Energetikai: Lietuvos poreikius patenkintų savi ištekliai

Elektros energija
Elektros energija
  © Audrius Bagdonas
ELTA
2012-01-06 13:35

Jų duomenimis, kasmet atsinaujinantys ir daugiau kaip 40 mlrd. kWh siekiantys Lietuvos energetiniai ištekliai galėtų patenkinti kasmetinius energijos poreikius, kurie sudaro apie 20 mlrd. kWh šilumos ir apie 10 mlrd. kWh elektros.

„Jeigu kiek didesnė dalis dabar išleidžiamų ar planuojamų išleisti milijardinių sumų būtų nukreipta racionaliai vystyti energetiką - didinant jos efektyvumą ir reikšmingai plečiant vietinių išteklių panaudojimą - Lietuva ilgalaikėje perspektyvoje būtų patikimai apsirūpinusi energetiniais ištekliais, taip pat susikurtų naujos atsinaujinančių technologijų pramonės šakos, kurios galėtų duoti didelę naudą Lietuvos ekonomikai ir taupytų dabar turimus menkus finansinius išteklius“, - rašoma sausio 3 d. energetikų pasirašytame pareiškime, raginančiame maksimaliai panaudoti vietinius atsinaujinančius energijos išteklius.

Energetikų duomenimis, kasmet energetinių žaliavų importui išleidžiama apie 4 mlrd. litų.