Elektros jungtį saugiai tiesti talkina ir atsargos išminuotojai

Išminavimas
Išminavimas
  © Andrius Vaitkevičius
ELTA
2014-07-26 15:07

Artilerijos sviediniai, minosvaidžio minos, skeveldrinės granatos - tai tik dalis pavojingų sprogmenų, kurie stabdė elektros kabelio tiesimo iš Lietuvos į Švediją darbus. Atliekant projekto sausumos statybos darbus Lietuvos sausuminėje dalyje buvo aptikta sprogmenų. Juos neutralizavo Lietuvos kariuomenės išminuotojai. Tačiau ekspertai spėjo, kad darbų vietoje jų gali būti dar daugiau.

Projekto rangovams į pagalbą atėjo asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“. Šiai organizacijai atstovauja buvę ilgamečiai kariuomenės išminuotojai. Buvę ilgamečiai kariuomenės specialistai yra tarnavę įvairiuose tarptautiniuose kariniuose konfliktuose vykdant išminavimo darbus, taip pat neutralizavę tūkstančius standartinių sprogmenų Lietuvoje. Atsargos išminuotojai gali patikrinti teritoriją, aptikti ir identifikuoti joje esančius sprogmenis.

Tad vienos iš pavojingiausių profesijų specialistai kibo į darbus. Ir pirmosiomis paieškos dienomis, ir tęsiant paiešką specialistai įrodė, kad žemėje glūdi ne vienas sprogmuo. Jie aptiko sprogmenų, minosvaidžio minų, rankinių granatų, artilerijos sviedinių ir skeveldrinių minų. Neatmetama galimybė, kad iki darbų pabaigos bus aptikta ir daugiau sprogmenų.

Pasak asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ pranešimo, specialistai turi įvairių prielaidų, iš kur šie sprogmenys galėjos atsirasti, tačiau jų nedetalizuoja. Didžiausia tikimybė, kad tai Antrojo pasaulinio karo palikimas.

Sprogus nors vienam iš šių sprogmenų, galėjo būti padaryta žala technikai, pačiam kabeliui ar net žūti žmonės. Tokių atvejų Lietuvoje yra nutikę jau ne vieną kartą.

Aptiktus sprogmenis asociacijos išminuotojai pažymi ir aptveria. Pavojingus radinius sunaikina Klaipėdos dragūnų batalione dislokuoti Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai. Didžioji dauguma įtaisų neutralizuojami vietoje, kiti - išvežami į saugią vietą ir sunaikinami ten.

Penketas asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ išminuotojų darbus žada baigti iki rugpjūčio mėnesio.

Iki 2015 m. pabaigos Lietuva įgyvendina strateginį elektros energetikos projektą - tiesia elektros jungtį su Švedija „NordBalt“. Ši jungtis yra būtina sąlyga kurtis bendrai Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinkai. Būsimasis elektros tiltas Lietuvai sudarys sąlygas pirkti elektros energiją iš hidroresursų turtingų Šiaurės Europos šalių. Statybų tikslas - nutiesti jungtį tarp Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemų. Didžioji dalis jungties eina Baltijos jūros dugnu, o dalis - sausuma.