Dviejų vadovų dialogas virto knyga

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
  © Andrius Petrulevičius

Prabėgus septyniolikai metų į Lietuvos ir Prancūzijos santykius pažvelgta naujai.

Vakar Užsienio reikalų ministerijoje diplomatams, politikams, žurnalistams europarlamentaras Vytautas Landsbergis pristatė naujausią savo knygą "Susirašinėjimas ir pokalbiai su Francois Mitterrand 1990-1992". "Knyga nėra iš tokių, kurios rašomos kaip nors specialiai. Jas parašo pats gyvenimas, kuris palieka dokumentus, atsiliepimus, šiek tiek atsiminimų. Nieko kurti nereikėjo, tik sudėti ir kai ką paaiškinti, nes nuo tų įvykių praėjo septyniolika metų", - sakė autorius.

Knygoje minimas laikotarpis - vienas sudėtingiausių, tačiau kartu ir įdomiausių Lietuvos istorijoje. Sovietų Sąjungos žlugimo pradžia, pirmieji Lietuvos žingsniai į nepriklausomybę, ekonominė blokada, sovietų armijos agresija prieš beginklius mūsų šalies gyventojus, rugpjūčio pučas Maskvoje - istoriniai įvykiai, atskleidžiantys Lietuvos valstybingumo įtvirtinimą, Lietuvos ir Prancūzijos santykių raidą.

110 puslapių knygoje sudėti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo (AT-AS) pirmininko V.Landsbergio ir tuometinio Prancūzijos prezidento F.Mitterrando (1916-1996) laiškai, pokalbiai telefonu, dokumentai, stenogramų ištraukos, to meto laikraščių informacija ir kita. Naudota medžiaga paimta iš asmeninio V.Landsbergio bei abiejų valstybių archyvų, kitų leidinių. Tarp jų - ypatingo asmeninio atspalvio F.Mitterrando neoficialūs, nevieši pokalbiai su aukštais politikais ir jo paties ypatinguoju patarėju Jacques Attali, užfiksuoti ir vėliau išleisti kaip pastarojo užrašai "Verbatim". "Lietuviai viską sugadins. Jie beveik niekada nebuvo nepriklausomi. O kai buvo, gyveno diktatūroje. Apgailėtini žmonės. Suprasiu, jei M.Gorbačiovas bus priverstas griebtis jėgos", - štai taip, pasak J.Attali, F.Mitterrandas 1990-ųjų kovo 11-ąją reagavo į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Vis dėlto netrukus Prancūzijos prezidento pozicija iš esmės pasikeitė.

"Džiaugiuosi, kad užsienio politikos klausimais pasirodo tokių knygų, kurios įneša daugiau aiškumo į mūsų valstybės atgimimo istoriją", - per pristatymą kalbėjo užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas.

Pasak ministro, per tuos kelerius metus, kai siekė nepriklausomybės ir stengėsi ją įtvirtinti, Lietuva nuėjo visos epochos kelią. "Knygoje atsispindi tos epochos ryžtas, tautos valia ir principai, kuriais Lietuva grindė savo politiką", - teigė P.Vaitiekūnas. Jis priminė, kad tuomet Lietuvos siekį tapti nepriklausomai skeptiškai vertino ne tik užsienio valstybių vadovai, bet ir kai kurie mūsų šalies politikai. "Svarbu, kad diskusijos, nuomonės ar dvejonės iš nepriklausomybės kelio mūsų neišmušė", - sakė ministras.