„Dabašinsko sąrašas“ – mes valdome Lietuvą?

D. Dabašinskas
D. Dabašinskas
  © „Lietuvos žinios“

Ši keistoka istorija prasidėjo tuo metu, kai paaiškėjo, kad naujasis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius ir buvęs (?) Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas, šiuo metu patarinėjantis Seimo vicepirmininkui, liberalcentristų vadovui Algiui Čaplikui, yra kartu mokęsi ir baigę Minsko aukštosios milicijos Vilniaus padalinį. Kilo paprastas klausimas – kokių žmonių terpėje šie įtakingi politikoje ir teisėsaugoje veikėjai brendo ir mokėsi?

Archyvas neatsivėrė

Atrodė, kad paprasčiausias būdas tai sužinoti, – kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos archyvą. Užsisakai įstojusių į Minsko milicijos mokyklos jaunuolių sąrašą ir viskas aišku, kas įstojo, kas baigė ar nebaigė šią ugdymo įstaigą. Deja, bet tokios bylos Alfa.lt gauti nepavyko. Buvo paaiškinta, kad toje byloje esama per daug asmeninių duomenų apie tuometinių milicijos mokyklos studentų asmeninį gyvenimą. Archyvo atstovai pasiūlė išeitį – už gana nedidelę pinigų sumą jie patys išrankiotų būsimų milicininkų vardus ir pavardes. Pasiūlyta ir dar viena galimybė – kreiptis į M. Romerio universitetą ir buvusių Policijos akademijos (taip atkūrus nepriklausomybę buvo vadinamas buvusios Minsko aukštoji milicijos mokyklos padalinys Vilniuje) absolventų pavardes sužinoti nemokamai.

Universitetas „saviškių“ neišduoda

Šių metų liepos pradžioje naujienų portalas Alfa.lt kreipėsi į M. Romerio universiteto rektorių prof. dr. Alvydą Pumputį su tokio turinio prašymu: „Naujienų portalas Alfa.lt vykdo tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti 1989–1990 m. kartos teisėsaugos pareigūnų korpuso karjeros ir biografijos vingius.

Mus domina Minsko aukštosios milicijos mokyklos auklėtinių kursas, kuris buvo suformuotas 1989 metais, o 1993 metais mokslus jau baigė Lietuvos policijos akademijoje. Todėl prašytume suteikti 1993 metų laidos absolventų visą sąrašą.

Dėkodami už atsiųstą atsakymą dėl Policijos akademijos absolventų K. Jucevičiaus ir D. Dabašinsko, norime pabrėžti, kad minimas sąrašas (neatskleidžiant jokių asmens duomenų) turi visuomenės intereso požymių, nes yra pagrindo manyti, kad daugelis Policijos akademijos absolventų sėkmingai darbuojasi šalies teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose.“

M. Romerio universiteto Plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius Alfa.lt atsiuntė atsakymą: „Atsakydami į Jūsų 2012 m. liepos 3 d. prašymą, informuojame, kad vadovaudamiesi LR visuomenės informavimo įstatymu (2 str. 44 d., 14 str.) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2 str.) negalime pateikti sąrašo asmenų, 1993 metais baigusių Lietuvos policijos akademiją. Tokios informacijos pateikimas negali būti grindžiamas viešojo intereso tenkinimu, nes asmens vardas, pavardė, išsilavinimas yra laikytini privataus pobūdžio informacija, kurios skelbimą be asmens sutikimo (išskyrus viešojo asmens statusą turinčius asmenis) riboja įstatymų nuostatos.“

Atgal į archyvą – 200 žmonių sąrašas

Vėl senais takais grįžus į VRM archyvą, Alfa.lt žurnalistams buvo pareikšta, kad nežinia, ar ir ta mokama paslauga bus teikiama. Garbė Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriui Ovidijui Lėveriui, kuris davė asmeninį nurodymą leisti susipažinti žurnalistams su nesuprantamai įslaptinta informacija. Alfa.lt prašė tik konkretaus žmonių sąrašo, net neketindama knaisiotis po studijų knygeles ir pan.

Sąraše – 200 minėtais metais įstojusių asmenų pavardžių. Be dviejų jau minėtų asmenų ir gausybės tokių, kurių pavardės nieko nesako ir neprimena.

Tačiau esama ir tokių pavardžių (ir, beje, viešų asmenų), kurie yra pakankamai garsūs. Pavyzdžiui, D. Dabašinsko ir K. Jucevičiaus bendramoksliais milicijos mokykloje buvo dabartinis VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Romualdas Vaišnoras, dar vienas kitas VSD darbuotojas. Dabartinis Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas irgi galėjo tapti sąrašo dalyviu, tačiau nutarė į „mentus“ (taip sovietmečiu buvo pravardžiuojami milicininkai – aut. past.) neiti.

Milicininkai neturėtų dirbti saugume

Lietuva yra per maža valstybė ir neturi specializuotos žvalgybininkus ar kontržvalgybininkus rengiančios akademijos ar kitokios aukštosios mokyklos, Alfa.lt teigė vienas aukštas pareigas VSD užimantis pareigūnas, nenorėjęs, kad būtų minima jo pavardė. Pasak jo, nėra gerai, kai, tarkime, VSD dirba labai daug Policijos akademiją baigusių pareigūnų. Ir net ne todėl, kad tai buvo sovietinio stiliaus Minsko milicijos mokykla. Policininko ir saugumiečio misija ir darbo pobūdis yra visiškai skirtingi. Saugumas, veikiantis prieš vidaus ir išorės grėsmes nacionaliniam saugumui, turi būti kūrybinga organizacija. Milicininkams-policininkams, gaudantiems nusikaltėlius, reikia kitokio pobūdžio „kūrybingumo“.

Tačiau „Dabašinsko sąrašo“ dalyviai „kūrybiškai“ apžaidė buvusių FNTT vadovų Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado situaciją.

Operacijoje dalyvavo ir VSD (generalinio direktoriaus pavaduotojas R. Vaišnoras), ir liberalcentristų vadovas (buvęs vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis). Liberalcentristų vadovo patarėju, kaip žinia, dirba žymus saugumietis D. Dabašinskas. Sąrašo lyderis?