Studentų praktikos: startas – valstybės tarnyba, iššūkis – talentus medžiojanti įmonė

Studentai
Studentai
  © 123rf.com

Pasipraktikavę būti valstybės tarnautojais studentus žvejojančiose institucijose – į reklamos, komunikacijos ir informacinių technologinių įmones didesnių iššūkių ir atlyginimų. Valstybės tarnyba praktikantus iš aukštųjų mokyklų vilioja patirtimi, bet daugelis mieliau renkasi privačius talentų medžiotojus. Į gerai vertinamas įmones kartais veržiasi ir po 300 studentų iškart. Vasarą įmonės ir valstybės institucijos sulaukia ir užsienio universitetuose studijuojančių jaunuolių.

Į valstybės tarnybą Lietuvoje – iš Olandijos

Atskiras kabinetas, šešių valandų darbo diena, per kurią leidžiama rimtai paplušėti su duomenimis, ir galimybė nesunkiai laimėti konkursą į valstybės tarnautojo vietą ateityje. Tik Lietuvos statistikos departamente praktiką atliekantis Erasmus universiteto Roterdame studentas Domantas Mizeikis ja greičiausiai nepasinaudos – ateityje ieškos daugiau iššūkių užsienio įmonėse.

Padirbėti baigęs pirmą komunikacijos ir socialinių medijų kursą studentas pasirinko savanoriškai – privalomos praktikos universitete prasideda tik antrakursiams. „Mano kurse buvo šiek tiek statistikos, ji mane užkabino, norėjau įsigilinti. Viešieji ryšiai, kuriais čia taip pat užsiimu, irgi pravartu.

Buvo mintis atlikti praktiką reklamos agentūroje, bet visos, kurios tenkintų, nelabai norėjo praktikantų. Privačios firmos gal nelabai nori jų, ypač pirmakursių, nes užima laiko juos apmokyti“, – sakė vasarai į Lietuvą grįžęs D. Mizeikis.

Iš Kauno kilęs pirmakursis Vilniuje išsinuomojo kambarį ir dalį dienos praleidžia mėgindamas išsiaiškinti, ar statistika institucijoje tokia pat įdomi kaip ir universitete. „Praktika privaloma tik antrame kurse, bet kartais reikia kažką sistemingai veikti, nes kitaip praeina mėnuo, jautiesi iššvaistęs laiką, nors stengeisi tobulėti savarankiškai.

Man kaip praktikantui čia smagu, nes nereikia daryti nuobodžių biurokratinių dalykų. Įdomu pabandyti, nors valstybės tarnyboje mažai vietos kūrybiškumui, iniciatyvai, visi plaukia pasroviui. Daug kam tai būna pirmas ir paskutinis darbas, o mane gąsdintų perspektyva ateiti, turėti kabinetą, iš kurio po 40 metų išeisiu į pensiją“, – savo požiūriu pasidalijo praktikantas.

Ateityje jis ketina ieškoti praktikos tarptautinėse kompanijose, galbūt Didžiojoje Britanijoje arba Vokietijoje, nes Olandijoje studentams jos rasti anglų kalba vietinėse įmonėse nėra paprasta. Roterdame, kunkuliuojančiame nuo tarptautiškumo, jis jaučiasi puikiai, studijoms užsidirba fotografuodamas. Kurį laiką svarstęs studijuoti fotografiją, pusmetį mokęsis fizikos Vilniaus universitete KTU gimnazijos absolventas norėtų gyvenimo aprašymą papuošti įrašu apie praktiką reklamos agentūroje. „Matau, kad pats keičiuosi, todėl norisi išbandyti ne vieną sritį“, – ieškojimams nusiteikęs D. Mizeikis.

Geriausius vilioja užmokesčiu

Praktikantų Statistikos departamente anksčiau būdavo ir iki trisdešimties per metus. Pernai kandidatų sumažėjo – jaunuoliai renkasi apmokamas ir daugiau iššūkių keliančias praktikas privačiame sektoriuje, išvažiuoja stažuotis į užsienį. Dažniausiai į šią instituciją padirbėti ateina statistikai, matematikai, ekonomikos, viešojo administravimo, komunikacijos studentai. Kai kurie vėliau laimi konkursus ir lieka dirbti, kiti išeina į Lietuvos banką ar panašias institucijas.

„Kiekvienais metais priimame po dešimt, dvidešimt studentų. Esame patenkinti jų indėliu, turėjome labai gabių, siūlančių naujoves, pakeitimus. Neseniai praktiką čia atliko informatikė, ji pritaikė savų programų mūsų analizėms atlikti“, – Alfa.lt pasakojo laikinai pareigas einanti Statistikos departamento Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja Kristina Liutkienė.

Iki pavasario Statistikos departamentas priims dar septynis praktikantus, vėliau vietų atsiras daugiau, nes įstaigoje nesilaikoma „vasaros režimo“.

„Įmonės praktikantų ieško visus metus, o mūsų aukštosios mokyklos, deja, visus studentus paleidžia vienu metu, visi bando sutilpti į siūlomas vietas per tris vasaros mėnesius. Poreikis praktikai visus metus didėja ir įmonėse, to nori patys studentai, kalbamės su aukštosiomis mokyklomis, kad jos paskirstytų praktikas, peržiūrėtų mokymo programas, bet apčiuopiamų rezultatų nepasiekėme“, – vieną iš neišsprendžiamų praktikų klausimų paminėjo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos vadovas Vaidotas Levickis.

Vasarai praktikos vietų, pasak Verslo darbdavių konfederacijos atstovo, Lietuvos įmonėse ieško vis daugiau užsienyje studijuojančių jaunuolių. Praktikantų nuolat pageidauja informacinių technologijų, inžinerinės, komunikacijos įmonės. „Norėdamos susirinkti geriausius darbuotojus, įmonės siūlo užmokestį. Vasarą studentui tai dviguba nauda, su kuria praktika valstybės tarnyboje nelabai gali konkuruoti.

Ir aš džiaugiuosi, kad studentai renkasi verslą, nes tai rodo, kad jie kūrybiški“, – pastebėjo V. Levickis.

Vidutiniškai besimokančiam aukštosios studentui rasti praktiką sunkiau

Vidutiniškai besimokančiam neprestižinės aukštosios mokyklos kandidatui į praktikantus, kaip pasakojo jaunimo verslumą skatinančios asociacijos vadovas, susirasti praktikos vietą yra gana sudėtinga. Studentams tenka atlaikyti nemenką konkurenciją, nes įmonės, besistengiančios nusigriebti talentų grietinėlę, kartais sulaukia ir 300 kandidatų į vieną vietą.

Praktiką siūlančių įmonių skelbimus dedančioje platformoje Gerapraktika.lt užsiregistravusios 1358 darbovietės, tuo metu studentų skaičiuojama beveik 9 tūkst. Vietos, kuriose studentai jautėsi įgavę žinių ir galėję pasitikrinti turimus įgūdžius praktiškai, sertifikuojamos, toks įvertinimas tampa garantija, kad jaunuoliams neteks džiūti prie kopijavimo aparato ar virti kavą kitiems darbuotojams.

„Mes kūrėme portalą aukštosioms, bet yra daug tokių, kurie baigia profesines mokyklas, jiems susirasti praktikos vietą gali būti žymiai sudėtingiau. Iš vienos pusės yra paklausių profesijų, kokiam autošaltkalviui rasti praktikos vietą nėra problemų, iš kitos pusės neturime vieningos sistemos, prieinamos visų mokymo įstaigų praktikantams“, – sakė Darbdavių konfederacijos atstovas.

Pasiūlė dirbti Ligonių kasose

Kasmet nuo dviejų iki keturių studentų, dažniausiai trečiakursių ekonomistų ar finansų valdymo studijų sritis pasirinkusių jaunuolių, atlieka praktiką Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Praktikantų laukia ir teritorinės ligonių kasos. Šiaulių teritorinė ligonių kasa per metus padirbėti kviečia iki penkiolikos sveikatos studijas Šiaulių universitete kremtančių studentų, Panevėžio teritorinė ligonių kasa bendradarbiauja su Panevėžio ir Utenos kolegijomis ir kiekvienais metais priima iki keturių vadybos, rinkotyros, sveikatos mokslų studentus. Pirmiausia jie supažindinami su Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistema, sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, apmokėjimu. Studentai pildo lankytojų apklausos anketas, aiškinasi, kokios paslaugos teikiamos gyventojams.

„Pernai Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje praktiką atliko dvi studentės. Vienai iš jų, Vilniaus universiteto ekonomistei, pasiūlyta dirbti, šiuo metu ji dirba Ekonomikos skyriuje. Kita, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taikomosios statistikos ir ekonometrijos studentė, irgi sėkmingai atliko užduotis, jai taip pat pasiūlyta likti. Ši studentė šiemet baigs bakalauro studijas“, – porą nuolatiniu darbu virtusių praktikų prisiminė Valstybinės ligonių kasos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė.

Šiuo metu praktikantų ieško Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės ir savivaldybių institucijų pasiūlymų studentams galima rasti Valstybės tarnybos departamento puslapyje. Tiesa, kiek tarnautojų darbo paragavusių praktikantų dalyvauja konkursuose ir juos laimi, nėra žinoma.

„Duomenys apie praktikos vietas jaunimui ir asmenis, atlikusius praktikas valstybinėse institucijose, nekaupiami Valstybės tarnautojų registre, informacijos, kiek iš jų laimėjo konkursus, neturime“, – sakė Valstybės tarnybos departamento viešųjų ryšių atstovė Eglė Karlonaitė.

Tuo metu praktikos metu gerai pasirodžiusiems studentams rasti darbą Statistikos departamente nebūna sunku – pasak žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovės K. Liutkienės, jie dažniausiai būna gabūs, jau perpratę darbo su duomenimis ypatybes, spėję susirinkti gerų atsiliepimų. Vis dėlto likti dirbti studentai pernelyg nesiveržia – ieško geriau apmokamų darbų privačiose įmonėse.

Studentų praktikos: startas – valstybės tarnyba, iššūkis – talentus medžiojanti įmonė

Studentai