Kunigo likimas – Bažnyčios hierarchų rankose

Kunigas
Kunigas
  © Photos.com
Nerijus Povilaitis | „Dienraštis L.T.“
2007-03-24 08:00

L.T. atskleidus, kad Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto dekanas kunigas Petras Smilgys su moterimi kartu pirko butą ir dažnai pas ją lankosi, jo pareigos suspenduotos. Dvasininko likimas atsidūrė Bažnyčios hierarchų rankose.

Kaune gyvenantis kunigas kanauninkas P.Smilgys po L.T. publikacijos – gyvenimo kryžkelėje. Paaiškėjus faktams apie kunigo ryšius su išsiskyrusia moterimi, dvasininko gyvenimo peripetijas ėmė tirti Bažnyčios hierarchai.

Šį tyrimą atlieka vienas įtakingiausių Bažnyčios hierarchų, Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jau kelias dienas P. Smilgys nebevadovauja VDU Katalikų teologijos fakultetui, jo kaip dekano įgaliojimai suspenduoti neribotam laikui.

Pasibaigus bažnytiniam tyrimui, tolesnį kunigo P. Smilgio likimą spręs Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Palietė jautrią vietą

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pripažino, jog L.T. atskleisti duomenys apie kunigo santykius su moterimi yra gana rimti.

„Mums tai daugiau nei skaudi vieta, nes jis yra Teologijos fakulteto dekanas. Dėl publikacijos negalime iškart priimti vienokio ar kitokio sprendimo, tačiau nedelsdami pradėjome tyrimą“, – L.T. sakė Kauno arkivyskupas.

S. Tamkevičiaus manymu, vienas rimčiausių faktų kunigo santykiuose su moterimi yra jų bendrai įgytas butas. L.T. pavyko surinkti pakankamai įrodymų, leidžiančių manyti, kad minėtame bute kunigas gyvena kartu su moterimi.

„Net ir tuomet, jei ten būtų viskas šventų švenčiausia, pats faktas yra netoleruotinas“, – kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas.

Argumentai arkivyskupo neįtikino

Kiek anksčiau kunigas P. Smilgys L.T. patvirtino, jog finansiškai prisidėjo jo bičiulei perkant butą Kaune. Kalbėdamas apie savo bei išsiskyrusios du vaikus auginančios moters santykius dvasiškis tikino, kad jie paremti nuoširdžia sena draugyste. Pasak jo, prisidėjimas perkant butą buvo finansinė pagalba šiai moteriai. Tačiau šiuos kunigo žodžius Kauno arkivyskupas įvertino gana kritiškai.

„Galima turėti tokią intenciją, tačiau jeigu nori kam nors pagelbėti, reikia ieškoti kitokių būdų, tik ne šitaip“, – teigė S. Tamkevičius.

Hierarchas savaip įvertino P. Smilgio interviu L.T. išsakytus teiginius, jog kartu su moterimi įsigytame bute jis negyvena, tik reguliariai apsilanko.

„Ir kunigas, ir vyskupas gali kur nors apsilankyti, pasisvečiuoti. Tačiau jeigu yra nupirkta bendra nuosavybė ir ten apsilankoma, tuomet gali tik įrodinėti, kad apsilankai per metus kartą, bet žmonės turi teisę netikėti“, – konstatavo S. Tamkevičius.

Prieštarauja Šventajam raštui

Su didžiulį rezonansą dvasininkijos luome sukėlusia L.T. publikacija susipažino ir Kauno kunigų seminarijos rektorius teologijos mokslų licenciatas monsinjoras Aurelijus Žukauskas.

Jis nepaneigė fakto, jog publikacija dvasininkų pasaulyje tapo audringų diskusijų objektu.

Pasiteiravus, ar palaikydamas abejotinus ryšius su moterimi kanauninkas P. Smilgys klierikams nedemonstravo dvejopų standartų, seminarijos rektorius atsakymą parėmė Biblija.

„Netgi Šventasis Raštas mus moko, kad joks kunigas, joks dvasininkas nei savo elgesiu, nei žodžiu neturėtų ir negalėtų papiktinti žmonių“, – L.T. sakė Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras A. Žukauskas.

Suspendavo dekano įgaliojimus

Prieš tris dienas, trečiadienį, kaunauninkas P.Smilgys nustojo vadovauti VDU Katalikų teologijos fakultetui. Jo kaip dekano įgaliojimai neribotam laikui buvo suspenduoti universiteto rektoriaus Zigmo Lydekos įsakymu.