Prokurorai įtariamųjų pavardžių Sausio 13-osios byloje neskelbia tyrimo interesais

Sausio 13-oji (www.laisve15.lt Alfredo Girdziušo nuotr.)
Sausio 13-oji (www.laisve15.lt Alfredo Girdziušo nuotr.)
  © Archyvas
Alfa.lt
2013-05-10 11:18

„Prokurorai mano, kad tyrimo tikslais kol kas įtariamųjų pavardžių skelbti nenaudinga“, – tvirtino GP Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, kurios teigimu, teismo nutarties laukiama daugmaž po savaitės.

GOLOVATOVAS: NEABEJOJAU, KAD MANĘS NEATIDUOS LIETUVAI

GOLOVATOVAS ĮTARIAMAS SISTEMIŠKAI ŽUDĘS IR ŽALOJĘS CIVILIUS

RUSIJA STOJA GINTI SAUSIO 13-OSIOS ŽUDYNIŲ ORGANIZATORIŲ

PROKURORAI PRAŠYS TEISMO PRIPAŽINTI ASMENIS ĮTARIAMAISIAIS SAUSIO 13-OSIOS BYLOJE

Šių metų gegužės 7 d. GP kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl dvidešimties asmenų, kurie yra Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiai, pripažinimo įtariamaisiais 1991 m. sausio įvykių baudžiamojoje byloje.

Ikiteisminio tyrimo grupės surinkti duomenys leido pradėti ir tęsti šį ikiteisminį tyrimą ne tik dėl nusikaltimų žmoniškumui, numatyto Baudžiamojo kodekso 100 str. (Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis), bet ir dėl karo nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 101 str. (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas), 103 str. 1 d. (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas), 111 str. 1 d. (Draudžiama karo ataka prieš civilius) ir 112 str. (Uždraustų karo priemonių naudojimas).

Baudžiamojon atsakomybėn siekiama patraukti asmenis, kurie 1991 m. buvo Tarybų Sąjungos komunistų partijos LKP/TSKP CK vadovai (išskyrus 1999-08-23 nuosprendžiu nuteistus asmenis), TSRS Gynybos ministerijos, TSRS Vidaus reikalų ministerijos, TSRS Valstybės saugumo komiteto pareigūnai, taip pat karininkus, vadovavusius ir dalyvavusius 1991 m. sausio mėnesio įvykiuose užgrobiant Spaudos rūmus, Televizijos bokštą, Lietuvos radiją ir televiziją bei vykdžiusius nurodymus „Komendanto valandos“ metu.

Esminį postūmį šios bylos tyrimui suteikė Baudžiamojo proceso kodekso ir Baudžiamojo kodekso pataisos, palengvinusios baudžiamosios atsakomybės taikymą už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Šios pataisos numato galimybę užbaigti ikiteisminį tyrimą įtariamajam nedalyvaujant procese.

Artimiausiu metu GP spręs klausimą dėl kreipimosi į teismą pripažinti įtariamaisiais šioje byloje dar 61 asmenį.

Kai kurios pavardės žinomos

Kadangi ši byla tiriama ja ne vienerius metus, tai kurių įtariamųjų pavardės ne vieną kartą yra minėtos viešai. Tai buvę Vilniaus OMON vadovai Boleslavas Makutynovičius ir Vladimiras Razvodovas, buvęs KGB grupės „Alfa“ vadovas Michailas Golovatovas, prieš pusantrų metų sulaikytas ir paleistas Austrijos pareigūnų, svarstyta galimybė išduoti Europos arešto orderį ir buvusiam SSRS vadovui Michailui Gorbačiovui. Visi šie asmenys gyvena Rusijoje.

Baltarusija neranda teisinio pagrindo išduoti Lietuvai Sausio 13-osios byloje įtariamo Vilniaus įgulos vado generolo Vladimiro Uschopčiko ir vienos aktyviausių prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ veikėjų Stanislavos Juonienės.