Irako sumaištyje – „islamiškųjų masonų“ pėdsakai
Alfa.lt interviu su Izraelio kovos su terorizmu ekspertu

Radikaliosios ISIS laimėjimais Irake naudojasi kitos sukilėlių grupės, įskaitant buvusio prezidento Husseino šalininkus
Radikaliosios ISIS laimėjimais Irake naudojasi kitos sukilėlių grupės, įskaitant buvusio prezidento Husseino šalininkus
  © SCANPIX
Tomas Dapkus | Alfa.lt
2014-07-01 15:01

Irake tęsiasi susirėmimai tarp vyriausybės pajėgų ir sunitų džihadistų grupuotės „Irako ir Sirijos islamo valstybė“ (ISIS). Pastaroji jau kontroliuoja didžiulę dalį Irako teritorijos. Tačiau išskirtiniame interviu Alfa.lt žinomas Izraelio kovos su terorizmu ekspertas, Tarptautinio kovos su terorizmu instituto prie Tarpdisciplininio centro Herclijoje vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Ely Karmonas sako, kad tarptautinė visuomenė neįvertina ir buvusio Irako prezidento Saddamo Husseino armijos karininkų, susibūrusių į slaptą ordiną.

Kas yra „islamiškieji masonai“? Ar Irakas subyrės į gabalus? Kurios pasaulio galybės stovi už islamo teroristų? Kas valdys Irako naftą ir dujas? Apie tai – pokalbis su E. Karmonu.

Artimųjų Rytų masonai

Didžiulę dalį Irako teritorijos – dabar gal net didesnę už Jordanijos karalystę – valdo teroristinė sunitų grupuotė ISIS („Irako ir Sirijos islamo valstybė“). Kas tai per organizacija?

Visi žiniasklaidoje kalba tik apie ISIS, tačiau nutylima kita labai svarbi organizacija. Arabiškai ji vadinama „Jaysh al-Tariqa al-Naqshbandia“ (JRTN) arba „Nakšbandijos brolijos kariauna“. Tai batistų (kairiosios nacionalistinės „Ba‘ath“ partijos šalininkų – Alfa.lt) nacionalinis judėjimas, suformuotas 2007–2008 metais. Jį sukūrė buvusio Irako prezidento Saddamo Husseino viceprezidentas Izzatas Ibrahimas al-Duris, dar vadinamas Raudonuoju.

Tai – vienintelis iš svarbiausių batistų lyderių, kuris išgyveno karą prieš Saddamą Husseiną ir vėliau vykusius valymus. Išgyveno ir suformavo batistų nacionalinį judėjimą, kurio pagrindas – S. Husseino laikų Irako armijos, elitinio jos dalinio – Respublikos gvardijos, taip pat saugumo tarnybų likučių. Įdomu tai, jog ši „Nakšbandijos brolijos kariauna“ yra dar ir sufijų sekta.

Kas yra sufizmas ir sufijai?

Sufijai – kaip Artimųjų Rytų masonai. Tai yra gerai žinoma islamiškoji brolija. Jie yra nuosaikūs islamistai. Štai Izzatas Ibrahimas al-Duris ilgus metus iki Irako okupacijos buvo sufijų „Nakšbandijos brolijos“ nariu. Į ją jis įtraukė daug aukštų batistų, ypač karininkų. Įvykdžius mirties bausmę S. Husseinui, jie prie pradėjo operacijas prieš Jungtinių Valstijų ir kitas okupacines pajėgas. Jie paskelbė, kad jų tikslas kovoti ne su šiitais, o su okupacija, suvienyti Irako žmones, įskaitant islamistų jėgas. Taigi visos jų operacijos ir teroristiniai išpuoliai buvo nukreipti prieš Jungtinių Valstijų ir NATO pajėgas, tačiau kai norėdavo užpulti kitus taikinius – šiitus arba kitus neparankius asmenis, jie paprasčiausiai pasamdydavo kitas organizacijas – „Jaish-e-Islam“, „Ansar al-Sunna“ ir netgi „Al-Qaeda Irake“.

Kovojo kitų rankomis?

Taip, taip. Jie sumokėdavo už tokius išpuolius. Nes jie viešai sakydavo – mes nepuldinėjame civilių, tik okupantus. Ir taip vyko iki okupacijos pabaigos, tai yra iki 2011 metų pabaigos, kai Jungtinių Valstijų pajėgos buvo išvestos iš Irako.

Šiitų vyriausybė Bagdade

Kokią taktiką jie pasirinko po amerikiečių pajėgų išvedimo?

Nuo 2011 metų jie ruošėsi tokio pobūdžio sukilimui, nes šiitų dominuojama Nouri al-Maliki vyriausybė persekiojo sunitus. N. Maliki vyriausybė veikia prieš sunitus, nesidalija su jais „nacionaliniu pyragu“ – nafta ir kitais ištekliais. Net bandė teisti sunitą Irako viceprezidentą (Tariqą al-Hashimi – Alfa.lt).

Irako viceprezidentas Tariqas al-Hashimis pradžioje slėpėsi pas Irako kurdus...

...o dabar jis tremtyje Turkijoje. Tuo metu „Nakšbandijos brolijos kariauna“ pradėjo veikti ir vaduoti sunitų teritorijas kartu su ISIS. Kol kas šie du judėjimai kartu gana sėkmingai kovoja su šiitų vyriausybe. Bet kas iš tiesų vyksta – kai daugelyje vietų ISIS, kaip jie vadina, išlaisvina teritorijas, jų faktinę kontrolę perima „Nakšbandijos brolijos kariaunos“ nariai.

Vienas iš paaiškinimų, kodėl Mosulo miestas taip žaibiškai buvo užimtas, yra tai, jog Irako armijos 12-oje divizijoje, kuri buvo atsakinga už Mosulo regiono saugumą, buvo daug karininkų sunitų, kurie taip pat buvo ir slapti „Nakšbandijos brolijos kariaunos“ nariai. Dalis Mosulo saugumo tarnybų pareigūnų taip pat slapta bendradarbiavo su šia organizacija.

Irako pajėgų infiltracija

Ginkluotosios ir saugumo pajėgos buvo infiltruotos?

Taip, jie buvo penktoji kolona, prisidėjusi prie 12-osios divizijos griūties ir Irako armijos atsitraukimo iš Mosulo ir kitų regionų. Štai pranešta, kad nužudytas teisėjas, kuris nuteisė S. Husseiną (mirties bausme pakariant – Alfa.lt). Teigiama, jog jis buvo pagrobtas ir nužudytas, jog tai įvykdė ISIS. Labai tuo abejoju. Tai turėjo įvykdyti „Nakšbandijos brolijos kariauna“, jie turėjo didžiausią interesą.

Ar Izzatas Ibrahimas al-Douri šiuo metu vis dar gyvas?

Taip. Jis gyvas ir vadovauja „Nakšbandijos brolijos kariaunai“, taip pat jie dar turi vadinamąją Nacionalinę karinę tarybą, kuriai jis pirmininkauja. I. I. Douri bendradarbiauja su ISIS, kitomis grupėmis, taip pat su gentimis. Yra vietinių genčių, kurios bendradarbiauja, o tai labai svarbu. Prisiminkime, kad 2005–2007 metais Amerika rėmėsi gentimis kovoje su „Al-Qaeda Irake“.

I. I. Douri, beje, tai ir vienos iš svarbiausių genčių pavadinimas. Izzatas jai priklauso. Jis remiasi nacionalizmu, nuosaikiu islamu ir gentimis. Ir čia jo jėga, nes jis kviečia ne žudyti šiitus, o vienyti jėgas.

Ar tarp šių sunitų organizacijų pasitaiko susidūrimų?

Jie jau buvo susidūrę prie Mosulo. Pranešta, kad žuvo 70 žmonių. Labai panašu į tai, kas vyksta Sirijoje, nes ten kaunasi daug skirtingų grupių, kurios kovoja ir tarpusavyje. Tačiau bent dabar atrodo, jog tarp ISIS ir JRNT yra stipri sąjunga. Jie užėmė labai svarbius Irako sienos su Sirija ir Jordanija kirtimo punktus. Jie jau dabar yra netoli sienos su Saudo Arabija, kas yra labai svarbu organizuojant kontrabandą, jie taip pat užėmė svarbiausią naftos perdirbimo įmonę, svarbiausius naftos telkinius. Visa tai – sunitų regione.

Verta prisiminti, kad kurdai užėmė Kirkuro miestą – tai ne tik kurdams labai svarbus miestas, kurį visada valdė arabai, tačiau ir turtingiausių naftos telkinių vieta. Sunitai perėmė didžiąją dalį al-Anbaro ir kitų jiems artimų provincijų bei grasina užimti Bagdadą. Nemanau, kad jiems pavyks, nes dauguma sostinės gyventojų yra šiitai. Jie remiasi daugybe sukarintų grupuočių, tarp jų al-Badr grupuote, kuri daugybę metų glaudžiai bendradarbiauja su Iranu. Tie Irako šiitų batalionai, kurie kovojo Sirijoje, gindami prezidento Basharo al-Assado režimą, dabar grąžinami į Iraką – kovoti su sunitais.

Ar Irakas subyrės?

Ar Irakas dar gali išlikti vieninga valstybe? Jau girdime Irako kurdų prezidento Massoudo Barzani pareiškimus, kad Šiaurės Irake esantys kurdai skelbs nepriklausomą Kurdistaną...

Kurdai nori nepriklausomybės. Beje, prieš septynerius metus jau buvo surengtas referendumas, kuriame 90 proc. kurdų pasisakė už nepriklausomybę. Tačiau dėl to, jog Irako kurdų teritorijos ribojasi su Iranu ir Turkija, jie turi įvertinti šių valstybių spaudimą.

Įdomu tai, kad Turkija, kuri labai ilgą laiką buvo priešiška kurdams, pastaruosius dvejus ar trejus metus bendradarbiauja su Irako kurdais. Jie leido špinigų iš naftos tranzito per Turkijos teritoriją. Jie taip pat oponuoja tiek šiitų vyriausybei Bagdade, tiek ir Iranui. Beje, ir Sirijoje kurdams pavyko suformuoti regioną, kuris bendradarbiauja su Irako kurdais. Ir per paskutines savaites Irako kurdai nutarė labiau bendradarbiauti su kurdais Sirijoje, nes Turkija nusprendė per daug nesikišti dėl susidariusios situacijos Irake.

O kaip elgiasi Iranas?

Iranas yra labai išsigandęs, matydamas, kas vyksta. Jų situacija labai panaši kaip Sirijos ir Irako. Irane gyvena tik apie 60 proc. persų. Šiaurėje gyvena azerai, jie sudaro apie 25 proc., o taip pat šalyje daug arabų, kurdų, beludžių. Ir visi jie nusistatę prieš centrinę vyriausybę. Irano Beludžistano ir Kurdistano regionuose jau veikia sukilėliai, teroristai vykdo išpuolius arabų gyvenamose vietovėse.

Iranas remia N. Maliki režimą Irake, tačiau tai gali suveikti kaip bumerangas. Kuo labiau jie įsivels Sirijoje ir Irane, o taip pat ir Libane, tuo labiau tai skatins etnines mažumas kovoti su Irano centrine vyriausybe. Jei Teheranas remia šiitus Libane ar alavitus Sirijoje, tai kodėl tada arabams sunitams neremti Irano sunitų? Todėl Irano režimui iškyla pavojus, jog jų kišimasis Sirijoje ir Irake turės pasekmių.

Kurdai nerems Bagdado vyriausybės? Jie, sakoma, vieninteliai turi rimtas ginkluotąsias pajėgas.

Ne. Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Johnas Kerry bando kurdus įtikinti, jog jie liktų Irako valstybės dalimi. Neaišku, kaip jie elgsis. Kurdai labai atsargūs ne tiek dėl centrinės vyriausybės Bagdade, kiek dėl Turkijos ir Irano. Jų armija, vadinama Pešmerga, yra visiškai nepriklausoma nuo Irako kariuomenės, ir daug stipresnė, net apie 200 tūkst. karių, labai disciplinuota ir motyvuota. Kirkuko miestą jie užėmė per kelias valandas.

Tačiau ir sunitai nori kontroliuoti Kirkuką. Neaišku, ar ateityje nebus susidūrimų tarp kurdų ir sunitų, su ISIS arba „Nakšbandijos brolijos kariauna“. Tačiau dabar jie (sunitai – Alfa.lt) per daug silpni kariauti su kurdais.

Saudo Arabija išsigando tų, kuriuos rėmė

Ką remia Saudo Arabija?

Iranas kaltina Turkiją, Saudo Arabiją ir (Jungtinius Arabų – Alfa.lt) Emyratus remiant ISIS. Tiesa, kad praeityje Saudo Arabija, o ypač Kataras, ženkliai rėmė ISIS. Tiesa ir tai, kad Turkija užmerkė akis prieš ISIS veiklą Sirijoje. Irano teigimu, Turkijos paramos ISIS centras buvo jos konsulatas Mosule.

Jūsų vertinimu, ar už ISIS stovi Turkija?

Manau, kad Turkija kažkiek rėmė ISIS, tačiau nemanau, jog jie yra ISIS šeimininkai. ISIS yra nepriklausoma džihadistų grupė. Jie dabar net nepaklūsta „Al-Qaeda“ lyderiui Afganistane ir Pakistane Aymanui al-Zawahiri. Pastarasis pareiškė, kad ISIS neturi kištis į Siriją, tačiau šie liko kurti jo reikalavimams ir toliau Sirijoje kovoja su „Al-Nusra“ ir „Al-Qaeda“.

Jie yra nepriklausomi, o jų lyderis Abu Umaras al-Baghdadi yra nužudyto „Al-Qaedos“ lyderio Irake Abu Musabo al-Zarqawi mokinys. Pastarasis organizacijai vadovavo 2004–2006 metais ir taip pat buvo labai nepriklausomas nuo centrinės „Al-Qaeda“. Ir būtent A. M. al-Zarqawi idėja buvo kovoti su šiitais už islamo valstybės įkūrimą. Dabar tai – ir ISIS tikslas buvusiame sunitų Irako kalifate kartu su dalimi sunitų Sirijos.

„Nakšbandijos brolijos kariauna“ turi kitą tikslą – nacionalistinę batistų darbotvarkę. Artimiausiu metu galime išvysti kovas tarp „Al-Nusra“ ir kitų grupuočių su ISIS. Gal net kovų tarp ISIS ir batistų.

Pasaulio galybės bejėgės

Ką remia pasaulio galybės, tokios kaip Jungtinės Valstijos, Rusija ir Kinija?

Manau, kad iš tiesų jos iki galo nesupranta, kas vyksta, ir niekas labai rimtai įtakos daryti negali. Situacija labai supainiota, veikia labai daug jėgų. Jos gali skirti pinigų ar duoti ginklų, tačiau motyvacija, ryžtas, strateginis tikslas nėra jų rankose. Štai Saudo Arabija, kuri ilgą laiką rėmė kai kuriuos džihadistus Sirijoje, pastaraisiais metais bando suformuoti koaliciją tiek prieš „Al-Nusra“, tiek prieš ISIS. Saudo Arabija net įstatymais uždraudė vykti kovoti Sirijoje, finansuoti „Al-Qaedos“ džihadistus, nes Saudo Arabija tai mato kaip grėsmę sau. Tačiau ten yra labai turtingų žmonių, kurie tęsia paramą.

Al-Douri ir al-Baghdadi grupės, Jūsų teigimu, bendradarbiauja. Kuri jų stipresnė, koks tarpusavio ryšys, subordinacija?

Kol kas sunku pasakyti, kas stipresnis. ISIS yra, sakykime, avangardas kovoje už sunitų išlaisvinimą. Kai tik jie užima teritoriją, batistai ir vietinės gentys turi ne tik interesą, bet ir ten daug metų gyvenančius žmones, struktūras, žmones, kurie anksčiau buvo Irako administracijos atstovai, kad įgyvendintų savo darbotvarkę. Todėl manau, kad kuo toliau, tuo daugiau matysime nesutarimų tarp šių dviejų jėgų.

Kas išliks – kol kas sunku sakyti. I. I. Douri judėjimas aiškiai sako, kad jie už vienybę su visais, kurie pasisako už sunitų regionų išvadavimą. Tuo metu ISIS darbotvarkė labiau ideologinė. Tad nežinome, ar tarp jų tik interesų, ar ir tikslų sąjunga.

Kas valdys naftą?

Kokią įtaką neramumai Irake turės naftos rinkai?

Viena vertus, per trumpą laikotarpį – neigiamai. Tačiau jei kurdai ir toliau kontroliuos Kirkuko miestą ir kitus naftos telkinius, kurie dabar jų žinioje (per dieną, berods, išgaunama 200 tūkst. barelių), tai padės naftos rinkai. Taip pat priklausys, kokia bus situacija Pietų Irake, kur šiitai kontroliuoja naftos ir dujų telkinius.

Ar Irako premjeras Nouri al-Maliki labai nepopuliarus?

Taip. Nors jam pavyko laimėti rinkimus, jis ir toliau nepopuliarus. Klausimas, ar JAV bei vidinio spaudimo pastangomis pavyks jį pakeisti kažkuo kitu. Priklausys ir nuo to, kaip elgsis šiitų stovykla – ar toliau rems jį, ar siūlys, kuo N. Maliki pakeisti.

Ar Irako krizė padeda Iranui? Amerikiečiams tarsi reikia su Iranu bendradarbiauti dėl stabilumo Irake?

Kol kas Amerikos administracija ieško būdų bendradarbiauti taip, jog tai nedarytų įtakos deryboms dėl branduolinio susitarimo. Tuo metu Irano šaltiniai sako – jei bendradarbiausime su amerikiečiais, jie turi sumokėti branduoliniu susitarimu. Įdomu, kaip tai įvertins ne tik prezidento administracija, bet ir Jungtinių Valstijų Kongresas bei Amerikos politinės jėgos, nes daug kas prieštarauja tokiam JAV ir Irano bendradarbiavimui. Tačiau jei Iranas per daug įsitrauks į Iraką, tai jiems gali atsisukti bumerangu prieš jų pačių saugumą.

O kokia Izraelio pozicija dėl krizės Irake?

Izraelis labai nerimauja, jog ISIS perims kontrolę. Izraelis taip pat nerimauja, kad amerikiečiai dėl Irako padarys rimtų nuolaidų Iranui. Tiesa, ir Izraelyje ne iki galo suvokiamas batistų vaidmuo Irake.

Šio straipsnio autorius yra Tomas Dapkus, viešoje erdvėje apkaltintas daręs politikams įtaką, kuri galimai nedera su žurnalisto etika. Alfa.lt iš „MG Baltic Media“ įsigijus žiniasklaidos grupei „Naujienų centras“ T. Dapkus šiame portale nebedirba.

Irako sumaištyje – „islamiškųjų masonų“ pėdsakai

Radikaliosios ISIS laimėjimais Irake naudojasi kitos sukilėlių grupės, įskaitant buvusio prezidento Husseino šalininkus
+6