Žemėtvarkininkų klanas neskęsta

Ežeras, sodyba
Ežeras, sodyba
  © Andrius Vaitkevičius

Nebaudžiami žemės tvarkytojai į savo kišenes susikimšo milijonus litų ir susikūrė sau bei savo artimiesiems patogų gyvenimą. Du svainystės ryšiais susiję aukštas pareigas einantys žemėtvarkininkai - viršininkas ir pavaldinys - kiek galėdami padėjo darbuotis savo vaikams priklausančiai bendrovei, užsiimančiai žemės sklypų kadastriniais matavimais bei teritorijų planavimu.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad tėvai neišvengė interesų konflikto. Kaltinamieji neapskundė komisijos nutarimo, tačiau su jos sprendimu nesutinka ir toliau ramiai darbuojasi nenubausti.

Interesų konfliktas

Taip jau atsitiko, kad dabartinės Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriaus vedėjos ir buvusios Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorės Romutės Stašelienės sūnus Egidijus ir jos pavaldinio, Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo Tautvydo Tamošiūno, dukra Jolita 2002 m. sujungė savo likimus. Tai, žinoma, nedraudžiama ir abiem valdininkams dėl to nepriekaištaujame. Tačiau tenka tik stebėtis, kad specialiosios tarnybos net 3-4 metus nežinojo, kad R.Stašelienės sūnus Egidijus Stašelis 2001 m. įsteigė UAB „Geometra“, kuri iki šiol užsiima paslaugų, susijusių su prekyba nekilnojamuoju turtu, žemės sklypų ir statinių kadastriniais matavimais bei teritorijų planavimu, teikimu. Vėliau šios bendrovės akcininke tapo ir už E.Stašelio ištekėjusi T.Tamošiūno dukra Jolita. Kokios pasekmės?

VTEK nustatė, kad R.Stašelienė, dirbdama Kauno apskrities žemės tvarkymo departamento direktore, iš viso patvirtino 20 patikrinimo aktų, kuriuose nurodyta dokumentų rengėja - UAB „Geometra“. Beje, R.Stašelienė VTEK neneigė, kad taip buvo. Tik 2006-aisiais interesų konfliktą įžvelgusi Kauno apskrities administracija patikrinimo aktus pavedė tvirtinti kitam apskrities administracijos darbuotojui.

Tačiau VTEK nustatė, kad estafetę tarsi perėmė Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas T.Tamošiūnas, 2006-2007 m. derinęs apie 40 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kuriuos parengė UAB „Geometra“. Privačių interesų deklaracijoje skyriaus vedėjas nenurodė, kad dėl giminystės ryšių gali kilti interesų konfliktas.

Nežinojo, kad vaikai turi akcijų?

Abu žemėtvarkininkai į „Valstiečių laikraščio“ klausimus atsakinėjo be nuotaikos. Galime juos suprasti.

„Žinau, kad jau praėjo terminas apskųsti VTEK sprendimą teismui. Skaudu, bet yra kaip yra“, - tarsi susitarę žodis į žodį pasakė ir R.Stašelienė, ir T.Tamošiūnas.

Jeigu neapskundė, tai pritaria VTEK sprendimui? Būtų garbinga.

„Buvau nuvykęs į VTEK posėdį, bandžiau paaiškinti, kaip dirbu, bet - nepavyko. Patikėkite, aš nežinojau, kad mano duktė turėjo „Geometros“, kurios žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus derinau, akcijų“, - tikino T.Tamošiūnas.

Tą patį tvirtino ir R.Stašelienė: „Iš kur aš galėjau žinoti, kad tos bendrovės akcijų turi sūnus ir marti? Tos bendrovės dokumentus vertinau taip pat, kaip ir kitų bendrovių“.

Neįtikėtina. Nejaugi jaunavedžių tėvai neaptarė savo atžalų verslo? Kas tuo galėtų patikėti? VTEK nepatikėjo. Negalime patikėti ir mes.

„Nenorėčiau sutikti su VTEK sprendimu, manau, kad tarnybos ir asmeninių interesų nesupainiojau, nes pagal patvirtintą metodiką atlikau tik techninius darbus. Nėra laiko bylinėtis, reikia dirbti darbus, baigti žemės reformą, o darbo Kauno rajone dar yra nemažai“, - lyg ir juokaudamas baigė pokalbį T.Tamošiūnas.

Naudingas užnugaris

Egidijus Stašelis apie jo įsteigtos bendrovės sėkmingą veiklą kalbėti atsisakė. Tačiau bendrovės tinklalapyje iki šiol neišnyko įrašas, kad „Geometra“ bendradarbiauja su Kauno apskrities viršininko administracija bei Kauno rajono savivaldybės administracija, o tai ir yra buvusi mamos ir dabartinė žmonos tėčio darbovietės. Įžūliai demonstruojamas naudingas užnugaris.

Be kita ko, VTEK iš pateiktų dokumentų nustatė, kad 2003-2006 m. R.Stašelienė, kaip tiesioginė vadovė, kasmet vertino ir T.Tamošiūno tarnybinę veiklą. Turbūt nujaučiate, kaip buvo įvertinamas giminaitis?

Nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme labai aiškiai nurodoma, kad „asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą“, tačiau ir R.Stašelienė, ir T.Tamošiūnas tai ignoravo ir, kaip nurodoma VTEK sprendime, nevykdė įstatyme nustatytos prievolės vengti interesų konflikto.

Pažeidėjus gina įstatymai

Pasak VTEK pirmininkės Jolantos Petkevičienės, į komisijos sprendimus dabar turėtų reaguoti R.Stašelienės ir T.Tamošiūno darbdaviai. („Valstiečių laikraščio“ duomenimis, jie nereaguoja).

„Jų viršininkai turi teisę etiką pažeidusiems tarnautojams, pavyzdžiui, neskirti premijų ar kitokių priedų. Tačiau nėra įpareigojimų taip elgtis“, - sako „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius.

„Tačiau galimybės pažeidėjus kaip nors nubausti yra nedidelės. Nuobauda gali būti paskirta nepraėjus šešiems mėnesiams nuo nusižengimo dienos. Labai dažnai informacija apie tarnautojų pažeidimus mus pasiekia jau praėjus pusei metų, todėl skirti tarnybinę ar drausminę nuobaudą dažniausiai nėra galimybių“, - sako J.Petkevičienė.

Netikiu savo ausimis. Gal VTEK pirmininkė suklydo? Nesuklydo - nuo nusižengimo dienos nustatytas tik šešių mėnesių senaties terminas. Jam pralėkus, valdininkų nuodėmės automatiškai panaikinamos. Taigi sveikiname žemėtvarkininkų klaną - jūs galite ir toliau apgaudinėti žmones ir valstybę, galite imti kyšius, apskritai - savo tarnybose galite elgtis kaip namuose. Jus saugo Lietuvos Respublikos įstatymai. Pasiraitokite rankoves ir kaip reikiant pasidarbuokite - nors žemės reforma baigiama, tačiau, pakilus žemės kainoms, dar galite prikimšti savo ir savo rėmėjų įstatymų leidėjų kišenes.

Nebijokite, net jeigu jus nutvers už rankos ir bus pradėtas tyrimas - jums bus ištiesta pagalbos ranka.

„Tokiais atvejais tarnautojai dažnai atleidžiami iš pareigų savo noru, o dar dažniau - šalių susitarimu. Tokiu atveju jiems net sumokamos kompensacijos. O kai tarnautojas nebedirba, tyrimai dažnai būna nutraukiami“, - sako J.Petkevičienė.

Apie tarnautojų etiką

Korupcijos reiškinius tiriančio „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius sako: „Jeigu R.Stašelienė ir T.Tamošiūnas neapskundė VTEK sprendimo teismui, tai galime sakyti, kad jie šiam sprendimui neprieštarauja“.

O jeigu apskųstų?

„Galiu patvirtinti, kad VTEK įvertinti tarnautojai ar politikai turi galimybių efektyviai bylinėtis. Aš susidariau įspūdį, kad mūsų teisėjai nesupranta VTEK funkcijų. Kartais atrodo, kad teisėjai mus laiko organizacija, kuri turėtų pateikti garso ir vaizdo įrašus, patvirtinančius pažeidėjų veiksmus. Tačiau VTEK neseka žmonių. Mes tik nustatome, ar tarnautojai teisingai derina interesus. Tačiau šiuo atveju akivaizdu, kad R.Stašelienė ir T.Tamošiūnas neparodė pastangų nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, kai jų veiksmai galėjo sukelti interesų konfliktą“, - sako R.Juozapavičius.

O ką apie etiką galvoja žemėtvarkininkai?

„Tikriausiai jie mano, kad kai kuriems iš jų klano tiesiog nepasisekė - nutvėrė, išsiaiškino. Tačiau kitiems pavyko išbristi iš balos sausiems. Štai tokia kai kurių tarnautojų etika. Jeigu T.Tamošiūnas ir R.Stašelienė mano, kad VTEK sprendimas neteisingas, tačiau sprendimo neapskundžia, vadinasi, ir toliau formuojama atmosfera, kad valstybės tarnautojui neturėtų rūpėti etika. Formuojamas kitoks suvokimas - jeigu tavęs teismas nenuteisė ir nepaskyrė bausmės, tai esi teisus“, - sako R.Juozapavičius.

Apvogė kiekvieną iš mūsų

„Deja, nei mes, nei jūs, žurnalistai, žemėtvarkininkams neįkrėsime sąžinės“, - sako J.Petkevičienė.