Krašto apsaugos savanorių pajėgos mini savo įkūrimo metines

Minėjimas
Minėjimas
  © Andrius Vaitkevičius
Alfa.lt
2008-01-17 13:34

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) ketvirtadienį iškilmingai mini savo įkūrimo 17-ąsias metines. Minėjimą pradėję Šv. mišiomis, vėliau savanoriai išsirikiavo iškilmingai rikiuotei prie Seimo rūmų. Iškilmėse dalyvauja ne tik kariuomenės vadovybė, bet ir valstybės vadovai.

Savanorių istorija prasidėjo 1991 m. metų sausį po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluota jėga nuversti teisėtą Lietuvos vyriausybę. Sausio 17 d. Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą dėl Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įkūrimo. Tarnybos įkūrimas įteisino savanorių veiklą ir į valstybės gynimą oficialiai įtraukė visuomenę, kuri teisėtai galėjo ginti savo beatsikuriančią valstybę. Juridiškai legalizuotos jau veikiančios savanorių formuotės, pradėjusios kurtis 1990 metais. SKAT buvo sudarytos prielaidos paskirti vadovybę, formuoti dalinius.

Per septyniolika gyvavimo metų Savanorių pajėgos nuėjo ilgą kelią – nuo Parlamento gynėjų bei teritorinės gynybos užduočių iki modernios aktyviojo rezervo struktūros. Savanorių istorijoje yra keli tamsūs puslapiai – tai Pakaunės įvykiai 1993 m.

Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba 1998 metais reorganizuota į Krašto apsaugos savanorių pajėgas, kurios tapo sudėtine kariuomenės dalimi. Lietuvai tapus NATO nare, pasikeitė KASP užduotys, nuo teritorinės gynybos pereita į kolektyvinę gynybą, modernaus rezervo struktūrą, organizuotą pagal funkcinę paskirtį, galinčią vykdyti naujas užduotis ir dalyvauti tarptautinėse misijose.

Kaip rašoma KASP pranešime, 2004 metais iš karių savanorių suformuoti vienetai pradėjo dalyvauti tarptautinėse operacijose Balkanų regione. Misiją tarptautinių Kosovo pajėgų (angl. KFOR) sudėtyje jau atliko septyni KASP būriai, šiuo metu užduotis vykdo aštuntasis būrys KFOR-17.

2005-aisiais Kosovo Mitrovicoje taikos rėmimo misiją atliko pirmoji iš karių savanorių suformuota žvalgų kuopa BALTSQN-11.

Praėjusiųjų metu viduryje Afganistane, Goro provincijoje, baigė misiją ketvirtoji Lietuvos karių pamaina PAG-4, vadovaujama plk. Almanto Leikos, suformuota Savanorių pajėgų karių pagrindu. PAG-4 – buvo pirmasis tokio dydžio KASP vienetas vykdęs aukštesnio intensyvumo misiją Afganistane.

Ketvirtoji PAG pamaina per savo tarnybos laiką atliko provincijoje 140 įvairios paskirties patrulių. Didelė dalis jų vyko itin atšiauriomis žiemos sąlygomis, buvo įvykdyti 24 greitojo poveikio projektai, pirktas maistas provincijos vargšams, dovanotos transporto priemonės vietos teisėtvarkininkams, kilimai ir garso įranga mečetėms, vaikų namams ir mokyklos išdalyta šimtai kuprinių su mokslo reikmenimis, dovanotas sporto inventorius ir organizacinė įranga.

PAG-4 atstovų iniciatyva Goro provincijoje buvo įvykdytas dar prieš misiją inicijuotas KASP štabo ryšių su visuomene skyriaus projektas. Čagčarano miesto vaikų globos namų auklėtiniams buvo surengta Lietuvos - Afganistano moksleivių piešinių paroda bei labdaros akcija. Piešinių projektu skatintas Lietuvos ir Goro provincijos vaikų bendradarbiavimas. Grįžę iš misijos PAG-4 kariai visose piešinių akcijose dalyvavusiose Lietuvos mokyklose surengė Goro vaikų piešinių parodas, pristatė karių misiją Afganistane.

Nuo 2003 metų apie 450 Savanorių pajėgų karių dalyvavo tarptautinėse operacijose Kosove, Afganistane, Irake.

Dabar Savanorių pajėgas sudaro 5 rinktinės, apimančias visą Lietuvos teritoriją, LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas ir Aviacijos rinktinė. Pajėgose tarnauja apie 5000 karių savanorių ir apie 1000 profesinės karo tarnybos karių. 2004-2008 metais Savanorių pajėgose sukurti ir suformuoti specializuoti padaliniai: civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa, perkėlų būrys (prie perkėlų kuopos kartu su J.Vitkaus inžinerijos batalionu), KASP rezervinė kuopa Specialiųjų operacijų junginio užduotims vykdyti, (kartu su Vytauto Didžiojo jėgerių batalionu), dvi artilerijos baterijos (prie Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono), karo policijos kuopa bei Karo medicinos rezervo vienetas (KMRV), susidedantis iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų medicinos kuopos ir karo medicinos rezervo vieneto valdymo grupės iš Karo medicinos tarnybos.

Pagrindinis šių dienų Savanorių pajėgų uždavinys - rengti pajėgumus, skirtus tarptautinėms ir NATO vadovaujamoms operacijoms bei reguliariųjų vienetų papildymui, išlaikyti reikiamą padalinių pasirengimo lygį, kurie yra numatyti taikos meto ir priimančios šalies paramos užduočių vykdymui.

Savanorių pajėgos dabar vykdo naujas užduotis – papildo reguliariosios kariuomenės vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose; yra pasirengusios sustiprinti reguliariosios vienetus, šiems perėjus į aukštesnės parengties lygį;

KASP į tarptautines operacijas rengia ir siunčia iki kuopos dydžio pėstininkų vienetus, taip pat įvairių sričių specialistus; nustatyta tvarka teikia paramą valstybės ir savivaldybių institucijoms; palaiko ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės. Grėsmės atveju, Savanorių pajėgos prisidėtų užtikrinant priimančiosios šalies paramą NATO sąjungininkių pajėgoms, vykdytų kitas valstybės saugumo užtikrinimo ir gynybos užduotis.

Taikos metu Savanorių pajėgų funkcijos yra šios: karių savanorių rengimas, Savanorių pajėgų vienetų parengimas gynybai savo teritorijoje ir bendriems gynybos uždaviniams vykdyti, gynybos infrastruktūros ir strateginių objektų apsauga, pagalba civilinei administracijai stichinių nelaimių ir katastrofų (gaisrų, nekarinio pobūdžio grėsmių) atvejais ir kt.

Krašto apsaugos savanorių pajėgos mini savo įkūrimo metines

Minėjimas
+29