Lietuvos bankas griežtai įvertino banko „Snoras“ nusižengimus

Bankas Snoras
Bankas Snoras
  © Tomas Černiševas
ELTA
2011-01-18 16:42

Atlikto inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas. Valdybai taip pat buvo pristatyti „Snoro“ priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai.

Lietuvos banko valdyba „Snorui“ pateikė nurodymus, kurių įgyvendinimas leistų taikyti didesnius apribojimus banko veiklos rizikai, ypač dėl paskolų bei išvestinių finansinių priemonių sandorių. Taip pat nustatyti reikalavimai banko kapitalui, kurie turėtų užtikrinti patikimesnę ir stabilesnę banko veiklą.

Banko „Snoras“ administracijos vadovas įpareigotas per dešimt dienų atvykti į Lietuvos banką bei nusakyti, kokiu būdu bankas rengiasi pašalinti jiems išsakytus veiklos trūkumus bei vykdyti Lietuvos banko duotus įpareigojimus, o suėjus šių nurodymų įvykdymo terminui paaiškinti, kaip juos įvykdė.

Lietuvos banko valdybos posėdyje taip pat pažymėta, kad „Snoras“ nepašalino dalies ankstesnio inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų. Dėl šios priežasties Kredito įstaigų priežiūros departamento pareigūnai įpareigoti surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl banko administracijos vadovo padaryto administracinio teisės pažeidimo - Lietuvos banko valdybos duoto raštiško nurodymo pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus nevykdymo.