Konkurencijos tarybos sprendimas palankus privatiems vežėjams Vilniuje

Maršrutinis taksi
Maršrutinis taksi
  © Karolis Kavolėlis / Alfa.lt
Alfa.lt
2013-06-19 17:36

Tyrimą dėl Savivaldybės sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams Konkurencijos taryba pradėjo Vilniaus miesto vežėjų asociacijos (toliau - Asociacija) prašymu. Asociacija teigė, kad Savivaldybė savo sprendimais ribojo galimybes vežėjams, Asociacijos nariams, konkuruoti su Savivaldybės kontroliuojamu vežėju - UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad Savivaldybė pasirašė keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį penkeriems metams su UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Šių sutarčių pagrindu minėtas vežėjas įgijo išimtinę teisę teikti keleivių vežimo viešąsias paslaugas Savivaldybės nurodytais 95 maršrutais bei galėjo gauti kompensacijas už nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Tai yra, prieš pavesdama teikti viešąją keleivių vežimo paslaugą UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Savivaldybė nevertino kitų vežėjų galimybių teikti šią paslaugą bei neužtikrino sąžiningos konkurencijos tarp keleivių vežimo paslaugas teikiančių įmonių. Be to, toks Savivaldybės sprendimas, kuriuo pavedama teikti keleivių vežimo viešąją paslaugą vienam vežėjui, neskatina vežėjo veikti įmanomai mažiausiomis sąnaudomis, o tai gali lemti neracionalų Savivaldybės išteklių panaudojimą.

Pripažinusi, kad Savivaldybės sprendimai neatitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimų, Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę per šešis mėnesius panaikinti arba pakeisti sprendimą ir sutartį taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo nuostatoms.

Vilniaus savivaldybė išplatino pareikšimą, kuriame teigia, kad ketina skųsti Konkurencijos tarybos sprendimą.

„Vilniaus miesto savivaldybė ginčys Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kadangi šis nutarimas prieštarauja Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams“, – teigiama pranešime.