Internete pražydo politinė satyra

Politinė satyra
Politinė satyra
  © Socialiniai tinklai

Vangi Seimo rinkimų kampanija suteikia neribotas galimybes šmaikštuoliams kaišioti savo trigrašį ir šaipytis iš nuobodžių ir neįtikinančių priešrinkiminių partijų programų.

Vienas aktyviausių politinių parodijų kūrėjas – Vytenis Petrusevičius, kurio sukurtas parodijas apie rinkimuose dalyvaujančias partijas kiekvienas norintis gali rasti socialiniame tinkle „Facebook“.

„Kas man nidirba, tas nivalgo, – skelbia „Dalybų parcijos“, kurios logotipas labai primena Darbo partijos emblemą, šūkis. – Raikėjo siniau nemigoti a griepti, vogti i privatizoti. Tai gal laikas dabar atsistoti i už mane balsoti.“

„Raikią isisavinti tai, kad doda EU. Aš žinau kaip!“ – aliuzijos į sunkiai lietuviškai bepašnekantį Darbo partijos vedlį Viktorą Uspaskichą daugiau negu aiškios. Aiški iš satyrinio perdirbinio autoriaus politinė pozicija – Darbo partijos emblemoje vietoje V. Uspaskicho „saulės“ puikuojasi riebi špyga.

Sukurtas ir plakatas, skirtas specialiai V. Uspaskichui – „Mes žinome kaip kabinti makaronus!“. Pasakyta taupiai, aiškiai.

„Lietuvos raudonojo gvazdiko partijos“ šūkis „Mes jau prie ruso vogėm Lietuvos labui“ yra aiški aliuzija į a. a. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Mykolo Brazausko knygą „Ir tuomet dirbome Lietuvai“, kurioje buvęs Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius, vėliau tapęs nepriklausomos Lietuvos prezidentu, aprašė savo beveik disidentinę veiklą sovietinės okupacijos metais. Šiam perdirbiniui panaudota sovietinės Lietuvos, kuri vadinosi „Lietuvos tarybų socialistinė respublika“, vėliavos spalvos ir raudonas gvazdikas, kuris ilgus dešimtmečius buvo neatskiriamas sovietinių švenčių atributas.

„Lituvos kaimyna rinkima akcija“, asociacijos į Lietuvos lenkų rinkimų akciją, skelbia, kad „Pane Lituwiai, mias kavosime, kad Lituwis galeci kalbieti Lituwiskai ne tik namose!“

Nesunku spėti, ką „slepia“ šūkį „Bardakas ir neteisybė“ įsikabinęs erelis. Kaip žinia, tai partijos „Tvarka ir teisingumas“ simbolis. Šios partijos, kaip skelbia plakatas, „rinkimų agitacija sukurta išskirtinai iš vogtų pinigų“.

Kliūva ir valdantiesiems

Galima spėti, kad minėtų politinių satyrų autorius nėra opozicinių šalies partijų simpatikas. Tačiau esama ir kitų „fotošopo“ meistrų, kurie negaili kritikos valdantiesiems. Socialiniuose tinkluose gausu karikatūrų, kuriose konservatoriai vaizduojami lyg pavasariniai balose tyžtantys besmegeniai. Kitiems yra užkliuvusi Darbo partijos parama konservatoriams, kai Seime buvo balsuojama dėl Visagino AE. Lyg dėlė į V. Uspaskicho kaklą bučiniu įsisiurbęs A. Kubilius – akivaizdi paniekos politiniam dviejų lyg ir konkuruojančių partijų sandėriui išraiška.

Pašaipa neslepiama ir dar viename plakate, kuris skirtas „atominei“ temai. „Žmonės negali patys spręsti, ar jiems reikia AE. Tai galime spręsti tik MES – tikrieji energetikai.“ Tokius anoniminės karikatūros autorius mato žurnalistą Andrių Užkalnį, Seimo Atominės energetikos komisijos pirmininką Roką Žilinską ir dainininką Antaną-Šampaną, kuris yra ir Seimo narys Antanas Nedzinskas.

 

Internete pražydo politinė satyra

Politinė satyra
+16