Vilniaus universitete – sekimo skandalas

Sekimas Vilniaus universitete
Sekimas Vilniaus universitete
  © Alfa.lt

Aptiko slaptas kameras

„Studente! Ar sutiksi, kad Vilniaus Universitetas, per savo garbingą istoriją buvęs Respublikos ir Laisvės gynimo židiniu, būtų pažemintas iki laisvų piliečių sekimo tarnybų filialo? Ar pritari drąsiai Istorijos fakulteto vadovybei, neleidusiai jame įrengti slaptų sekimo aparatų? Jei taip, apgink Universiteto autonomiją ir jo garbingą vardą, pareikalaudamas nedelsiant pašalinti neteisėtą sekimo įrangą. Tie-SOS!“ – tokio pobūdžio kreipimąsi išplatino „Daukanto aikštės pilietinės akcijos Respublikai apginti dalyviai“. Šis kreipimasis buvo paremtas ir dokumentiniais įrodymais – nuotraukomis, kuriose užfiksuotos neaiškios paskirties dėžės su įtartinomis akutėmis, t. y. slapto sekimo kameromis.

Istorikai sutrikę

Istorijos fakulteto dekanas Zenonas Butkus gerokai nustebo, išgirdęs klausimą apie fakultete įrengtas stebėjimo kameras. „Buvau atostogose, tačiau, kiek man žinoma, jokių slaptų kamerų fakultete nėra, – pečiais gūžčiojo Z. Butkus. – Kadangi į priešais esančią prezidentūrą dažnai atvažiuoja svečių, tai fakulteto patalpos tikrinamos, ar jose esama kokių bombų, tačiau kamerų vidaus patalpose tikrai nėra.“ Nieko apie slaptą sekimą nebuvo girdėjęs ir Istorijos fakulteto prodekanas Alfredas Bumblauskas, pataręs kreiptis į Boleslovą iš ūkio skyriaus.

Alfa.lt kreipėsi ne į Boleslovą, o į VU Bendrųjų reikalų direkcijos direktorių Lionginą Striganavičių, kuriam klausimas apie slaptas kameras sukėlė juoką. „Jei jos būtų slaptos, tai mes apie jas nekalbėtume, nes niekas apie jas nežinotų, – tvirtino L. Striganavičius. – Šiaip visa Universiteto gatvė (gatvė, skirianti VU pastatų ir prezidentūros ansamblius – Alfa.lt past.) yra skersai išilgai filmuojama, skenuojama, net garsas yra įrašomas, tačiau Istorijos fakulteto pastatų viduje kamerų nėra, jos įtaisytos tik kiemuose ir prie įėjimų.“

Šioje vietoje „tyrimas“ galėjo ir baigtis, jei ne naujai atskriejusi informacija. „Daukanto aikštės pilietinės akcijos Respublikai apginti dalyviai“ apsižiūrėjo, kad nusitaikė ne į tą fakultetą. Pasirodė, kad slapto sekimo kameros įtaisytos ne Istorijos, o Filosofijos fakultete – Socialinio darbo katedroje.

Kreipėsi į rektorių

VU rektorius Benediktas Juodka vakar gavo oficialų pilietinės akcijos „Tie-SOS!“ dalyvių prašymą pateikti informaciją, kokiu pagrindu jie yra filmuojami pro VU Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros langą. „Socialinio darbo katedros darbuotojos neadekvatus elgesys, mėginant mums sutrukdyti iš vidaus nufotografuoti filmavimo įrangą, patvirtino mūsų įsitikinimą, kad ši įranga naudojama ir įrengta ne visiškai teisėtai. Kadangi negalime manyti, kad kamera įrengta be Jūsų žinios, prašome taip pat mus informuoti, kieno užsakymu iš Vilniaus universiteto patalpų filmuojami piliečiai S. Daukanto aikštėje ir kur bus panaudota filmuota medžiaga“, – rašte, kurį pasirašė apie 60 žmonių, B. Juodkos klausia pilietinės akcijos „Tie-SOS!“ dalyviai.

„Svetimo mums nereikia“

„Nelabai ta kamera ir slapta, visi žino, kad ji čia yra, – Alfa.lt sakė Socialinio darbo katedros vedėja doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė. – Ji įrengta ne mano sprendimu, o rektoriaus pasirašytu sutikimu, tačiau aš to rašto nemačiau. Galiu tik spėlioti, kodėl ta kamera čia pastatyta.“

Pasak katedros vedėjos, kamera aikštę priešais prezidentūrą jau stebi kelis mėnesius, o VU administracija pranešė, kad ji bus paimta tik po rinkimų (Seimo rinkimai vyks spalio 14-ąj1 – Alfa.lt past.).

„Tai policijos pastatyta kamera, kuriai įrengti rektorius davė laikiną sutikimą, be jokių sutarčių, – teigė L. Striganavičius. – Kiek ilgai tęsis tas laikinumas? Pastatė ir stovi, tačiau mums svetimų daiktų nereikia, tad jau prašėme policijos, kad tą kamerą pasiimtų arba perkeltų į gatvę.“

Pasak L. Striganavičiaus, sumanymas „paguldyti ant palangės“ stebėjimo kamerą „kilo staigiai“ – kai prasidėjo akcijos „Tie-SOS!“. „Policija bijojo riaušių, gal ir nėra blogai, kad ta kamera yra, nes maža, kas galėjo nutikti, jei į aikštę būtų atėję kitą nuomonę turintys asmenys“, – svarstė L. Striganavičius.