Mūšyje dėl žemės Vilniaus centre tinka visos priemonės

Sostinės centras – aukso vertės objektas nekilnojamojo turto plėtotojams. Verslininkams ir biurokratams, susiduriant su tikromis ir dirbtinėmis kliūtimis, nesibodima nei teisėtų, nei neteisėtų kovos metodų. Ši istorija, besitęsianti keliolika metų, įgauna naujų, detektyvinės istorijos atspalvių. Bandant kaip nors, grasinant tikru ar tariamu premjero ar net prezidentės „stogu“, atnaujinti (arba sustabdyti) įstrigusias statybas Dainavos gatvėje, kur esą neteisėtai privatizuota visa gatvė, o ne vien statiniui reikalingas sklypas, imamasi net šnipų veiklos metodų.

Darbinis posėdis po darbo valandų

„Po Jūsų organizuoto posėdžio, kuris vyko po darbo valandų, dėl detaliojo plano Dainavos g. 3, Vilniuje, derinimo susirgo Vilniaus teritorinio padalinio vyriausioji specialistė Laima Navickienė. Profesinės sąjungos vardu įspėju, kad, pasikartojus panašiems atvejams, bus kreipiamasi į teismą dėl žalos, padarytos sveikatai, atlyginimo“, – rašoma Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos rašte „Dėl neteisėto reikalavimo derinti detalųjį planą“. Rašte tvirtinama, kad „reikalavimas tvirtinti detalųjį, išsakytas to posėdžio metu, suprantamas kaip mėginimas įteisinti įstatymų pažeidimus“.

Šiame šių metų pradžioje organizuotame posėdyje, kuriame dalyvavo KPD direktorė Diana Varnaitė, jos pavaduotojas Algimantas Degutis, minėta specialistė L. Navickienė bei Vilniaus teritorinio padalinio inspektorė Nijolė Vaitiekūnienė.

Įdomus įrašas: „Kokią mes dabar žaisim biurokratiją“

Alfa.lt, disponuojanti šios pakankamai ilgos „diskusijos“ įrašu, pateikia iššifruotą jos dalį, kad skaitytojai galėtų suprasti, kokio lygio svarstymai vyksta valstybinėse institucijose. Pokalbio metu iš valstybės tarnautojų lūpų skambantys posakiai „Man dzin“ traktuotini kaip nereikšmingi nukrypimai nuo temos.

„Iškart pasakome, kad bus problemų, čia galbūt ir dabar šnekame, nesėdėtume, jeigu tai nebūtų Dargis, kuris eina pietauti pas premjerus ir pas prezidentus“, – ekstra posėdžio priežastis savo pavaldinėms išdėsto A. Degutis.

„Taip“, – reikšmingai atitaria D. Varnaitė.

Degutis: „Kiekvieną, vos ne kas antrą dieną ir kai vakar jis išėjo namo, viską sutarėm pagaliau ir staiga...

Varnaitė: „Vienąkart sako...“

Degutis: „O rytoj jis vėl pietaus, vieną dieną sutaria su vadovais, o kitą dieną gauna raštą, ne sako, kaip galima pasitikėti valstybės institucija, leptelės, va, vieną kitą durną sakinį, plautis po to penkis metus.“

Varnaitė: „Tai vat tau atsisakymas, kodėl...“

Degutis: „Todėl, kad yra prestižas, o penkis metus. O galbūt po savaitės Prezidentė pasakys: apsvarstyti, ar iš viso tokio departamento reikia ir viskas. Galim nesirūpinti ir visi būsit bedarbiais, ieškosit darbo.“

Varnaitė: „Galvokit, nežinau, siūlykit dabar, ką turėtumėm daryti, man dabar taip...“

Navickienė: „Aš tai irgi nežinau...“

Degutis: „Vienas iš variantų, galima pamodeliuoti, tarkim, laikyti šitą raštą negaliojančiu, parašyti kitą raštą su tokiu pat konkrečiu pasiūlymu, ką jau čia aiškino, įrašyti į aiškinamąjį raštą, vienas variantas“.

Varnaitė: „Bet reikia susitikti.“

Degutis: „Tai, žinoma, reikia, aš tik teorinį modelį aptarinėju, ką mes darytume, reiškia, nes jam vat dabar reikės žodžiu pasakyti, kad suprantu į telefoną.“

Varnaitė: „Taip.“

Degutis: „ O gal jis rytoj norės pas Kubilių. Tai reiškia, jis turi dabar žinoti, kokią mes dabar žaisim biurokratiją. Tai mes tada pasirenkam – šitą laikom negaliojančiu, dedam vietoj jo kitą ir kur siūlom įrašyti ir tą, ir tą, ir tą, kažką tai, arba tada siūlome jam kreiptis dar kartą ir, reiškia, pataisyti ir tada rašom vėl sutikimą su kažkokiom pastabom.“

Varnaitė: „Ne.“

Degutis: „Tai tada, tai tada nubėgs iš karto.“

Varnaitė: „Aš tai tik vienintelį kelią matau, kad išsikviesti, kalbėtis, sutarti, bet turi būti mūsų, va, departamento pozicija sutarta, o ne taip, kad aš nieko nežinau, man galvą skauda, aš jau nieko nebesuprantu (...) ir turim sutarti ir tada kviesti šnekėti, tik aš nežinau, kas tą gal padaryt, kada tą gali padaryt, nes jie labai aiškiai savo interesus deklaravo, o jei dėl ko jie čia paskambino, aš pradėjau, jie pasakė, mes labai norim, bet šitoj taryboj susitvarkyt, nes kol naujai įsivažiuos pinigai. Ir dar daugiau pasakė, ko jūs negirdėjote, ir ko tu negirdėjai...“

Vaitiekūnienė: „Aš nieko negirdėjau.“

Varnaitė: „Pasakė dar vieną dalyką, kad nuo tam tikro momento savivaldybėj kiekvienas veiksmas yra už kyšį, tai jeigu dar pradėsit departamentą, kad čia gal ne kyšiai, bet tokio dalyko...“

Degutis: „Nu, tipo, susimokėjo ir kitiems reiks iš naujo mokėt.“

Varnaitė: „Taip. O sako, o sako, aš moku ne už sprendinius, sako, sprendinius galima tartis, moku už sprendimo priėmimo laiką, nes tas laikas, vat dėl ko jis skambino, būkit žmonės, priimkit sprendimą vienokį ar kitokį, greičiau padėkit išsiaiškint, nes, sako, man kiekviena valanda tai yra investicijos, ne dėl sprendinių ir, vat, tada, kai pasakys, na, taip, investicijas, stabdom, sorry, bet aš pasiteisint neturiu kuo.“

Degutis: „Ir dar kas, kitas niuansas... Ar tai yra svarbiausia Vilniaus miesto vieta? Kurioj čia reikia tiek kraujo liet?“

Varnaitė: „Nu.“

Varnaitė: nieko nespaudžiu

„Ne, tai nebuvo spaudimas, – tvirtino KPD direktorė Diana Varnaitė, klausiama, ar neveikė verslininko R. Dargio naudai ir nedarė spaudimo savo pavaldiniams. – Ir jokiai naudai niekas nieko nespaudė. Tai vienareikšmiška.“

Prašydama pakomentuoti „dramatiško įrašo“ aplinkybes bei klausiama, ar tokie disputai yra KPD kasdienybė, D. Varnaitė aiškino, kad į ją, kaip įstaigos vadovę, kreipiasi įvairūs pareiškėjai, kurie įvairius pavaldinių veiksmus skundžia telefonu, paštu, elektroniniu paštu.

„Visada į tokius besikreipiančius reaguoju. Tai šiuo duotuoju atveju į mane buvo kreiptasi, kadangi buvo pasibaigę terminai, kai Vilniaus padalinys turėjo pateikti išvadą dėl detaliojo plano. Tad buvau išsikvietusi darbuotojas pasiaiškinti, kodėl neatsakoma pareiškėjui, – aiškino D. Varnaitė. – O visa kita, visos tos detalės, aš nenorėčiau to komentuoti, kol nepasibaigęs tyrimas.“

„Nėra nė vienos frazės, įrodymo ar mėginimo kažką pasakyti, kad būtų priimtas sprendimas kažkieno naudai. Jei nesugebama atsakyti pareiškėjui, ką reikia pataisyti, tai keistas yra Vilniaus teritorinio padalinio supratimas apie pareigų atlikimą“, – kalbėjo D. Varnaitė.

Pasak jos, verslininkai, neiškentę biurokratizmuoto elgesio, kreipėsi į ją asmeniškai. „Taip, uždavė konkretų klausimą – ar tinka detalusis planas, o jei netinka, tai ką turime pataisyti? Tai labai paprasta situacija, o jų pasitaiko ne vieną kartą“, – aiškino D. Varnaitė.

Ji prisiminė, kad garsiojo pokalbio išvakarėse buvo susitikusios visos suinteresuotos pusės, viskas išsiaiškinta, o kitą dieną „Eikos“ atstovai vėl gavo naujus reikalavimus iš KPD Vilniaus teritorinio padalinio.

„Tai retorinis klausimas, – teigė D. Varnaitė, klausiama, ar tokiomis situacijomis siekiama gauti kyšį iš verslininkų. – Mano vienintelis noras – sužinoti iš pavaldinių, ko konkrečiai norima iš investuotojų, kad ne naudą jie turėtų, o kad viskas atitiktų įstatymams.“

„Man visiškai nepriimtina daryti kompromisus su sąžine, – teigė D. Varnaitė, klausiama, ar dažnai susiduriama su politiniu spaudimu, kai dėl investuotojo reikia daryti kompromisus su sąžine. – Pasitaiko visko, bet sprendimų, jaučiant spaudimą, nebuvo. Gal kam ir teko tai patirti, bet ne man. Nepriimtina yra tai, kai yra vaikomas žmogus, nesvarbu, kokia jo pavardė.“

Pokalbio metu D. Varnaitė prisipažino, kad KPD Vilniaus padalinys jos nebuvo informavęs, jog esama prielaidų, kad sklypas Dainavos g. 3 yra privatizuotas neteisėtai. Tą ji esą sužinojusi tik tada, kai dėl jos veiksmų buvo surašytas skundas. „Kaip tai įmanoma, kai derinamos sąlygos, kažkas žino, kad sklypas galimai įgytas neteisėtai, o visi tyli. Kodėl tas faktas buvo slepiamas, kam tai naudinga? Bijo? Ko bijoti?“ – kalbėjo D. Varnaitė.

Dargis jaučiasi spardomas lyg futbolo kamuolys

„Spaudimas?“ – šis klausimas nekilnojamuoju turtu užsiimančios UAB „Eika“ įkūrėjui ir vadovui Robertui Dargiui sukėlė juoko bangą. Pasak jo, ši, jau bene 14 metų užsitęsusi istorija, perėjo ir teismų maratonus, ir begalinius derinimus su savivaldybe, KPD ir kitomis institucijomis. „Turiu tuos popierius, kuriuos tikriausiai ir Alfa.lt turi. Gaila, kad pats neturėjau mikrofono, nes susitikimo metu kalbėta vienaip, paskui į viešumą nešama kita informacija. Juokinga skaityti, – savąją istorijos versiją dėstė R. Dargis. – Jokių spaudimų nebuvo. Atvirkščiai, visada ėjome į kompromisus, mažinome tos teritorijos užstatymo tankį, aukštingumą. Daug kas su tuo projektu norėjo rankas pasišildyti, mus reketavo gyventojai.“

Verslininkas nesutiko ir dėl metamų įtarimų, kad garsusis sklypas sostinės centre galimai privatizuotas neteisėtai – „tokius dalykus reikėtų pagrįsti dokumentais ir argumentais.“

„Visos šios istorijos esmė – ne mes, o karo stovis tarp KPD ir jos Vilniaus padalinio, o mes esame lyg futbolo kamuolys, kurį spardo dvi priešiškos komandos“, – versiją pateikė R. Dargis.

Klausiamas, kodėl KPD vadovai įsibaiminę kalba apie jo galimus vizitus pas aukščiausius valstybės pareigūnus, R. Dargis tvirtino, kad tokios kalbos yra „absoliutus niekalas“. Tačiau čia pat prisiminė, kad „pas prezidentę tikrai neinąs, tačiau pas premjerą užsuka pasikalbėti apie darnią valstybės plėtrą“. „Tačiau kalbos apie spaudimą – tuščios šnekos“, – teigė R. Dargis.

STT įrašo įkalčiu nelaiko

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), reaguodama į minėtos profsąjungos raštą, Alfa.lt duomenimis, daugmaž prieš mėnesį informavo kultūros ministrą, kad apklausti KPD darbuotojai patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes dėl spaudimo derinti sklypo Dainavos g. 3. STT manymu, KPD direktorė D. Varnaitė ir jos pavaduotojas A. Degutis, Vilniaus padalinio darbuotojams nurodžius aiškius sklypo Dainavos g. 3 detaliojo plano neatitikimus galiojantiems teisės aktams, primygtinai spaudė suderinti tokį detalųjį planą, kas yra aiškus kišimasis į valstybės tarnautojo, atliekančio savo pareigas, veiklą.

STT duomenimis, dėl D. Varnaitės veiksmų jos pavaldiniai yra skundęsi ne vieną kartą, tačiau Kultūros ministerija į jokius skundus reaguoti nematė reikalo. Po STT rekomendacijos ministerija galiausiai pradėjo D. Varnaitės veiklos tarnybinį patikrinimą, kurio rezultatai gali paaiškėti kitą savaitę.

KPD profsąjungos atstovai informavo, kad STT šio jai pateikto įrašo nelaiko galimo spaudimo pavaldiniams įrodymu. Dėl vienos priežasties – jis buvo padarytas, negavus prokurorų ir teismo sankcijos. Tačiau, net nepriėmusi slaptai daryto įrašo kaip įrodymo, STT rekomendavo ministrui A. Gelūnui tirti savo pavaldinės veiksmus.

D. Varnaitė atkerta, kad nemaža dalis KPD profsąjungos, ją apskundusių kultūros ministrui ir STT, vadovų yra ne kas kita, o asmenys, teisti už baudžiamuosius nusikaltimus.

Karas tęsiasi...