VSD daugiau nesiraivys – pulkininkas Pociūnas žūties metu buvo saugumo pareigūnu

V. Pociūnas
V. Pociūnas
  © „Lietuvos žinios“

Teisėjų kolegija (pirmininkė Laimė Baltrūnaitė, teisėjai Anatolijus Baranovas ir Irmantas Jarukaitis) šių metų gegužės 22 d. nutartyje taip pat nurodė „atsakovui (VSD – aut. past.) sudaryti tarnybinio tyrimo komisiją, kuri privalo nustatyti priežastinio ryšio tarp V. Pociūno mirties ir jo, kaip saugumo pareigūno, tarnybos buvimą ar nebuvimą“. Teisėjų kolegija nustatė trijų mėnesių terminą įpareigojimui įvykdyti, skaičiuojant nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, t. y. 2013 m. gegužės 22 d.

KAS ĮTIKINS GRINĄ, KAD POCIŪNAS DIRBO VSD?

TEISMAS: VYTAUTAS POCIŪNAS ŽŪTIES METU VYKDĖ VSD DELEGUOTAS FUNKCIJAS

Tai yra esminis sprendimas, nes VSD atstovai nenorėjo pripažinti, kad V. Pociūnas buvo VSD pareigūnas. Panašios pozicijos laikėsi ir Užsienio reikalų ministerija, kurios atstovai teigė, kad „nėra pagrindo V. Pociūno pareigybės aprašyme įvardytų nuolatinių ryšių su Baltarusijos respublikos ir Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis ir kitų šalių diplomatinėmis atstovybėmis palaikymo, analitinės medžiagos rengimo ir siuntimo suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms funkciją laikyti pakankam, kad būtų galima teigti, kad Vytautas Pociūnas, eidamas generalinio konsulato Gardine ministro patarėjo pareigas, vykdė Valstybės saugumo departamento užduotis“.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad iš VSD 2005 m. spalio 20 d. rašto turinio matyti, kad VSD V.Pociūną į generalinį konsulatą Gardine delegavo kaip saugumo pareigūną, kai buvo įgyvendinamas Lietuvos vyriausybės nutarimas dėl programos „Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimas“. Byloje esantys duomenys leidžia teigti, kad ši programa sietina su VSD teisės aktais priskirtų funkcijų įgyvendinimu, pati programa buvo tęstinio, o ne situacinio pobūdžio, o tai, teismo manymu, leidžia daryti išvadą, kad, „ir sudaręs terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį, V. Pociūnas toliau liko saugumo pareigūnu“.

LVAT iš esmės patvirtino tai, ką praėjusių metų spalį buvo nustatęs Vilniaus apygardos administracinis teismas.