teisėti. LSDP duomenimis tokie atvejai labai paplitę, ypač savivaldybėse, kurioms vadovauja konservatorių partijos merai. A. Bilotaitė ir A. Anušauskas dirba labai siaurai žvelgdami į šią problemą – nusitaikydami į pavienes sėkmingai dirbančias savivaldybes vadovaujamas socialdemokratų merų. Taip buvo ir su Druskininkais, ir Utena, dabar – Marijampolė. Tiesa, turime dar daugiau sėkmingų savivaldybių, kurias rinkėjai patikėjo socialdemokratams. Lauksime.

Pirmiausiai, informuojame, kad Marijampolės savivaldybėje ir jos įstaigose dirba įvairių partijų, taip pat ir konservatorių, atstovai: Kontrolės ir audito tarnybos vadovas konservatorius Juozas Vaičiulis, jo žmona dirba aplinkos valdymo skyriuje specialiste; Ričardas Mockus - Žaliųjų partijos atstovas dirba Marijampolės kultūros centro pavaduotoju; Eglė Plikaitienė – konservatorė - dirba Mokolų seniūnijos seniūne. Vilija Narušienė tvarkos ir teisingumo partijos atstovo taryboje žmona dirba socialinės pagalbos centro padalinyje vyriausiąja socialine darbuotoja; Vaiva Jonynienė - konservatorė - vaikų darželio „Linelis“ direktorė; Lina Laukaitienė - konservatorė Marijampolės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Dėl Marijampolės savivaldybėje įvardytų dirbančių socialdemokratų partijos šeimos narių – LSDP patvirtina, kad visų išrinktų į Seimą ar savivaldybės tarybą narių žmonos jau dirbo iki rinkimų, ir šeimos narių darbovietės buvo deklaruotos kandidatų viešų ir privačių interesų deklaracijose. Rinkėjai rinko socialdemokratus žinodami, kad žmonos dirba savivaldybėje ir jiems tai nekėlė nerimo, kokį patiria konservatorių partijos nariai šiuo metu.

Marijampolės tarybos nario žmona Odeta Podolskienė pernai laimėjo konkursą į savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas. Žinoma, ji oponentų buvo apskųsta. Valstybės tarnybos departamentas aiškinosi O. Podolskienės įsidarbinimo aplinkybes, pripažino, kad konkursas teisėtas, pažeidimų nebuvo.

Dėl Marijampolės mero Vidmanto Brazio sūnaus, kuris UAB „Kelranga“ vadovu tapo tik 2015 m. Pasak paties mero, mesti kaltinimai – muilo burbulas, nes „nė vienas konkursas nebuvo laimėtas, kai sūnus tapo „Kelrangos“ vadovu“, - sako meras.

Konservatoriai nebe pirmą kartą puola socialdemokratus dėl šeimos narių veiklos. Susidaro įspūdis, kad politiniai oponentai kritikuojami dėl to, kas patiems – taip artima. Čia juk net partijos vadovo postas paveldimas dinastiniu būdu, ką jau kalbėti apie merus ir jų žmonas. Konservatoriai net terminą „švogerizmas“ vartoja nuolat. Tad kviečiame pasigilinti į konservatorių valdomas savivaldybės. Gal išties, aktyvieji Seimo Antikorupcijos komisijos nariai, apie tai nieko nežino?

Kita vertus, norime pabrėžti, kad Seimo, Vyriausybės ar savivaldybių socialdemokratai turi svarbesnių darbų ir įsipareigojimų rinkėjams negu KGB metodais rinkti informaciją, kur, kaip ir su kuo dirba vaikai, žentai, marčios ar kiti giminaičiai. Tačiau Viešų ir privačių interesų deklaracijos kaip ir socialdemokratų, taip ir konservatorių politikų yra viešos. Jos rodo, kad būtent konservatoriai merai priglaudę savo žmonas savivaldybėse arba savivaldybių įstaigose:

Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, žmona Lina Margelienė dirba Lazdijų Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, žmona Vitalija Gegužinskienė dirba Pasvalio rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja;

Kretingos rajono meras Juozas Mažeika, žmona Aldona Mažeikienė dirba Kretingos rajono savivaldybės Kūlupėnų seniūnijoje žemės ūkio specialiste;

Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis, žmona Nijolė Čeponienė dirba Radviliškio rajono savivaldybėje Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąja specialiste;

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, žmona Vida Vrubliauskienė dirba Alytaus raj. Savivaldybei pavaldžioje Alytaus raj. Vietos veiklos grupės pirmininke, strategijos rengimo administratore;

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, žmona Danguolė Bardauskienė dirba VŠĮ Kupiškio raj. Savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centre;

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, žmona Vilma Vaitkuuvienė dirba Palangos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje;

Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, žmona Romualda Žvinienė – Molėtų Švietimo centro direktorė.

Paisydami etikos ir žmogiško požiūrio neviešiname dar visos eilės konservatorių merų žmonų, dirbančių mokyklose ar kitose švietimo bei gydymo įstaigose, priklausančiose savivaldybėms.

Socialdemokratai neviešina ir kitų konservatorių politikų šeimų darboviečių. Dauguma atvejų skelbiamos Viešų ir privačių interesų deklaracijose, o kitus nepotizmo atvejus tikime, kad garbingai išnagrinės ir įvertins Antikorupcijos komisijos nariai, ypač daug dėmesio šiai problemai skiriantys - A. Bilotaitė ir A. Anušauskas.