Antisemitizmas ir kiti jeigu

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
  © Tomas Vinickas

Jeigu tavo šeimą ištrėmė pareigūnų grupė, kurią sudarė septyni lietuviai, du rusai ir vienas žydas, tai man jie nepatinka. Ir žydas.

Tačiau jie ne todėl trėmė tavo šeimą arba noriai tą užduotį atliko, kad jų tarpe buvo septyni lietuviai, du rusai ir vienas žydas.

Priežastis ta, kad jų smegenys persuktos.

Kai kurių ligi šiolei.

***

Jeigu kambary, kuriame susirenkate, stovi televizorius, pirmas uždavinys yra išjungti televizorių.

***

Jeigu rimtai, tai Rusijos šiukšlių utilizacija, kurios imasi „Rosmusor“, turėtų prasidėti nuo ideologijos.

***

Jeigu laikrodžiai imtų eiti atgal, kiltų didysis interesų konfliktas.

Saulė - nė už ką! Tu jai mat pasakyk: nutarta, nuo šiol vakare aušra, tuomet ir aušta, ir tu teki, o iš ryto - saulėlydis.

Nepasakysi.

Jinai vakarą pavers rytu, o rytą - vakaru, ir papūsk.

Jūsų laikrodžiai tada visai išeis iš proto.

***