Minint Maironio 150 metų sukaktį rengiama šventė „Jam švietė žvaigždė tolima“

Maironis
Maironis
  © Wikimedia Commons
Alfa.lt
2012-10-18 11:04

Vykdydami projektą „Maironis ir jo epocha“, kurį remia LR kultūros rėmimo fondas, muziejininkai parengė jubiliejinę parodą pagal Poeto testamentinius žodžius „...palieku visą mano judomąjį turtą ir (...) nenoriu, kad išsiblaškytų.“ Muziejuje saugomas Maironio archyvas bei memorialinis palikimas sudaro gerokai per tris tūkstančius eksponatų. Parodoje bus iki šiol nematytų archyvalijų, rankraščių, knygų, memorialinių daiktų, meno kūrinių. Vienas įdomiausių eksponatų, pasiekusių muziejų 2009 m. ir jau suspėtas restauruoti, Maironio parengtas „Pavasario balsų“ maketas. Poetas į 1913 metų „Pavasario balsų“ leidimą įklijavo per trisdešimt rankraštinių naujų savo eilėraščių, išspausdintuosius braukė ir taisė – taip parengė „Pavasario balsų“ ketvirtąją laidą (1920 m.). Parodoje eksponuojami jauno Maironio paskaitų užrašai, pirmųjų pamokslų rankraščiai, įvairūs dokumentai. Pirmą kartą bus daug atverstų knygų iš Poeto memorialinės bibliotekos – su jo pastabomis, braukymais, autografais. Lankytojai pamatys Maironio fotografijų albumus, stalo sidabrą, vasarinę skrybėlę ir iki šiol neeksponuojamas jo šermenų nuotraukas.

Rengdami šią parodą, muziejininkai aplankė ir kitas Lietuvos kultūros įstaigas, kuriose saugoma dalis Maironio dokumentinio archyvinio palikimo. Tai Centrinis ir Istorijos archyvai, Nacionalinė M. Mažvydo ir Vilniaus universiteto bibliotekos, Kauno arkivyskupijos kurija. Iš šių institucijų kai kurios archyvalijos eksponuojamos. Tačiau ypatingai įdomūs eksponatai yra deponuoti: iš Lietuvos nacionalinio muziejaus – Maironio paltas su kailine apykakle, iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus – dailininko Apolinaro Šimkūno tapytas Poeto portretas, iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus – dailininko Adomo Varno grafikos portretas. Taip pat bus eksponuojamos fotografijos iš įvairių Maironio memorialinių vietų.

Medžiagą rinko ir parodą parengė muziejaus darbuotojai – Regina Mažukėlienė, Raminta Antanaitienė, Aldona Ruseckaitė, Zenonas Baltrušis, ją apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

Be šios parodos, tą pačią dieną bus atidaroma dailininkės, Maironio giminaitės Filomenos Linčiūtės – Vaitiekūnienės tapybos paroda „Mano malda iš senelio knygutės“ bei moksleivių piešinių paroda pagal Maironio kūrybą.

Kadangi vis dar yra Maironio neskelbtų tekstų – pamokslų, paskaitų, įvairių pasisakymų, jubiliejaus proga muziejus išleidžia ir pristato leidinį „Saulėtas vainikas“, kuriame bus išspausdintas Poeto iki šiol nepublikuotos lyriškos prozos fragmentas bei įvairių jo tekstų citatų.

Žodžio, dainos ir muzikos programą atliks Valstybinis Vilniaus kvartetas (Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas), solistas Liudas Mikalauskas, aktoriai Virginija Kochanskytė, Inga Mikutavičiūtė, Petras Venslovas, Saulius Čiučelis, diakonas Darius Vasiliauskas.

Įėjimas į šį renginį yra su kvietimais, visuomenei paroda atidaroma nuo spalio 23 dienos.

Tą pačią dieną, muziejininkai, pagerbdami Maironio pomėgį auginti ir skiepyti vaismedžius, jo sode pasodins tris obelaites – alyvinę, antaninę ir ananasinę.