Neskaidrią liberalcentristų valdomos VRM schemą atskleidė ir Valstybės kontrolė

Raimundas Palaitis
Raimundas Palaitis
  © Eimantas Genys
Tomas Dapkus | Alfa.lt
2012-07-12 07:01

Valstybės kontrolė patvirtino žurnalistinį tyrimą

Dešimtys milijonų litų ne tik iš Lietuvos biudžeto, bet ir iš struktūrinių Europos Sąjungos (ES) fondų, skirtų įvairioms programoms, gali pakvipti nekaip, jeigu būtų įsigilinta į, tarkime, tai, kaip valstybės įmonė „Infostruktūra“ drauge su VRM rezgė planą, kaip pasirašyti milijoninės vertės viešųjų pirkimų sutartis apdairiai radus spragą Viešųjų pirkimų įstatyme? Tikslingai, iš anksto apgalvojant, kaip padaryti, jog dešimčių milijonų litų vertės sutartis atitektų valstybės įmonei, kurią kontroliuoja VRM. Įmonei, kuri, šaltinių teigimu, realiai perperka paslaugas iš privačių tiekėjų, tarp kurių – LiCS rėmėjai. To Alfa.lt klausė dar balandį.

VRM. BRANGAKMENIS LIBERALCENTRISTŲ KARŪNOJE

VRM IR LIBERALCENTRISTAI: ATSISAKYTI NEĮMANOMA

Atlikdama VRM 2011 metų finansinį (teisėtumo) auditą, Valstybės kontrolė aptiko tai, ką anksčiau buvo atskleidęs Alfa.lt žurnalistinis tyrimas. Liepos 2 d. valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė kreipėsi į Informatikos ir ryšių departamento (IRD) prie VRM direktorių Gintarą Čiurlionį bei Turto valdymo ir ūkio departamento (TVŪD) prie VRM direktorių Vincą Žydelį. Valstybės kontrolė informuoja departamentų vadovus, kad atliekant VRM auditą jų vadovaujamuose padaliniuose aptikta daugybė pažeidimų. Būtent tų, kuriuos pirmasis demaskavo Alfa.lt tyrimas. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja rekomenduoja inicijuoti tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įstatymų pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimus. Apie išvadas informuota ir VRM.

Antiherojai iš VSD

Tačiau akivaizdu, kad šis Valstybės kontrolės siūlymas nebus išgirstas, nes pažeidimus padarę tarnautojai, panašu, veikė išvien ir su VRM politinės vadovybės žinia ar vykdant jų valią. Vidaus reikalų ministru audituojamu laikotarpiu buvo principingų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų sudorojimo skandale visiškai susikompromitavęs LiCS vicepirmininkas Raimundas Palaitis, viceministru, kuruojančiu Europos Sąjungos paramos administravimą, Mindaugas Ladiga, viceministru, kuruojančiu informacines technologijas, LiCS finansinis rėmėjas Gintaras Steponas Vyšniauskas. Pats IRD direktorius G. Čiurlionis, kaip ir M. Ladiga, yra buvę Valstybės saugumo departamento (VSD) aukšti pareigūnai. LiCS pirmininko, Seimo vicepirmininko Algio Čapliko patarėju dirba jų ilgametis globėjas Dainius Dabašinskas, buvęs jų ir VSD vadovas.

Įslaptino neskaidrius darbelius

Nors korupcija negali būti valstybės paslaptis, labai dažnai Lietuvoje, ypač kai tai susiję su VSD ar jų vadovų veikla, tamsūs darbai tiesiog paskelbiami valstybės paslaptimi. Taip nutiko ne kartą. Matyt, buvę VSD pareigūnai šią patirtį atsinešė ir į VRM. Valstybės kontrolė nustatė, kad 2011 metų birželio mėnesį G. Čiurlionio vadovaujamas Informatikos ir ryšių departamentas sudarė įslaptintą sutartį su tiekėjų grupe – valstybine įmone „Infostruktūra“ ir UAB „TeleTower“ – dėl Skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS) ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT) komponentų vietų nuomos ir su ja susijusių paslaugų už 14 290 tūkst. litų. Valstybės auditas pastebėjo, kad vykdydami sutartį IRD perdavė informaciją apie SMRRS bazinės įrangos techninius parametrus ir naudojamus radijo dažnius. Jiems vidaus reikalų ministro įsakymu suteikta slaptumo žyma. „Tačiau tiekėjų grupė Informatikos ir ryšių departamentui (IRD) išnuomoja pastatų bei kitų inžinerinių statinių plotus ir žemės sklypus, ant kurių sumontuota IRD patikėjimo teise valdoma SMRRS įranga, todėl teikiant paslaugas nebūtina disponuoti įslaptinta informacija“, – sakoma Valstybės kontrolės audite.

Slaptumu apėjo viešųjų pirkimų procedūras

Valstybės kontrolė nustatė, kad sutartis įslaptinta nepagrįstai, „taigi perduodami tiekėjui sutarčiai vykdyti nebūtiną įslaptiną informaciją, IRD nevykdė viešojo pirkimo procedūrų“ ir „nepagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo“ nuostatas, kuri leidžia netaikyti viešojo pirkimo procedūrų „pirkiniams, susijusiems su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, ir taip IRD „apribojo galimybę konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams“. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja D. Bakutienė atkreipia IRD direktoriaus G. Čiurlionio dėmesį į visiškai kuriozinį momentą, kad „vykdydami tos pačios SMRRS techninio aptarnavimo ir funkcionalumo užtikrinimo paslaugų pirkimą neįslaptinote sutarties, nors vykdydami sutartį tiekėjai disponavo ministro įsakymu patvirtina įslaptinta informacija“.

Milijonai litų tarpininkei

Valstybės auditoriai, įvertinę Informatikos ir ryšių departamento sudarytų SMRRS aptarnavimo sutarčių su „Infostruktūra“ kainas ir valstybės įmonės sudarytų sutarčių su tiekėjais kainas, nustatė, kad aptarnaujant SMRRS nebuvo sudarytos sutartys su paslaugų tiekėjais ir nebuvo tiesiogiai su jais derėtasi dėl SMRRS administravimo paslaugų kainų. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja IRD direktoriui G. Čiurlioniui konstatuoja, kad „pirkdami paslaugas ne tiesiogiai iš jų tiekėjų, o per tarpininką – valstybinę įmonę „Infostruktūra“ biudžeto asignavimus naudojote netaupiai, nes dalį jų sumokėjote tarpininkui“. Auditoriai nustatė, kad „Infostruktūra“ SMRRS 2011–2013 metais aptarnauti su tiekėjais sudarė sutartis už 17 272,8 tūkst. Lt, o departamentas tam pačiam laikotarpiui ir toks pačioms paslaugoms gauti su „Infostruktūra“ sudarė sutartis už 24 076,8 tūkst. Lt, t. y. 6 804 tūkst. Lt daugiau. „Taigi, kai pasirašėte sutartis su VĮ „Infostruktūra“, kuriose paslaugos nurodytos 6 804 tūkst. Lt brangesnės, „Infostruktūrai“, kaip tarpininkei, 2011 metais už paslaugas sumokėjote 189,4 tūkst. Lt, o 2012-2013 m. sumokėsite 1 266,9 tūkst. Lt ir kompensuosite iš valstybės biudžeto lėšų valstybės įmonės 2011 m. patirtas SMRRS aptarnavimo išlaidas – 5 347,7 tūkst. Lt“, – VRM neskaidrią schemą rašte IRD direktoriui primena D. Bakutienė.

Dangstomi įstatymus pažeidę asmenys

Valstybės kontrolė pastebėjo, kad Informatikos ir ryšių departamentas 2011 metais į valstybės biudžetą grąžino 177,8 tūkst. Lt Europos Sąjungos paramos lėšų, „panaudotų pažeidžiant teisės aktus“. Ir nors įstatymai numato, kad „jeigu atitinkamų institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos lėšų administravimą ir kontrolę, konstatuota, kad valstybės institucija ar įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus (...) turi būti pradėtas valstybė tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti (...) pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimas“, tačiau IRD tokių tyrimų nepradėjo. Valstybės kontrolė taip pat nustatė, kad IRD neužtikrina, kad atliekama inventorizacija parodytų tikrą turto būklę.

Liberalcentristams įstatymų laikytis nebūdinga

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja D. Bakutienė perspėjo Informatikos ir ryšių departamento direktorių G. Čiurlionį, kad „biudžetinės įstaigos vadovo pareiga užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą“. Tačiau Algio Čapliko vadovaujami liberalcentristai ir prie jų prisišlieję VSD pareigūnai, kurie vadovauja VRM, skaičiuoja paskutines dienas valdžioje ir, matyt, jau ir patys suvokia, kad visuomenės pasitikėjimą visiškai praradusi LiCS nebeturi šansų patekti į naują Seimą, kuris bus renkamas šį rudenį, ir tokiais perspėjimais nekvaršina savo galvų, kurios, panašu, užimtos savo „koncerno“ reikalais ar pelningumu?

 

Neskaidrią liberalcentristų valdomos VRM schemą atskleidė ir Valstybės kontrolė

Raimundas Palaitis