Pasitikėjimo valstybe problema bus sprendžiama kartu su jaunimu

Gyvenimas
Gyvenimas
  © 123rf.com

Pasitikėjimo valstybe trūkumas Lietuvoje yra nemažas. Su pasitikėjimo stoka siejama daugybė problemų visame šalies gyvenime – nuo mokesčių vengimo, šešėlinės ekonomikos apskritai iki rekordinės emigracijos ar politinės kultūros stagnacijos.

Siekdamas konstruktyviai reaguoti į pasitikėjimo valstybe trūkumą, Taikomosios politikos institutas (TPI) žiemą rengs rudens stovyklą „Trust“ (angl. Pasitikėk). Šia stovykla siekiama keleto tikslų – išsiaiškinti nepasitikėjimo Lietuva priežastis bei jo mastą, įvardyti didžiausio nepasitikėjimo sritis ir pasiūlyti keletą paprastų sprendimų, jei ne kaip kelti pasitikėjimą valstybe, tai bent jau, kaip didinti šalies piliečių sąmoningumą pasitikėjimo valstybe procesuose.

reklama

Pasitikėjimo, kaip kompleksiškos, abipusio (valstybės ir piliečių, piliečių ir institucijų, ir pan.) bendradarbiavimo reikalaujančios kategorijos, galima siekti įvairiais būdais. Vienas efektyviausių, taikomas ir įgyvendinant projektą „Trust“, bus pasitikėjimo didinimas per žinojimo gilinimą.

Žinojimas, kaip svarbi tobulėjimo sąlyga turi dvi dimensijas – institucinę (išorinę) bei asmeninę (individualiąją, privačią). Institucinę dimensiją sudaro aiškesnis valstybės funkcionavimo mechanizmų suvokimas, institucijų, pareigūnų veiklos principų supratimas, susipažinimas su kontroliuojančių institucijų veikla ir kt. Žinojimas ir išorinis vertinimas ne tik padeda atsisakyti vyraujančių stereotipų, bet ir skatina žmogaus smalsumą, veržlumą, norą įsitraukti į vykstančius procesus, pateikti esamų mechanizmų patobulinimus.

Asmeninę dimensiją sudaro kritiškai mąstančio individo (tiek piliečio, tiek valstybės tarnautojo) savybės, visų pirma, atvirumas, tolerancija kitai nuomonei ir žmogaus kitoniškumui, kritinį mąstymą varžančių stereotipų, kultūrinių, socialinių klišių atsisakymas ir kt.

Siekdami kelti pasitikėjimą per žinias ir išmanymą, stovykla bus suskirstyta pagal kelis, TPI ekspertų pasiūlytus pjūvius – jaunimo iniciatyvos (įtraukimas, dalyvavimas, užimtumas), skaidrumas (korupcijos problematika) ir tolerancija (tarpusavio supratimas, atvirumas kitai nuomonei ir tobulėjimui). Pirmieji du pjūviai atspindi anksčiau minėtą išorinę, trečiasis – vidinę dimensiją.

TPI ekspertų neabejojama, kad paskatos veikti be kita ko atsiranda dar ir per įvairius žmogui kylančius iššūkius atsiduriant naujoje, nepažįstamoje aplinkoje – kitų profesijų, skirtingų pažiūrų, išsilavinimo, patirties žmonėmis. Įvairios, bet kartu lanksčios, kritinei minčiai visuomet atviros aplinkos sudarymas yra viena Instituto vertybių.

Penkias dienas vyksiančioje stovykloje dalyvaus 20 jaunuolių, atstovaujančių įvairias nevyriausybines organizacijas iš skirtingų šalies vietovių. Institutas sieks pritraukti ne eilinius NVO (viešųjų įstaigų bei kitų organizacijų, dirbančių jaunimo srityje, studentų savivaldų, moksleivių organizacijų etc.) narius, tačiau organizacijų vadovus, valdančiųjų organų atstovus, jaunimo lyderius. Toks projekto rengėjų pasirinkimas aiškinamas noru „pakylėti“ rengiamą stovyklą į aukštesnį, ekspertinį lygį.

Atsakymų į valstybės pareigūnams užduodamus klausimus pagrindu trečiajame projekto etape bus suformuluotos rekomendacijos didesnio institucijų atvirumo visuomenei, dialogo su piliečiais, pasitikėjimo institucijomis užtikrinimui. Stebėtojo žvilgsniu bus siekiama įvertinti šių institucijų lankstumą, atvirumą pokyčiams.

Projekto rengėjų kartu su stovykloje dalyvausiančiais ekspertais, politikais ir žinomais visuomenės atstovais, parengs rekomendacijas, kurios bus išsiuntinėtos valstybės, nevyriausybinėms institucijoms.

Projektas „Trust“ yra jau antrasis TPI įgyvendinamas tarptautinis jaunimo projektas. 2011 metais iš Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) TPI gavo dalinį finansavimą kitam sėkmingai įgyvendintam projektui – „We are In“ (angl. Mes dalyvaujame).