Kreivys ir Kubilius kreipėsi į teismą dėl atsisakymo teikti informaciją apie Lietuvos poziciją derybose su „Gazprom“

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
  © Eimantas Genys

Sprendimas kreiptis į teismą priimtas po to, kai Seimo nariai: Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir Seimo Ekonomikos komiteto narys Dainius Kreivys, remdamiesi žiniasklaidoje paskelbta informacija, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė derybose su Rusijos dujų koncernu ,,Gazprom“ gali atsisakyti paminėtai bendrovei Lietuvos Respublikos pareikšto 5 mlrd. litų vertės ieškinio arbitraže, kreipėsi į ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių, prašydami pateikti:

1. Lietuvos Respublikos vardu pateiktų dokumentų „Gazprom“ kopijas Seimui, kad su jais galėtų susipažinti ir kiti šiuo klausimu besidomintys Seimo nariai;

2. Ministro pirmininko, 2013 m. rugsėjo 6 d. vykusio susitikimo su „Gazprom“ vadovu Aleksejumi Mileriu atmintinę.

Vėliau buvo kreiptasi į energetikos ministrą, prašant pateikti Lietuvos Respublikos vardu Rusijos dujų koncernui „Gazprom“ pateiktų dokumentų kopijas.

Tačiau po ilgų susirašinėjimų informacija nebuvo pateikta, motyvuojant derybų slaptumu, nors abu parlamentarai turi teisę susipažinti su slapta valstybės informacija.

Kreipimesi į teismą Seimo nariai pažymi: „Seimo nario laisvas mandatas turi būti naudojamas taip, kad Seimas galėtų efektyviai veikti Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, kad jis deramai vykdytų savo konstitucinę priedermę atstovauti Tautos interesams. Konstitucijos 61 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą Ministrui Pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro arba išrenka Seimas, vadovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta tvarka. Seimo nario teisės ir pareigas reglamentuojančio įstatymo galią turinčio Lietuvos Respublikos Seimo statuto 9 straipsnio 1 dalies 11 punkte taip pat nustatyta, kad Seimo narys turi teisę kreiptis su paklausimais į Vyriausybės narius, kitų valstybės institucijų vadovus, pateikti jiems, taip pat Seimo pareigūnams klausimų. Taigi Seimo nario teisė kreiptis su paklausimu į Ministrą Pirmininką ir ministrus kyla iš jo, kaip Tautos atstovo, teisinio statuso“.

Skundo pareiškėjų nuomone, Energetikos ministerijos sprendimu ir neteisėtu atsakovų neveikimu (prašomos informacijos nepateikimu) yra ribojama Konstitucijos 61 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta Seimo nario teisė, pažeidžiamas Seimo nario laisvo mandato principas (Konstitucijos 59 straipsnis).

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kubilius ir frakcijos narys Dainius Kreivys