Golovatovas: neabejojau, kad manęs neatiduos Lietuvai
atnaujinta 16.20

M. Golovatovas
M. Golovatovas
  © Archyvas
Alfa.lt
2011-07-21 15:46

Austrijoje sulaikytas ir akimirksniu paleistas buvęs grupės „Alfa“ būrio vadas, pulkininkas Michailas Golovatovas interviu Rusijos žiniasklaidai papasakojo savo trumpos viešnagės Austrijoje aplinkybes.

Pateikiame interviu vertimą, kuriame M. Golovatovas pasakoja, kaip viskas klostėsi, kai Lietuva siekė, kad karo nusikaltimais įtariamas asmuo būtų suimtas įvažiavęs į ES.

GOLOVATOVAS ĮTARIAMAS SISTEMIŠKAI ŽUDĘS CIVILIUS

SUOMIJA: ŠENGENO SISTEMOJE ĮRAŠYTA KITA GOLOVATOVO PAVARDĖ

„Vienoje, nešinas savo krepšiu, ėjau pro pasų kontrolės postą. Jame sėdėjo pasienio pareigūnė, kuri, pažiūrėjusi į monitorių, atidėjo mano pasą ir paprašė šiek tiek palaukti. Ji priėjo prie kito pareigūno, o grįžusi pasakė, kad yra tikrinamos mano vizos gavimo aplinkybės. Mano viza yra daugkartinė. Vėliau pasirodė policijos karininkas ir seržantas ir paprašė manęs, kad eičiau su jais. Pusę penkių (16.30 val.) atėjome į oro uosto policijos nuovadą. Policininkai 5–7 minutes mano duomenis tikrino kompiuteryje, o vėliau paklausė: „Tu Vilniuje buvai?“

Atsakiau, kad buvau vieną kartą, prieš 20 metų. Čia, kaip sakoma, man viskas tapo aišku. Tuomet paprašiau, kad policininkai duotų man Rusijos konsulato telefoną, tačiau juo prisiskambinti nepavyko, todėl pareikalavau, kad būtų iškviesti „Aerofloto“ atstovai.

Atėjusio „Aerofloto“ atstovo prašiau, kad duotų man Rusijos ambasados budinčiojo telefoną, tačiau man atsakė, kad jo neturi. Po penkių minučių užrašė man du telefonus ir paaiškinęs, kad yra užimtas, išėjo.

Kaip sakoma, vienintelis Rusijos Federacijos atstovas „nusiplovė rankas“?

Taip, būtent taip.

Kada gi pagaliau pavyko prisiskambinti Rusijos Federacijos atstovams?

Prisiskambinau ambasados saugumo karininko, kuris į oro uostą kartu su konsulinio skyriaus atstovu atvažiavo po 30 minučių. Po derybų su policija, kurios vyko vokiečių ir anglų kalbomis, tapo aišku, kad reikalas yra rimtas ir reikės ambasadoriaus Austrijoje Sergejaus Nečajevo įsikišimo.

Susiskambinome su ambasadoriumi, kuris atvažiavo per 2–3 valandas. Jo veiksmų dėka per atitinkamas Rusijos užsienio reikalų ministerijos tarnybas buvo pasiųstos šifruotos telegramos į SVR (Užsienio žvalgybos tarnyba) ir FSB (Federalinė saugumo tarnyba), kuriose pranešta, kas nutiko. Visa tai tęsėsi iki 12 valandos nakties.

Ar nejautėte, kad mūsų valstybė šioje nestandartinėje situacijoje gali palikti jus likimo valiai?

Ne. Reikalas tas, kad ambasadoriaus ir saugumo karininko veiksmai rodė, kad jie ne tik manęs nepaliks likimo valiai, o neatiduos. Su saugumo karininku visą tą laiką sėdėjome ant vieno suolo. Ambasadorius su mumis buvo iki 5 valandos ryto, nuolatos skambinosi su Austrijos Respublikos prokuroru, užsienio reikalų viceministru ir budinčiąja Vidaus reikalų ministerijos dalimi. Kompetentingi ambasadoriaus veiksmai leido kontroliuoti situaciją.

Austrai tuo metu vis kartojo, kad jie vykdo nuostatas dėl arešto, kurios nurodytos užklausoje (Europos arešto orderio).

Taigi, penktą valandą ryto jau tapo aišku, kad viskas sėkmingai išsisprendė ir jūsų Lietuvai neišduos?

Ne, tuo metu dar viskas buvo neaišku. Iki to laiko mane apieškojo, paėmė pirštų antspaudus, išmatavo, pasvėrė, dantų atspaudus paėmė, aprašė visus randus, padarė turimų daiktų sąrašą. Tai buvo daroma korektiškai, tačiau nuo to lengviau nepasidarė. Džiugino tik tai, kad nebuvo konfiskuotos man reikalingos tabletės.

Sprendimas dėl mano likimo turėjo būti priimtas 11 valandą ryto, vėliau laikas perkeltas į 13.30 val. Ir tik 15.45 val. paskambino ambasadorius ir pasakė, kad priimtas sprendimas, kad aš grįžtu į Maskvą artimiausiu reisu.

Norėčiau pažymėti, kad naktį mes neatmetėme nė vieno galimo scenarijaus. Pirmasis: kad mane vis tik gali perduoti Lietuvai. Antrasis – mane paleidžia ir aš artimiausiu reisu skrisiu namo. Trečiasis – su ambasadoriaus garantijomis iki sprendimo priėmimo aš lauksiu Rusijos ambasadoje.

Kokie juridinio pobūdžio veiksmai dar buvo atliekami, kol jūs buvote oro uoste?

Kitos dienos rytą, apie 10 valandą, atvyko austrų advokatas, kurį nusamdė ambasada. Susipažinęs su arešto orderiu, jis vienareikšmiškai pareiškė, kad orderis surašytas nekorektiškai. Jo nei Austrija, nei jokia kita ES valstybė nevykdys, nes kaltinimai yra aiškiai politinio pobūdžio, o politiniai motyvai nėra svarstomi.

Istorija Vienos oro uoste – precedentas. Jūs – žinomas žmogus, buvęs legendinės grupės „Alfa“, kurios kariai kovojo ir kovoja su ekstremizmu ir terorizmu, vadas. Ne kartą vadavote įkaitus. Su kokiais jausmais palikote Austriją?

Tai labai svarbus klausimas. Arešto orderyje aš ir mano draugai bandomi vaizduoti asmenimis, kurie vykdė valstybinį perversmą Lietuvoje. Įsivaizduokite, tarnaudamas „Alfoje“ aš pats vadavau įkaitus, kuriuos teroristai buvo paėmę orlaiviuose, mokyklose, ambasadose. O čia mane patį kaltina, kad esu teroristas. Nonsensas!

Yra žinoma, kad turite daug draugų viso pasaulio specialiosiose tarnybose, JAV taip pat. Kaip, jūsų manymu, elgtųsi Amerikos valdžia, jei panaši istorija nutiktų su panašaus rango JAV specialiųjų pajėgų atstovu?

Net neabejoju, kad, jei Austrijoje sulaikytų amerikietį, Austrijos ambasadorių Vašingtone iškviestų į Valstybės departamentą ir padėkotų už supratimą bei už tai, kad amerikiečio neišdavė Lietuvai. Gi Lietuvos ambasadoriui iš karto įteiktų protesto notą ir paskelbtų apie atitinkamas sankcijas, nes tas amerikietis vykdė JAV prezidento nurodymus. Tuo metu Sovietų Sąjungoje vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas buvo Michailas Gorbačiovas.

Ką turėtų daryti Rusijos Federacijos vadovai, kad ateityje tokie Rusijos piliečių sulaikymai nepasikartotų?

Tikiuosi, kad Rusijos vadovybė ir URM vis tik imsis tam tikros reakcijos dėl mano sulaikymo Austrijoje. Tai gali būti protesto nota ar koks kitas pareiškimas. Rusija – Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, o aš šios šalies pilietis. Reaguoti turėtų ir Teisingumo ministerija. Šalis turi ginti savo karius, kurie, rizikuodami gyvybėmis, vykdė specialiąsias užduotis kovojant su terorizmu ir ekstremizmu.

Jei, neduok Dieve, reikalas nueis iki Hagos tribunolo, tai šiandien būsiu aš, o rytoj tokių kaip aš bus dešimtys tūkstančių. Šiandien Lietuva, o rytoj – Latvija arba Estija.

Kokių, jūsų manymu, tikslų siekia Baltijos valstybės?

Manau, kad Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių naujų reikalavimų tikslas yra vienas – noras, kad Rusija joms suteiktų kokių nors lengvatų. Tarkime, energetikos srityje. Tai gali būti susiję su naftos ir dujų kainomis.

Politinės logikos požiūriu, Lietuvos vadovybė abejoja veiksmų ir įsakymų, kuriuos tuo metu davė vyriausiasis šalies vadas, kuris tuo metu buvo M. Gorbačiovas, teisėtumu. Aš – kariškis ir vykdžiau veiksmus Sovietų Sąjungos teritorijoje. Nurodymai buvo duodami skirtingiems padaliniams. Kalbėti apie tai, kad įsakymas buvo ar jo nebuvo, paprasčiausiai kvaila.

Vyko štabo posėdis, kuris buvo stenografuojamas, vyko derybos per vyriausybinio ryšio, užtikrinančio KGB vyriausybinio ryšio valdymą, priemones. Mūsų veiksmai buvo teisėti, nes mes vykdėme vyriausiojo vado įsakymus.

 

Golovatovas: neabejojau, kad manęs neatiduos Lietuvai

M. Golovatovas