Vyriausybės kanceliarija pirko keliones už 1.8 mln. Lt pažeisdama įstatymą

Deividas Matulionis
Deividas Matulionis
  © Vytenis Petrošius

VPT tikrino Ministro pirmininko tarnybos vykdytą supaprastintą atvirą konkursą „Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“. Viešųjų pirkimų prievaizdai nustatė: sandoris, sudarytas su kompanija „Vestekspress“, kuri, beje, yra laimėjusi ne vieną viešąjį konkursą ir organizuoja keliones įvairių ministerijų klerkams, „yra niekinis ir negalioja“.

Dirbtinai riboja konkurenciją

VPT nustatė, kad vienas Ministro pirmininko tarnybos paskelbto pirkimo sąlygų reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. „Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą, nes, įgyvendinant Pirkimo sutarties sąlygas, jungtinės veiklos narys negali prisidėti vien finansiniais atr kitais resursais, jeigu neturi teisės verstis kelionių organizavimo veikla“, - rašoma VPT rašte Ministro pirmininko tarnybai „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“.

Kelionės aptarnavimo įkainis – neobjektyvus ir netinkamas

VPT taip pat nustatė, kad pirkimo dokumentuose nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus – kelionės aptarnavimo įkainis – yra neobjektyvus ir netinkamas, nes tiekėjai teiktų mažiausius galimus – 0,01 aptarnavimo įkainius, ir tokiu atveju laimėtoju būtų pripažintas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. „Pažymėtina, jog vykdant šį viešąjį pirkimą taip ir įvyko. Perkančioji organizacija pasiūlymams vertinti pasirinko ne Pirkimo objekto sudėtines dalis, o tik tiekėjo taikomą kelionės aptarnavimo dydį. Tuo perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir proporcingumo principus“, - rašoma VPT išvadoje.

Pasak VPT, pirkimo komisija, kuri vertino neatmestų tiekėjų pasiūlymus, nelygino jų tarpusavyje, neidentifikavo neįprastai mažos kainos ir nesikreipė į tiekėjus, pasiūliusius neįprastai mažą kainą, dėl jos pagrindimo. Nepaprašiusi pagrįsti neįprastai mažų kainų ir negavusi pagrindimo, pirkimo komisija nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą.

VPT konstatavo, kad Ministro pirmininko tarnyba kovo 22 dieną informavo suinteresuotus dalyvius apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą, tačiau apie tai neinformavo tiekėjo, kurio pasiūlymą atmetė, todėl pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymą.

„Apibendrindama šią išvadą tarnyba konstatuoja, kad nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai turėjo įtakos pirkimo rezultatui, o sutartis sudaryta pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja“, - paskelbė VPT.

Ministro pirmininko tarnybą VPT įpareigojo nedelsiant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio rašto gavimo, raštu informuoti VPT apie priimtus sprendimus dėl sutarties nutraukimo.

3 sutarčių vertė – daugiau kaip 2 milijonai litų

Centrinio viešųjų pirkimo portalo duomenimis, nuo 2010 metų pradžios Vyriausybės kanceliarija iš viso sudarė 48 sutartis, kurių vertė – 8,5 milijonai litų. Su bendrove „Vestekspress“ pasirašytos trys sutartys, kurių bendra vertė – 2 062 900 litų. Sutartis dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo su šia bendrove yra Top dešimtuko „Didžiausios sudarytos sutartys“ pirmoje vietoje. Ši bendrovė puikuojasi ir tiekėjų, su kuriais dažniausiai sudaromos sutartys, sąrašo pirmoje vietoje.

Pažvelgus į konkurso kelionių organizavimo paslaugoms pirkti, į kurį gilinosi VPT, ataskaitą, neįmanoma nenustebti: pasiūlymus pateikė 6 kompanijos. Penkių iš jų – „Vesekspress“, „BPC Travel“, „Baltijos kelionių agentūra“, „Baltic Clipper“ ir „ZIP travel“ pasiūlymo kaina – 0,01 lito. „Estravel Vilnius“ pasiūlymo kaina – 0,51 litas. Sutartis sudaryta su „Vesteskpress“, o sutartyje nustatyta vertė – apie 1,8 milijonus litų.

Beje, vieną iš sutarčių pasirašė Ministro pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis, kuris neseniai vieno savaitraščio atliktos apklausos metu išrinktas geriausiu metų valdininku.

 

 

Vyriausybės kanceliarija pirko keliones už 1.8 mln. Lt pažeisdama įstatymą

Deividas Matulionis