Keičiasi požiūris į autizmą

Autizmas
Autizmas
  © 123rf.com
Alfa.lt
2014-04-02 16:35

Pasaulinės autizmo supratimo dienos proga Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo Apvalaus stalo dalykinę diskusiją, kurioje dalyvavo įvairių valstybės sektorių – sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo – atstovai, vyriausieji respublikos bei kraštų psichiatrijos srities specialistai, nevyriausybinių asociacijų „Lietaus vaikai“ ir „Kitoks vaikas“ aktyvistai. Aptartos autizmo sindromą turinčių žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės aktualijos, numatyti tolesni žingsniai specifinių raidos sutrikimų turinčių vaikų, suaugusiųjų žmonių, jų šeimų šviesesnio, sveikesnio ir laimingesnio pasaulio link.

„2007 m. JT Generalinės Asamblėjos komitetas paskelbė balandžio 2 dieną Pasauline autizmo diena. Vaikystės autizmas nėra liga, tai – įvairiapusis raidos sutrikimas. Nesijausti vienišiais tokiems vaikams turėtų padėti atitinkamai parengta darni specialistų, tėvų, pedagogų komanda. Tarp šių „kitaip“ supantį pasaulį suvokiančių vaikučių, paauglių, suaugusiųjų – gausu talentų: nuo Mažojo princo iki... genijaus, – teigė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. – Mes visi turime dirbti kartu, pasiraitoję rankoves, kad autizmo spektro sutrikimų turintys žmonės jaustųsi saugūs ir sveiki. Turime efektyviau naudoti sveikatos sistemos lėšas ir rasti galimybių daugiau investuoti į raidos centrus, prevencines programas, kurti sveikatos paslaugų teikimo klasterius, rengti specialistus. Bet svarbiausia – nepamiršti nemedikamentinių priemonių, kurias vadinu „sveikatos receptu“, ugdyti toleranciją, vienyti visos valstybės pastangas.“

Diskusijos dalyviai aptarė sveikatos priežiūros galimybes. Dabar pagalba turintiems autizmo sutrikimų teikiama psichikos sveikatos centruose, veikia kompleksinės psichiatrijos pagalbos vaikui ir šeimai centrai penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose, tarp jų – Kauno vaikų abilitacijos centre (specialiojo ugdymo įstaigoje 3–12 metų vaikams, turintiems autizmo sindromą ar autizmo bruožus), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“

LSMU Psichiatrijos klinika pristatė „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo Kauno krašte“ klasterio sukūrimo modelį, apimantį ir pagalbą vaikams, sergantiems autizmo spektro sutrikimais. Diskutuota dėl teisinės bazės sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, kitose srityse tobulinimo.

Nutarta į ministro įsakymu sudarytą tarpžinybinę darbo grupę, kurioje dirbs kartu įvairių sričių atstovai, specialistai, mokslininkai, įtraukti ir vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, interesus ginančių asociacijų atstovus.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, autizmo sindromą, pasireiškiantį dėl įvairių biologinių priežasčių sukeltų galvos smegenų pakitimų ir apimantį daugybę sutrikimų (vaikystės, netipišką autizmą, Aspergerio sindromus ir kt. įvairiapusius raidos sutrikimus), turi vienas asmuo iš 160, arba daugiau nei 1 proc. populiacijos. Asmenų, kuriems ambulatorinėse ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotas bent vienas iš įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų, skaičiaus dinamika Lietuvoje – vaizdinga: vaikų ir paauglių (0–17 m.) skaičius nuo 31 (2001 m.) išaugo iki 1 006 (2013 m.), t. y. padidėjo 30 kartų; vyresnių kaip 18 metų asmenų – nuo 6 (2001 m.) iki 80 (2013 m.).