STT: Generalinė miškų urėdija prekybą mediena kontroliuoja nepakankamai

STT pastatas
STT pastatas
  © Bronius Jablonskas
Alfa.lt
2014-12-03 10:12

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Generalinėje miškų urėdijoje (GMU).

STT specialistus domino galima korupcijos atsiradimo rizika GMU koordinuojant Miškų urėdijų veiklą ruošiant medieną, kaupiant ir apibendrinant informaciją apie prekybą apvaliąja mediena, miško kirtimus valstybiniuose miškuose, taip pat vykdant funkcijas, nustatytas Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse.

Išanalizavę GMU veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir faktinę šios institucijos veiklą, STT specialistai padarė išvadą, kad GMU neblogai atlieka Miškų urėdijų veiklos koordinavimo funkciją.

Tačiau STT pareigūnai turi pastabų dėl GMU prekybos apvaliąja mediena kontrolės funkcijų atlikimo. Nors prekyba mediena yra viena iš prioritetinių GMU veiklos sričių, STT nuomone, ši sritis kontroliuojama nepakankamai – nėra bendros kontrolės sistemos, nesudarytos sąlygos laiku reaguoti į galimus urėdijose padarytus pažeidimus, o nustačius pažeidimus ne visada taikomos tinkamos nuobaudos juos padariusiems asmenims. STT nuomone, tai sudaro prielaidų korupcijos rizikai atsirasti.

Siekdami sumažinti galimos korupcijos atsiradimo prielaidas, STT pareigūnai pateikė GMU konkrečių pasiūlymų, kaip ji galėtų efektyviau kontroliuoti miškų urėdijų veiklą. Be to, pati GMU savo veikloje turėtų labiau vadovautis viešumo ir skaidrumo principais, interneto tinklalapyje skelbti metines veiklos ataskaitas, pateikti GMU ir visų urėdijų apibendrintą ir susistemintą ataskaitinių finansinių metų veiklos apžvalgą, nurodyti įmonių turto padidėjimą ar sumažėjimą, šio turto padidėjimo ar sumažėjimo priežastis.