Skaudi nelaimė festivalyje iš esmės gali pakeisti jų organizavimo tvarką?

ELTA
2015-07-03 12:32

Vidaus reikalų ministerija (VRM), reaguodama į išsakytas pastabas dėl renginių saugumo ir jų dalyvių sveikatos apsaugos, teigia negalinti nurodyti savivaldybėms.

Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM) išplatinto pranešimo, viešoje diskusijoje apie nelaimę Švenčionyse, elektroninės muzikos festivalyje „Sūpynės“, nuskambėjo mintis, esą situaciją dėl renginių saugumo ir jų dalyvių sveikatos apsaugos galėtų pakeisti vidaus reikalų ministras, davęs „privalomą nurodymą savivaldybėms“. Teigta, kad ministrui reiktų tik pasirašyti įsakymą, pagal kurį šios būtų įpareigotos patvirtinti vidaus tvarkas ir nustatyti, jog taisyklės, galiojančios organizuojant renginius viešose vietose, galiotų ir tuomet, kai renginiai vyksta privačiose teritorijose.

VRM teigimu, pirmuoju atveju būtinas savivaldybės leidimas, saugumo bei kitų klausimų derinimas su policija. Antruoju atveju policija derinime nedalyvauja, kartais net nėra informuojama apie planuojamą renginį.

VRM taip pat primena, kad Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, jog savivaldybės nėra pavaldžios valstybės institucijoms (tarp jų ir VRM), o savivaldybių santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami Konstitucija bei įstatymais.

„Nei Vietos savivaldos, nei kituose įstatymuose vidaus reikalų ministrui nėra suteikta teisė savo įsakymais ar kitokia forma reguliuoti vietos savivaldos institucijų veiksmus ar vykdyti jų priežiūrą. Įstatymuose ministrui nėra suteikti jokie įgaliojimai reguliuoti viešųjų ir privačių juridinių asmenų komercinių ar viešųjų renginių organizavimą viešose vietose, jų valdomose ir naudojamose teritorijose, patalpose“, – tikina ministerija.

Šiuo metu renginių organizavimą reglamentuoja Susirinkimų įstatymas, tačiau yra išlyga, kad jis nereglamentuoja susirinkimų, sporto varžybų, koncertų, pramoginių ar kitų viešų renginių, kurie vyksta ar kuriuos organizuoja įregistruoti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys savo ar kitose teisėtai valdomose ir naudojamose teritorijose ar patalpose.

Siekiant sureguliuoti savivaldybių ir valstybės institucijų kompetenciją nustatant koncertų ir kitų renginių organizavimo bei vedimo tvarką, anot VRM, reiktų pradėti diskusiją dėl įstatymo, reglamentuojančio viešųjų ir privačių juridinių asmenų komercinių ar viešųjų renginių organizavimo viešose vietose, jų valdomose bei naudojamose teritorijose ar patalpose, įtvirtinimo.

ELTA primena, kad ketvirtadienį užgeso festivalyje „Sūpynės“ neaiškios kilmės medžiagomis (manoma, kad kokainu ir raminamaisiais) apsinuodijusios merginos gyvybė. Draugai pasakojo merginą radę miške. Jie iš karto įtarė, kad ji apsinuodijo narkotinėmis medžiagomis. Tokią žinią teigė išgirdę ir greitosios pagalbos medikai.