Atstumtasis

Rimantas Varnauskas
Rimantas Varnauskas
  © Asmeninis albumas

1944 metų viduvasarį pradėjo vežti į Štuthofą Vengrijos žydes. Pradžioje jos buvo sugrūstos į Osvencimo lagerį, – apie du šimtu penkias dešimtis tūkstančių jų pro tenai praėję. Tenykščiai esesininkai nieko nebegalėję su jomis pasidaryti, – turėję jas siuntinėti ir į kitus lagerius, – ir karo metu vokiečiai turėjo pakankamai tokiems dalykams transporto priemonių... Štuthofui jų teko daugiau trijų dešimčių tūkstančių. Su jomis mūsų lageryje buvo jau paprastesnis reikalas negu su Lietuvos žydėmis. Vengriškės žydės atvažiavo jau be vaikų, – tai buvo mūsų valdžiai didelis palengvinimas. Antra, jos visos atvažiavo jau be plaukų, trumpai nukirptos, – lengviau atsiduso mūsų barzdaskučiai. Trečia, jos visos atvažiavo jau apiplėštos, baisiai biednos, – mūsų viršininkam jos buvo visiškai neįdomios, – rašė Balys Sruoga savo „Dievų miške“ apie nacistinį „kurortą“, kuriame teko „svečiuotis“ 1943-1945 metais ir net išgyventi jame. – Netrukus iš moterų buvo pradėta sudarinėti įvairios darbo komandos. Iš senų, paliegusių, sergančių moterų – komanda į dujų kamerą – keliaut pas Abraomą. Iš sveikųjų – į įvairius užmiesčius, į dinamito fabrikus, daugiausia gi – apkasų kasti ir aerodromų tvarkyti.“

Sausio 27 dieną Aušvice (Osvencime) minimos šios koncentracijos stovyklos, įkurtos netoli Krokuvos, išlaisvinimo 70-osios metinės. Tuo pačiu – ir Tarptautinė Holokausto atminimo diena. Stovyklą 1945 metų sausio 27-ąją išvadavo sovietų kariniai daliniai. Per penkerius metus (stovykla įkurta 1940 metų kovo 27 dieną) joje naciai išžudė 1,1 mln. žmonių, didžioji jų dalis – žydai.

Šiame minėjime laukiama daugelio šalių (bene penkiasdešimties) lyderių, tarp jų ir prezidentės Dalios Grybauskaitės. Šiame būryje nebus tos šalies (tiksliau teisių perėmėjos), kurios kariniai daliniai išvadavo Aušvicą – Sovietų Sąjungos (Rusijos) – vadovo Vladimiro Putino. Nors dar prieš dešimt metų analogiškame renginyje ir jam teko dalyvauti.

Ar sunku nuspėti, kodėl taip atsitiko?

Apie galimus nesusipratimus, kuriuos sukeltų V. Putino dalyvavimas minėjime, dar praėjusių metų pavasarį prabilo tuometis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris be užuolankų pareiškė, kad Rusijos atstovai į Aušvicą bus kviečiami, tačiau ar tai bus V. Putinas, neaišku. Viskas esą priklausys nuo to, kaip vystysis konfliktas (dar ne karas) Ukrainoje. Jau toks tiesmukas D. Tusko pareiškimas buvo lyg smūgis šlapiu skuduru...

Kaip žinia, situacija Ukrainoje negerėjo ir negerėja. Lenkai šį kartą sumanė dar vieną diplomatinę gudrybę – oficialius kvietimus siuntė ne Užsienio reikalų ministerija, o specialus Aušvico muziejaus ir visuomenininkų komitetas, pareiškęs, kad dėmesys bus sutelktas į dar gyvus išlikusius koncentracijos stovyklos kalinius, o ne valstybių vadovus.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Grzegorzas Schetyna apskritai įsiutino Rusiją, kai neseniai Lenkijos visuomeniniam radijui pareiškė, kad Aušvico koncentracijos stovyklą išlaisvino ukrainiečiai. „Reikėtų pasakyti, kad tai buvo Pirmasis Ukrainos frontas ir ukrainiečiai, nes būtent ukrainiečiai tą sausio dieną atidarė lagerio vartus ir išlaisvino kalinius“, – teigė ministras, tarp kitko, baigęs istorijos studijas.

Po tokių įžangų V. Putinui vykti į minėjimą būtų nelogiška ir nepadoru, žvelgiant iš Rusijos diplomatinio protokolo taško. Nors, tiesą sakant, 2010 metais į 65-ųjų Aušvico išlaisvinimo metinių minėjimą nematė reikalo vykti tuometinis pakaitinis Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, vietoj savęs pasiuntęs kultūros ministrą. Priežastis buvo gerokai buitiškesnė – Lenkijai tuo metu vadovavo antisovietiškai nusiteikęs prezidentas Lechas Kaczynskis, kuris neužilgo žuvo aviakatastrofoje ties Smolensku, kai skrido į Katynės aukų (tūkstančių sušaudytų lenkų aukštuomenės ir karininkijos narių) minėjimą.

Savotišką pagalbos ranką Rusijai ištiesė Čekijos prezidentas Milošas Zemanas, organizuojantisalternatyvų minėjimą Terezino koncentracijos stovykloje, kuri tų pačių sovietinių karinių dalinių buvo išvaduota gerokai vėliau. Į šį minėjimą V. Putinas net gavo oficialų kvietimą. Bėda tik ta, kad didžioji pasaulio lyderių dalis dalyvaus minėjime Lenkijoje.

Akivaizdu, kad tokie minėjimai diplomatijoje yra svarbūs. Ne priimamų sprendimų svoriu (nes jokie sprendimai juose nepriimami), o parodyta pagarba nekaltoms nacių režimo aukoms, demonstruojamu noru, kad daugiau niekada panašūs visą civilizuotą žmoniją kraupinantys kataklizmai nesikartotų.

Tačiau tam reikia mažų mažiausiai turėti nors kruopelytę padorumo, sąžinės, atsakomybės prieš tarptautinę bendruomenę. Rusijos karas prieš Ukrainą kaip tik akivaizdžiai demonstruoja priešingus dalykus. Kartotis apie daugkartines analogijas tarp reichskanclerio Adolfo Hitlerio ir prezidento V. Putino nėra prasmės.

Artėja dar vienas sukaktis.Neabejotina, kad Gegužės 9-osios – pergalės „Didžiajame Tėvynės kare“ – minėjimas Maskvoje bus kaip reta pompastiškas. Pompastikos netrūko ir ne jubiliejiniuose paraduose, o čia – 70-metis. Jau ir ankstesnėse iškilmėse kai kurių valstybių, Lietuvos taipogi, vadovai vengdavo dalyvauti, nes ta sovietinė pergalė atnešė penkių dešimtmečių okupaciją. Pranešama, kad kvietimą yra gavęs ir jį patvirtinęs Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong-unas. Jei tai tiesa, tai ant diktatoriaus Lenino mauzoliejaus stovės tik du naujieji diktatoriai – Šeimininkas (taip, regis, ir Staliną vadino) ir Svečias. Nebūtų nieko keisto, jei kur nors antroje rinktinių svečių eilėje šmėkščiotų ir Viktoro Janukovyčiaus plati šypsena, stebint pražygiuojančias Donbabvės ir Lugandonijos banditų kolonas. Jos puikiai įprasmintų naujausius rusiškosios kariaunos pasiekimus, vaduojant Ukrainą nuo fašistuojančių banderininkų.

Sveiko proto dar nepraradę Rusijos apžvalgininkai, kalbėdami apie V. Putiną, jau senokai vartoja terminą izgoj, t.y. „išguitasis, atstumtasis“. Jei G-20 susitikime Australijoje V. Putinas dar galėjo bent ramintis bendravimu su koala, tai Aušvice jį bičiuliškai galėtų apkabinti nebent kokia Heinricho Himmlerio šmėkla, dėkodama už stalinistinio Gulago pamokas, kurios esmiškai pravertė, steigiant nacistines koncentracijos stovyklas.

Atstumtasis

Rimantas Varnauskas
+1