Tyrimas: Lietuva – viena iš devynių verslui palankiausių ES valstybių

Verslas
Verslas
  © „Lietuvos žinios“
Alfa.lt
2011-10-20 11:49

„Dėl šiais metais pakeistos „Doing Business“ vertinimo metodikos negalime visiškai adekvačiai lyginti praėjusių ir šių metų rezultatų. Tai labai svarbus indeksas ir Vyriausybė nuosekliai siekia jį gerinti. Lietuvos poziciją reitingų lentelėje labiausiai lėmė sprendimai, kurių priėmimas – Seimo rankose. Labai tikiuosi, kad šis signalas iš „Doing Business“ padrąsins Trišalę tarybą ir Seimą priimti atsakingus sprendimus“, – sakė ūkio ministras Rimantas Žylius.

Remiantis pakeista metodika buvo perskaičiuoti ne tik visų šalių šių metų reitingai, bet ir praėjusiųjų, todėl kai kurių šalių reitingai pasistūmėjo aukštyn ar žemyn net per 5–7 pozicijas. Dėl skaičiavimo pokyčių praėjusių metų Lietuvos reitingas sumažintas 2 vietomis (vietoj anksčiau skelbtos 23 vietos praėjusių metų reitinge užimame 25 vietą). Palyginti su praėjusiais metais, reformų lydere tarp Baltijos valstybių iki šiol vadinta Estija nusmuko 6 pozicijomis.

Pasikeitusioje reitingų skaičiavimo metodikoje įtrauktas papildomas prisijungimo prie elektros tinklų rodiklis. Nors reglamentavimas Lietuvoje nepasikeitė, ataskaitoje nuo šiol tos pačios procedūros vertinamos kur kas detaliau. Be to, reikalavimai pasikeitė dar trims rodikliams.

„Turime konstatuoti faktą, kad pakeista metodika iš esmės keitė tyrimo „Doing business“ rezultatų lenteles ir paveikė Vyriausybės planus pagerinti Lietuvos užimamas pozicijas. Tačiau nenorėčiau akcentuoti vien metodikos. Kai kuriuos svarbius sprendimus, gerinančius verslo aplinką, priėmėme nepakankamai sparčiai ir jie atsispindės tiktai kitų metų ataskaitoje“, – teigia ūkio ministras.

Jau šią savaitę Vyriausybei bus pateiktas veiksmų planas, apimsiantis 7 sritis, kuriose reikia siekti pažangos.

Norėdama pagerinti Lietuvos rezultatą „Doing Business“ reitingo viename svarbiausių – verslo pradžios – rodiklių, Ūkio ministerija siūlo panaikinti įstatinio kapitalo reikalavimą uždarosioms akcinėms bendrovėms. Tai būtų itin reikšminga reforma tyrimo „Doing Business“ mastu, nes būtų panaikintos procedūros, sumažintos išlaidos ir sutrumpėtų įmonės įkūrimo laikas.

Lietuva tyrime „Doing Business“:

Investuotojų apsauga (65 vieta). Lietuva pakilo 28 vietomis. Tai viena iš „Doing Business“ įskaičiuotų Lietuvos reformų. Pažanga pasiekta Vertybinių popierių komisijai nustačius aukštesnius skaidrumo reikalavimus apie emitento sudaromus sandorius, kai galimi interesų konfliktai ar galima žala akcininkams.

Prekyba su kitomis valstybėmis (28 vieta). Ši reforma taip pat prisidėjo prie Lietuvos pažangos. 2011 m. sumažinti muitinės procedūrų atlikimui skirti terminai.

Verslo pabaiga (40 vieta). „Doing Business“ teigiamai įvertinta reforma. Įsigaliojus naujai Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijai, sudarytos palankesnės sąlygos plačiau pasinaudoti įmonės restruktūrizavimo galimybe ir taip išvengti bankroto.

Nemokumas / bankrotas (40 vieta). Įskaičiuota nedidelė Lietuvos pažanga.

Statybos leidimai (47 vieta). Pasaulio bankas neatsižvelgė į Statybos įstatymo ir kitų su tuo susijusių teisės aktų pakeitimus: sumažintą procedūrų skaičių ir sutrumpintą procedūrų atlikimo trukmę. Šioje ataskaitoje reforma neįskaičiuota, nes stringa jos įgyvendinimas savivaldybėse.

Prisijungimas prie elektros tinklų (81 vieta). Naujas „Doing Business“ vertinamas rodiklis. Nors reglamentavimas nepasikeitė, ataskaitoje rodomas didesnis procedūrų skaičius ir labai pailgėjęs laikas.

Verslo pradžia (101 vieta). Šioje srityje pagal „Doing Business“ vertinimą Lietuva nukrito per 14 vietų, nors verslo pradžios sąlygos per metus nebuvo pablogintos. 2011 m. buvo įteisinta galimybė steigti įmones internetu, tačiau praktiškas įgyvendinimas Registrų centre užtruko ir pažanga atliekant tyrimą nebuvo įskaičiuota. Ši reforma bus įskaičiuota kitų metų indekse.