Teismas: Kreivys supainiojo viešuosius ir privačius interesus

Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
  © Tomas Vinickas
Alfa.lt
2012-03-29 15:26

VTEK 2011 metų kovo 8 d. sprendimu pripažino, jog D. Kreivys, būdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministru ir pasirašydamas įsakymą dėl Europos Sąjungos lėšų skyrimo mokymo įstaigų renovacijai, kai projekto viešųjų pirkimų laimėtoja buvo pripažinta statybų bendrovė, kurios akcininke yra pareiškėjo motina, pažeidė įstatymus.

LVAT teisėjų kolegija nutartyje pažymėjo, jog, kaip yra įtvirtinta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, privatūs interesai iš esmės sutampa su jam artimų asmenų privačiais interesais, todėl D. Kreivys, atlikdamas tarnybines pareigas, privalėjo įvertinti galimą privačių interesų įtaką tarnyboje priimamiems sprendimams. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo privatus interesas neatsiejamas nuo jam artimo asmens – motinos – suinteresuotumo sėkminga įmonės, kurios akcijų paketą ji valdo, ūkine-komercine veikla.

LVAT teisėjų kolegija nutartyje pabrėžė, kad valstybės tarnyboje dirbančio asmens pareiga žinoti apie artimų asmenų privačius interesus neturi būti suprantama kaip šio asmens pasyvus elgesys, tapatinamas su atsitiktiniu faktų, lemiančių tokių interesų egzistavimą, sužinojimu. Nors pareiškėjas apeliaciniame skunde teigė, kad jis negalėjo žinoti apie savo artimo asmens privatų interesą, kad įrodyti žinojimo faktą buvo atsakovo pareiga, šie apelianto argumentai pripažinti nepagrįstais. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas, siekdamas paneigti tokias teisiškai reikšmingas aplinkybes kaip nežinojimą apie konkursą laimėjusios įmonės veiklą, turi pateikti objektyvius duomenis, kad jis neturėjo galimybių žinoti apie AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ laimėtą rangos darbų konkursą renovuoti Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinę mokyklą ir Vilniaus Karoliniškių gimnaziją. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas minėtos bendrovės akcijas, kurias prieš užimdamas ūkio ministro postą valdė, pats perleido artimam asmeniui, todėl, anot LVAT, tai patvirtina aplinkybę, kad pareiškėjas žinojo apie motinos valdomą turtą.

Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai buvo nustatęs, jog pareiškėjas, nenusišalindamas nuo įsakymo dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo bei neinformavęs apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, todėl, atsižvelgęs į anksčiau išdėstytas aplinkybes, LVAT pareiškėjo Dainiaus Kreivio apeliacinį skundą atmetė.