​Teismas sustabdė Vilniaus savivaldybės aferą: galėjo pragaišinti 6,6 mln. eurų vertės turtą

A.Zuokas ir Profsąjungų rūmai
A.Zuokas ir Profsąjungų rūmai
  © Alfa.lt fotomontažas

Kelios dešimtys milijoninės vertės pastatų, kuriais rūpintis Vilniaus miesto savivaldybė neturi lėšų, perleisti tos pačios savivaldybės bendrovei „Start Vilnius“ jau ne tik pradėtų nešti pelną, bet ir suteiktų socialinį rezultatą – toks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, priimtas dar 2012 m. kovą, abejonių sukėlė ne tik Vilniaus apygardos prokuratūrai, bet ir dviejų instancijų teismams. Ketvirtadienį savo žodį taręs Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad toks dabartinio sostinės mero Artūro Zuoko vadovaujamos savivaldybės tarybos sprendimas ne tik nėra pagrįstas jokiais realiais argumentais, išskyrus deklaruojamą abstrakčią naudą, bet ir kvepia ne miesto ir vilniečių, bet trečiųjų asmenų interesais.

Kelias dešimtis prastos būklės pastatų, kurių priežiūrai savivaldybė neturi pinigų, galima būtų perleisti tos pačios savivaldybės valdomai bendrovei „Start Vilnius“, o vėliau šį turtą būtų galima išmainyti į kitų bendrovių valdomą turtą – taip beverčius pastatus būtų galima iškeisti į vertingą zoną, kurioje būtų galima įkurti miesto parką, taip pat – į ant Tauro kalno esantį profsąjungų pastatą, kuriame įsikurtų Tautos namai. Toks Vilniaus miesto savivaldybės prieš trejus metus sugalvotas planas atrodo paprastas ir logiškas, jei ne kelios aplinkybės – pirma, visiškai nepaskaičiuota, kokią naudą duotų toks sandėris, antra, pastatai, kuriuos savivaldybė norėtų perleisti savo valdomai bendrovei, stovi ant žemės, kuri savivaldybei nepriklauso. Šios aplinkybės ir sukėlė įtarimų Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Planas paprastas, tačiau pakvipo afera

Į teismą buvo kreiptasi dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. priimto sprendimo, kuriuo buvo nutarta bendrovės „Šiaurės miestelis“, vėliau pervadintos į „Start Vilnius“, įstatinį kapitalą padidinti turtiniu įnašu. Sprendimo esmė – paprasta: bendrovei „Start Vilnius“ iš savivaldybės buvo perleistas nekilnojamasis turtas (bylos duomenimis, iš viso – 20 pastatų), tuo metu įvertintas 22,978 mln. litų (dabar – 6 654 888,79 euro), o savivaldybei buvo perduotos papildomai išleistos tokios pačios vertės paprastosios vardinės akcijos.

Šio sprendimo tikslas, kaip nurodoma, buvo siejamas su ant Tauro kalno planuojamais įrengti Tautos namais – esą perduodant turtą būtų galima atiduoti mainais į ant Tauro kalno esantį Profesinių sąjungų rūmų pastatą ir jame įkurdinti šiuos namus. Taip pat ketinta dalį turto perleisti bendrovei „Gatvių statyba“ mainais į šios valdomą gamybinę zoną, taip sudarant prielaidas vietoje šios zonos vėliau įkurti miesto parką.

Toks sandėris užkliuvo Vilniaus apygardos prokuratūrai, todėl buvo kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą, prašant panaikinti tarybos priimtą sprendimą, priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo įvykdyti turto mainai, pripažinti negaliojančiu, taip pat taikyti restituciją ir grąžinti Vilniaus miesto savivaldybei perduotą nekilnojamąjį turtą, vertą beveik 23 mln. litų.

Anot prokuratūros, savivaldybė nepateikė sprendimo investuoti savo turtą ekonominio ir socialinio pagrindimo, taip pat, kaip teigiama bylos dokumentuose, „nepaaiškinta, kodėl tikslinga tokį turtą investuoti, o ne perduoti pagal turto patikėjimo sutartį ar panaudos pagrindais“.

Prokurorams užkliuvo ir kitos šio sandėrio aplinkybės, taip pat ir savivaldybės pateikti motyvai dėl šių mainų reikalingumo. „Rašte nurodomi teiginiai apie Tautos namų projekto įgyvendinimą, miesto parko sukūrimą, investicinių projektų realizavimą yra menamo pobūdžio, nekonkretūs ir nepagrįsti atlikta analize“, teigta teismui prokuratūros pateiktuose dokumentuose, priduriant, kad priimtas sprendimas savivaldybei nenumatė galimybės disponuoti savo turtu mainų būdu, o „tokio ketinimo realizavimas yra nesąžiningas ir prieštarauja viešajai tvarkai“.

Teismas sumalė į miltus

Prokuratūros skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas dar 2013 m. spalio 23 d. tenkino prokuratūros ieškinį ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo bendrovei „Start Vilnius“ buvo perleistas kelių dešimčių milijonų vertės nekilnojamasis turtas, pripažino negaliojančiu, taip pat negaliojančia pripažino ir akcijų pasirašymo sutartį. Anot teismo, toks sprendimas nebuvo pagrįstas nei ekonomiškai, nei socialiai.

Tačiau šis sprendimas, priimtas prieš pusantrų metų, iki šiol buvo neįsiteisėjęs ir nevykdomas, kadangi Vilniaus miesto savivaldybė apskundė jį Lietuvos apeliaciniam teismui. Savivaldybė prašė atmesti prokuratūros ieškinį ir pripažinti žemesnės instancijos sprendimą negaliojančiu – tai būtų atvėrę kelią perleisti bendrovei „Start Vilnius“ didelės vertės nekilnojamąjį turtą.

Anot savivaldybės, kadangi ji yra vienintelė bendrovės „Start Vilnius“ akcininkė, sprendimas investuoti buvo priimtas teisėtai. „Padidinant UAB „Start Vilnius“ įstatinį kapitalą ginčo turtu, sukurtos galimybės įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir visuomenės atstovų inicijuotą projektą „Tautos namai“, teigta teismui pateiktuose dokumentuose, priduriant, kad bendrovei buvo perleisti tie pastatai, kurių priežiūrai savivaldybė neturi lėšų, todėl „investavus bus gautas ne tik pelnas, bet ir socialinis rezultatas“.

Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nebuvo palankus Vilniaus savivaldybei – žemesnės instancijos teismo sprendimas, kuriuo uždrausta perduoti nekilnojamąjį turtą, buvo paliktas nepakeistas, o pačios savivaldybės sprendimas, galima sakyti, sumaltas į miltus.

„Prieš teikiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pasiūlymą investuoti, nebuvo atliktas norimo realizuoti investavimo projekto pelno ir sąnaudų apskaičiavimas, o pateiktas socialinis ir ekonominis pagrindimas buvo ne tik neinformatyvus ir paviršutiniškas, bet ir klaidingas“, teigia skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija, kuri taip pat pridūrė, kad „investavimo pagrindimo ydingumą rodo ir jo turinio prieštaringumas. Viena vertus, teigiama, kad dalis siekiamo investuoti savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto yra prastos būklės, jo išlaikymui, remontui yra būtinos investicijos, tačiau, kita vertus, jų perdavimas atsakovui UAB „Start Vilnius“ siejamas su ekonominės naudos sukūrimu.“

Pastatus perduotų. O žemę?

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių prokuratūrai ir teismams užkliuvo Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas, buvo ta, kad pastatus savivaldybė perleido savo valdomai bendrovei, tačiau žemės sklypų arba jų dalių, ant kurių tie pastatai stovi, ne. Skundu bandyta įtikinti, kad ši aplinkybė – ne priežastis panaikinti sprendimą. „Žemės sklypai, kuriuose yra perduodami objektai, savivaldybei nepriklauso, todėl jie ir negalėjo būti investuoti“, teigiama savivaldybės pateiktuose dokumentuose.

Tačiau teismas pažymėjo, kad sprendimas perleisti ant svetimos žemės stovinčius pastatus, nepaskaičiavus, kiek ši aplinkybė vėliau suteiks pelno ar nuostolių, jau savaime byloja, kad Vilniaus savivaldybė pastatus perleido galvodama ne apie Tautos namus ar miesto parką.

„Teisėjų kolegija akcentuoja, kad savivaldybės turto, kurį siekiama investuoti, teisių į žemės sklypus, kuriuose jis yra, (ne)apibrėžimas tiesiogiai susijęs su sprendimo investuoti ekonominiu pagrįstumu, t. y. turto rinkos verte, jo panaudojimo galimybėmis. Tokių aplinkybių neįvertinimas savaime reiškia nevisapusį sprendimo investuoti ekonominio tikslingumo ir naudos įvertinimą“, pažymima Apeliacinio teismo verdikte.

Pakvipo afera: naudą gautų tretieji asmenys?

Kam savivaldybei reikėjo perleisti ant jai nepriklausančios žemės stovintį milijoninės vertės nekilnojamąjį turtą, nepaskaičiavus, kokią realią naudą iš to gautų? Anot Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos, naudos iš to būtų. Tačiau ne savivaldybei ar vilniečiams, bet tretiesiems su šiuo sandėriu susijusiems asmenims.

Anot Lietuvos apeliacinio teismo, sprendimo prieštaringumą „patvirtina ir faktas (kurį iš esmės išskyrė ir pirmosios instancijos teismas), kad juo de facto siekta perleisti savivaldybei priklausantį turtą tretiesiems asmenims mainų būdu. Tą įrodo rašte dėstomi ketinimai investuotą turtą, kuriuo būtų padidintas atsakovo UAB „Start Vilnius“ įstatinis kapitalas, atiduoti mainais į konkretų rašte minimą turtą, taip pat vėlesni atsakovo UAB „Start Vilnius“ veiksmai pasirašant su trečiuoju asmeniu UAB „VIPC Vilnius“ minėtą ketinimų protokolą.“

2014 m. Delfi.lt buvo skelbta, kad Registrų centro duomenimis, „VIPC Vilnius“ valdybos pirmininkas – verslininkas Darijus Vilčinskas. Registrų centro duomenimis, „VIPC Vilnius“ akcininkai šiuo metu yra statybų kompanija „Veikmė“ bei Kipre registruota įmonė „Velmark Investments Limited“, valdanti kontrolinį akcijų paketą. Per sudėtingą Kipro įmonių akcininkų schemą pastarosios valdymo grandinėje minimi Viktorija Dunčienė, Juozas Kavaliauskas, Vilius Kavaliauskas, Andrius Paulauskas (Seimo nario Artūro Paulausko sūnus) ir Rita Navalinskaitė.

Bandymas sužaisti ne vilniečių, bet su Tautos namais ir miesto parku susijusiomis bendrovėmis naudai tapo solidžia priežastimi panaikinti milijoninės vertės Vilniaus savivaldybės sprendimą.

„Sprendimu iš esmės siekta perleisti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį turtą mainų būdu, tokią turto perleidimo formą pridengiant sprendimu dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. Toks pažeidimas yra savarankiškas teisinis pagrindas byloje pareikštų reikalavimų tenkinimui“, konstatuoja Lietuvos apeliacinis teismas.

Abejotinų sandėrių yra daugiau

Tai – ne pirmasis abejotinas Vilniaus miesto savivaldybės projektas, kuriuo siekiama padidinti bendrovės „Start Vilnius“ kapitalą ir taip, kaip teigiama, įgyvendinti savivaldybės projektus. Alfa.lt jau yra rašiusi apie 2014 m. lapkritį savivaldybės tarybos palaimintą siūlymą „Start Vilnius“ kapitalą didinti 6 mln. litų finansine injekcija ir perleidžiant bendrovei beveik 4 mln. litų nekilnojamojo turto.

Šis sandėris kėlė abejonių ne tik dėl nuostolingos „Air Lituanicos“ veiklos, bet ir žemės sklypų, ant kurių stovėjo savivaldybės bendrovei „Start Vilnius“ perleisti pastatai – esą pastatus perėmusi bendrovė būtų galėjusi juos parduoti taip, kaip nori, ko savivaldybė padaryti negalėtų, o pirkėjai pusvelčiui perimtų ne tik menkaverčius pastatus, bet ir brangią žemę, ant kurios jie stovi.

​Teismas sustabdė Vilniaus savivaldybės aferą: galėjo pragaišinti 6,6 mln. eurų vertės turtą

A.Zuokas ir Profsąjungų rūmai
+4