Dėl „Drąsos kelio“ partijos kunigas Varkala atsisako tarnystės

Žmonių minia prie Kedžių ir Venckų namų, kunigas Jonas Varkalas
Žmonių minia prie Kedžių ir Venckų namų, kunigas Jonas Varkalas
  © Robertas Dačkus
Alfa.lt
2012-02-01 09:43

Dėl mažametės globos vykstančioje kovoje kunigas jau senokai palaiko Kauno apygardos teisėjos Neringos Venckienės poziciją. Dėl savo palaikymo jau yra sulaukęs ir pastabų, nes atvirai per mišias kvietė palaikyti Drąsių Kedį ir jo šeimą, kritikavo politikus ir teisėsaugą, nors kunigas turėtų likti nuošalyje.

Sužinojęs, kad kunigystė ir partijos vedlio statusai nesuderinami, J. Varkala pasirinko politiką.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Jo ekscelencijai Rimantui Norvilai parašytame laiške J. Varkala apgailestavo, kad bažnyčia nepasirūpina sočia kunigų senatve ir pensija.

Atviras kunigo laiškas:

„Prašau suspenduoti mane sakramentinėje kunigystėje pagal RK CJC, kad galėčiau realiai gyvenime, polyje išlikti solidarus su Jėzumi būdamas solidarus su persekiojamais dėl tiesos ir pasiryžusiais drąsiai kurti teisingesnę, žmoniškesnę savo krašto ateitį.

Man liūdna, kad hierarchiškai „valdomi“ krikščionys buvo abejingi socialinei skirčiai ir atvėrė kelią kruvinoms revoliucijoms, kad krikščioniška-pilietiška pozicija neužkirto kelio gimstančiam fašizmui, kad šiandien krikščionys Europoje dažnai nedrįsta gyventi krikščioniškai ir išduoda Kristų savo praktikuojamu vartotojišku gyvenimu.

Aš suprantu, kad besiartinančioje senatvėje aš išstatau save socialiniam skurdui, nes RK bažnyčia Lietuvoje nepasirūpino vyresnio amžiaus kunigų pakankamu pragyvenimui socialiniu draudimu, bet aš lieku ramus, kad „nestovėjau po medžiu, kai žudė žmogų“, o ten buvo Jėzus žmoguje.

Man, kaip ir daugeliui susipratusių europiečių, svarbu, kad 12 žvaigždžių simbolis neliktų paminklu žmogiškumo laužyne, kad tą darbą buvo pradėję krikščionys... Tai vyksta polyje, kuris man ne susitepimas, o veiklos laukas.“

Mažametės gyvenamos vietos klausimas teisme buvo išspręstas dar praėjusiais metais, gruodžio viduryje Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimu ji turėjo būti perduota Laimutei Stankūnaitei, tačiau teismo sprendimas iki šiol neįvykdytas.