Kam rezervuotas Muitinės departamentas

Kėdė
Kėdė
  © Photos.com

Rimučiui Klevečkai išvažiavus dirbti į ambasadą, Muitinės departamentas jau pusę metų laukia naujo vadovo. Finansų ministerija delsia skelbti konkursą šioms pareigoms eiti, nors kandidatas, kaip teigiama, jau numatytas.

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos be generalinio direktoriaus liko praėjusių metų lapkritį, kai šias pareigas ketverius metus ėjęs R.Klevečka buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Slovėnijoje.

reklama

Netikėtas paskyrimas

Toks posūkis buvo netikėtas ne tik daugeliui parlamentarų, bet ir socialdemokratui finansų ministrui Rimantui Šadžiui. Jis tvirtino tik iš žurnalistų sužinojęs, kad Muitinės departamento vadovas siunčiamas į ambasadą.

Paslaptingas iki galo išliko ir R.Klevečka. Jis tikino, kad ne pasitraukia iš Muitinės departamento, bet grįžta į diplomatinę tarnybą. Būtent iš ten į Muitinės departamentą R.Klevečką, kaip teigiama, paviliojo tuometinė finansų ministrė Dalia Grybauskaitė, pati pirmiau dirbusi Užsienio reikalų ministerijoje.

Neišsipildęs noras

Pasitraukus R.Klevečkai, kurį laiką svarstyta, kad jo vietą galėtų užimti dabartinis Vilniaus teritorinės muitinės vadovas Jonas Pangonis. Signataras, anksčiau priklausęs Lietuvos socialdemokratų partijai, 2000-aisiais per savivaldybių rinkimus dalyvavo kaip LDDP narys. J.Pangonis iki šiol laikomas socialdemokratų žmogumi. Esą planuojant, kad taps departamento vadovu, jis buvo perkeltas iš Kauno teritorinės muitinės į Vilnių.

Apie J.Pangonio galimybes vadovauti Muitinės departamentui skeptiškai atsiliepė ankstesnis vadovas R.Klevečka. Dideliu entuziazmu dėl šio pareigūno netrykšta ir konkursą pareigoms eiti skelbti turintis finansų ministras R.Šadžius.

Gali apsieiti be konkurso

Finansų ministerijos pareigūnai iki šiol negavo įpareigojimo rengti konkursą Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigoms eiti.

Tokia situacija kelia nerimą parlamentarams, ja nesidžiaugia ir šalies vadovas Valdas Adamkus. „Prezidentas primena, kad Muitinės departamento vadovo skyrimas yra finansų ministro atsakomybė, ir tik jis galėtų paaiškinti, kodėl kandidato paieškos taip užtruko“, - LŽ V.Adamkaus nuomonę perdavė prezidento atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

Pasak jos, prezidentas savo ruožtu supranta, kaip nelengva rasti tinkamą kandidatą šioms pareigoms eiti. Tačiau kandidato paieškos negali trukti iki begalybės, nes tai, prezidento nuomone, gali neigiamai paveikti tarnybos darbą.

„Muitinės departamento direktorius bus paskirtas, kai ateis laikas. Bus paskelbtas konkursas. Tačiau ar jūs manote, kad dabar Muitinė dirba blogai?“ - kalbėdamas su LŽ, delsimo priežastis atskleisti neskubėjo finansų ministras R.Šadžius.

Jis prasitarė, kad muitininkų vadovas gali būti atrinktas ir ne konkurso būdu. Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad tai gali būti atlikta perkėlimu - tokios pačios ar net aukštesnės kategorijos valstybės tarnautojas galėtų būti perkeltas vadovauti Muitinės departamentui. Šiuo atveju kilimo karjeros laiptais galimybės netektų dabartiniai Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai ar teritorinių padalinių vadovai - jų pareiginės kategorijos yra žemesnės.

„Konkursas atitinkamu laiku bus paskelbtas, jeigu bus apsispręsta skelbti konkursą, o ne užpildyti laisvą tarnybos vietą perkėlimo būdu“, - pabrėžė R.Šadžius.

Jis nepanoro atsakyti, ar jau yra numatęs kandidatą, kurį galėtų perkelti į Muitinės departamentą. „Iš aukštesnių pareigų žmogus, mano supratimu, galėtų būti perkeltas. Tačiau Muitinė yra statutinė organizacija, yra teisiniai aspektai, kurių aš negaliu komentuoti, nes jų neišmanau“, - LŽ aiškino finansų ministras.

Savas žmogus?

Jau kuris laikas kalbama, kad naujuoju Muitinės departamento vadovu gali būti paskirtas dabartinis Finansų ministerijos viceministras Valentinas Miltienis.

Į Finansų ministeriją V.Miltienis, 2003-2005 metais vadovavęs Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), buvo pakviestas R.Šadžiaus iniciatyva. Ministro nesustabdė ir faktas, kad V.Miltienio uošvis yra KGB generolas, paskutinis KGB Lietuvos skyriaus vadovas R.Marcinkus, ir net į viešumą iškilę glaudūs V.Miltienio ir daugybę Lietuvos žmones nuskurdinusio koncerno EBSW ryšiai. EBSW užvaldžius bendrovę „Lietuvos kuras“, V.Miltienis buvo paskirtas jos direktoriaus pavaduotoju finansų reikalams. Po išradingo EBSW atstovų vadovavimo „Lietuvos kuras“ buvo parduotas už litą.

Į viešumą iškilus faktams apie V.Miltienio veiklą EBSW, grupė parlamentarų kreipėsi į R.Šadžių, teiraudamiesi, ar naujasis viceministras tinkamas pareigoms eiti. „Ar V.Miltienį eiti šias pareigas pasirinkote remdamasis savo asmenine atsakomybe, ar ministro pirmininko nurodymu, o gal LSDP valdymo organų sprendimu? Ar EBSW artimo žmogaus paskyrimu eiti aukštas pareigas socialdemokratai nesiekia užsitikrinti į Lietuvą grąžinamo buvusio EBSW prezidento G.Petriko bei jo aplinkos žmonių palankumą ir taip „užkimšti“ jiems burnas?“ - klausė parlamentarai.

V.Miltienio praeities veikla žadėjo pasidomėti ir socialdemokratų lyderis premjeras Gediminas Kirkilas, tačiau politinio pasitikėjimo viceministras liko savo poste.

Buvęs finansų ministras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Balčytis neslėpė, kad kandidato į Muitinės departamento vadovus ieškoma. „Tai labai atsakinga pareigybė, reikalaujanti tam tikros kompetencijos, be to, reikia gerai išmanyti kai kuriuos finansinius dalykus. Ir dar, aišku, norima, kad tas žmogus turėtų tam tikrą pasitikėjimą visuomenėje“, - kalbėjo socialdemokratas.

Jis kategoriškai nepaneigė galimybės, kad kandidatu į muitininkų vadovus gali būti V.Miltienis. „Negaliu, kaip sakoma, nei patvirtinti, nei paneigti. Būtų neetiška - turi pirmiausia ministras R.Šadžius pasakyti“, - prasitarė Z.Balčytis.

Įsigalinti praktika

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo Liberų sąjūdžio atstovo Kęstučio Glavecko manymu, V.Miltienis gali būti perkeltas į Muitinės departamentą. „Jei po rinkimų socialdemokratai nesudarys Vyriausybės arba negaus finansų ministro posto, ministras ir viceministras, kaip politinio pasitikėjimo pareigūnai, turės atsistatydinti. Tada žmonėms reikės kur nors pasidėti“, - samprotavo parlamentaras.

Jo manymu, neskubėdami skirti Muitinės departamento vadovo, socialdemokratai ten laiko postą savo žmogui. „Tai - jau įsigalinti praktika“, - kalbėjo K.Glaveckas. Pažįstama nomenklatūros taktika jau nuo 1990 metų kovo 11-osios: net ir laikinai praradus valdžią, išsaugoti strateginiuose postuose savus - patikrintus kadrus.

Politinė kaita

Tai, kad Muitinės departamento vadovo kėdė visada buvo geidžiamas kąsnis valdančiosioms partijoms, jau seniai jokia paslaptis. Kaip ir ilgai trunkančios departamento generalinio direktoriaus skyrimo procedūros.

1999 metų pradžioje iš generalinio direktoriaus pareigų Muitinės departamente dėl šiurkštaus tarnybos pažeidimo buvo atleistas Alvydas Budrys. Netrukus teismas nustatė, kad tokia formuluotė - nepagrįsta. Už priverstines pravaikštas iš Finansų ministerijos pareigūnui buvo priteista 32 tūkst. litų, tačiau į Muitinės departamento vadovus jis negrįžo.

A.Budrio atleidimu piktinosi net prezidentas Valdas Adamkus. „Neišgirdau pagrįsto atsakymo, kodėl buvo atleistas iš pareigų Muitinės departamento vadovas A.Budrys, kurio sąžiningumą itin vertino Lietuvos ir Vakarų specialistai“, - susitikęs su tuo metu valdančiosios Tėvynės sąjungos Seimo frakcijos vadovybe rūstavo šalies vadovas.

Vis dėlto konkursas naujam Muitinės departamento vadovui atrinkti įvyko tik po aštuonių mėnesių nuo A.Budrio atleidimo. Šias pareigas pradėjo eiti Valerijonas Valickas, atsistatydinęs 2003-iųjų kovą, kaip teigta, išsiskyrus jo ir Finansų ministerijos nuomonėms.

V.Valicko darbą kritikavo tiek tuometinė finansų ministrė D.Grybauskaitė, tiek nepriklausomi ekspertai. Buvo suabejota muitinės galimybėmis tinkamai pasirengti narystei Europos Sąjungoje, kai reikės saugoti išorines Bendrijos sienas, kritikuotas ir per didelis muitinės aparatas.

V.Valicką po kelių mėnesių pakeitė jo pavaduotoju dirbęs R.Klevečka, vadintas D.Grybauskaitės žmogumi. Konkurse dėl Muitinės departamento vadovo posto jis buvo vienintelis kandidatas.