Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui vadovaus Songaila

Gintaras Songaila
Gintaras Songaila
  © Robertas Dačkus
ELTA
2015-07-16 17:09

Nuo liepos 17d. Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus pareigas perima Gintaras Songaila. Buvęs aktyvus politikas ir visuomenės veikėjas, žiniasklaidos ekspertas G. Songaila prieš kelias savaites laimėjo Fondo paskelbtą viešą konkursą šioms pareigoms eiti. Konkurse dalyvavo penki pretendentai, kurie visi, dalininkų teigimu, buvo labai stiprūs, gerai susipažinę su viešąja kultūros ir švietimo raiška bei Fondo misija.

„Kadaise energingai prisidėjau, kad Visuomenės informavimo įstatymu Lietuvoje būtų sukurtas fondas, remiantis kultūros ir šviečiamąją veiklą žiniasklaidoje", - teigia G.Songaila, priimdamas iššūkį stiprinti Fondo veiklą ir siekti kokybinio šuolio, įtraukiant visuomenę į kultūros pažinimo procesus ir kviesti dalyvauti jos kūrime.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - tai viešoji įstaiga, kuri Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų teisės aktų pagrindais viešojo konkurso būdu remia viešosios informacijos rengėjų kultūros ir šviečiamąją veiklą. Fondas finansuojamas iš valstybės biudžeto asignavimų. Jo metinė apyvarta nesiekia 3 mln. eurų.