Teismas: Vytautas Pociūnas žūties metu vykdė VSD deleguotas funkcijas
advokato komentaras

V. Pociūnas
V. Pociūnas
  © „Lietuvos žinios“
Alfa.lt
2012-10-26 11:41

L. Pociūnienė prašė teismo panaikinti Valstybės saugumo departamento (VSD) 2011-01-20 sprendimą, kuriuo atsisakyta spręsti klausimą dėl kompensacijos mokėjimo iki ikiteisminio tyrimo dėl V. Pociūno žūties pabaigos; 2011-07-19 VSD generalinio direktoriaus raštą; 2011-07-01 VSD tarnybinio tyrimo komisijos išvadą, kuria konstatuota, kad Vytautas Pociūnas 2006 m. rugpjūčio 22-23 dienomis buvo tarnybinėje komandiruotėje Baltarusijoje, Breste kaip Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir jokių VSD užduočių nevykdė.

GRINA: POCIŪNAS BUVO VSD PAREIGŪNAS, BET IŠMOKĖTI KOMPENSACIJOS UŽ JO ŽŪTĮ VSD NEGALI

KAS ĮTIKINS GRINĄ, KAD POCIŪNAS DIRBO VSD?

PROKURORAI NEBEATMETA, KAD POCIŪNAS GALĖJO BŪTI NUŽUDYTAS

DAUKANTO AIKŠTĖJE PAMINĖTOS PULKININKO POCIŪNO ŽŪTIES METINĖS

Pareiškėja taip pat prašė nustatyti, kad Vytauto Pociūno žūtis yra įvykis, atsitikęs apdraustajam vykdant tarnybines pareigas kaip VSD pareigūnui, ir įpareigoti Valstybės saugumo departamentą apskaičiuoti ir išmokėti žuvusiojo šeimai Valstybės saugumo departamento įstatymo 31 str. ir Valstybės saugumo departamento statuto 44 str. nustatytą kompensaciją. Pasak pareiškėjos, nors žūties momentu V. Pociūnas formaliai tarnybiniais ryšiais buvo susietas su Užsienio reikalų ministerija, jis nebuvo atleistas ir iš tarnybos Valstybės saugumo departamente, todėl žūties atveju jo šeimai priklauso įstatyme nustatyta kompensacija.

Skundą patenkino iš dalies

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, nusprendė Liudvikos Pociūnienės skundą tenkinti iš dalies ir panaikino Valstybės saugumo departamento 2011-01-20 sprendimą bei Valstybės saugumo departamento tarnybinio tyrimo komisijos 2011-07-01 išvadą. Administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti VSD 2011-07-19 raštą teismas nutraukė, o likusioje dalyje skundą atmetė.

Teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad Vytautas Pociūnas net ir sudaręs 2005-10-28 Terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį su Užsienio reikalų ministerija, liko dirbti Valstybės saugumo departamente, t.y. vykdė VSD deleguotas funkcijas, tad žūties metu jis dirbo VSD, todėl 2011-01-20 VSD atsisakymas pradėti tarnybinį tyrimą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pareiškėjos reikalavimo nustatyti, kad V. Pociūno žūtis yra įvykis, atsitikęs apdraustajam vykdant tarnybines pareigas, kaip Valstybės saugumo departamento pareigūnui, teismas netenkino, kadangi nustatyti priežastinį ryšį tarp žūties ir tiesioginių pareigų vykdymo teisės aktais yra pavesta tarnybinio tyrimo komisijai, o ne teismui. Tarnybinio tyrimo išvadą, kurioje nurodyta, kad Komisija negali nustatyti, ar yra priežastinis ryšys tarp V. Pociūno žūties ir jo pareigų, susijusių su VSD veikla, vykdymo, teismas panaikino kaip prieštaraujančią aukštesnės galios teisės aktams. Teismas nustatė, kad mokėti kompensaciją yra Valstybės saugumo departamento pareiga, tačiau neturėdamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įvertinimo, ar įvykis laikytinas draudiminiu ir VSD atsisakymo mokėti kompensaciją, įpareigoti Valstybės saugumo departamentą apskaičiuoti ir išmokėti L. Pociūnienei teisės aktuose numatytą kompensaciją, neturi teisinio pagrindo.

Šis teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Advokato Jono Butkaus komentaras:

„Teismas teisingai išsprendė tą bylos dalį, kuri liečia V. Pociūno statusą, tačiau galutinai šios problemos išsiaiškinti nepavyko todėl, kad V. Pociūnas buvo siunčiamas į tarnybą generaliniame konsulate Gardine pagal Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo 2005-2008 metais programą. Tam turėjo būti skirtas saugumo pareigūnas, tačiau, deja, yra įslaptinta, tad, norint iki galo viską išsiaiškinti, reikėtų VSD geranoriškumo.

Kitas dalykas, kompensacijos klausimas, kuris yra grynai juridinio pobūdžio. Logiškai atrodytų, kad jei siunčiamas VSD pareigūnas atlikti užduoties, tai jis ją atlieka visą laiką, o ne dvi dienas, kurias mini savo tarnybiniame patikrinime VSD.

Kyla klausimas, ar tolimesniam šios bylos nagrinėjimui būtina VSD išvada ir tarnybinis tyrimas? Jei jie tokio darbo neatliko per šešis metus, tai savo išvadas ir žodį turėtų tarti ne VSD, o teismas.

Abejotina, ar šioje byloje turėtų dalyvauti Sodra ir spręsti, ar įvykis buvo draudiminis, nes statutinėms organizacijoms įstatymais pavesta tai nuspręsti pačioms.

Tad, tik preliminariai susipažinus su pirmos instancijos teismo sprendimu, tikėtina, kad VAAT sprendimas kai kuriuose epizoduose bus skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.“