63 proc. visų šiais metais Lietuvoje sertifikuotų statinių gavo žemiausią „G“ energinio naudingumo klasę

Lietuviško daugiabučio termovizinės nuotraukos
Lietuviško daugiabučio termovizinės nuotraukos
  © Asmeninis albumas
Alfa.lt
2013-11-06 11:03

Didžiąją dalį objektų, kuriems suteikta G energinio naudingumo klasė, sudaro butai, kadangi šiuos išimties tvarka Lietuvoje leidžiama iš karto priskirti žemiausiai (G) klasei, neatlikus jokių energijos sąnaudų skaičiavimų. Pasinaudodami tokia išimtimi parduodamų butų savininkai, užsako žemiausios klasės energinio naudingumo sertifikatus (jų kaina yra 12,00 Lt) net ir butams, naujai pastatytuose bei energetiškai efektyviuose pastatuose. Palyginimui, nuo 2007.01.01 iki 2012.12.31, kol įsigaliojo minėta išimtis, žemiausiai „G“ klasei buvo priskirti vos 35 pastatai (daugiausiai apleisti kaimo pastatai su krosniniu šildymu), ir tai sudarė tik 0,08 % visų per 5 metus sertifikuotų statinių. Tuo tarpu 2013 metais G klasės sertifikatai sudaro 63% (21018 vnt. per 10 mėnesių) visų išduotų sertifikatų..

UAB „Miesto renovacija“ direktoriaus Mindaugo Šimkaus teigimu, vienas pagrindinių pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tikslų - parodyti, kokio energinio efektyvumo pastatai yra Europos Sąjungos šalyse narėse, kaip efektyviai šalys naudoja gautą paramą pastatų modernizavimui, kaip mažina energijos poreikį pastatuose. Akivaizdu, kad išimtis dėl žemiausios klasės sertifikato išdavimo bet kuriam pageidaujančiam, iškreipia pastatų energinio naudingumo sertifikavimo rezultatus ir neatspindi realios pastatų būklės Lietuvoje.

reklama

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas mūsų šalyje vykdomas įgyvendinant 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos “2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo“ ir 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos “2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo“ nuostatas, bei direktyvose numatytus terminus šių reikalavimų taikymui. Pagal minėtas direktyvas ir atitinkamus LR teisės aktus, energinio naudingumo sertifikavimas privalomas statomiems, parduodamiems, taip pat nuomojamiems, pastatams ar pastato dalims. Pagal nustatytą tvarką, potencialiam pastato ar buto nuomininkui arba pirkėjui, turi būti parodomas, o sudarant nuomos ar pirkimo-pardavimo sutartį, nuomininkui ar pirkėjui įteikiamas energinio naudingumo sertifikatas. Pastatai yra priskiriami vienai iš devynių energinio naudingumo klasių (nuo “A++“ iki “G“).

Duomenys apie sertifikatus paimti iš viešai skelbiamo pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro www.spsc.lt.