Vyriausybė patvirtino Nacionalinę gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014–2020 metų programą

Kaimas
Kaimas
  © Eimantas Genys
ELTA
2013-12-04 16:28

Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 metų programos strateginis tikslas - sustiprinti į vidaus ir užsienio rinką orientuotą konkurencingą gyvulininkystės sektorių, ūkinių gyvūnų laikytojams užtikrinantį pajamas, o vartotojams - kokybiškus produktus.

Programos strateginiams tikslui pasiekti numatyti 4 tikslai: didinti ūkinių gyvūnų skaičių ir gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis, užtikrinant aplinkos apsaugą; diegti inovatyvias technologijas, mokslo pasiekimus gyvulininkystės ūkiuose, užtikrinti aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų rengimą; tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti ūkinių gyvūnų skaičių, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius; užtikrinti ūkinių gyvūnų gerovę ir sveikatingumą.