Račo Kalėdos – su Seniu Šalčiu?

Rūta Janutienė
Rūta Janutienė

Kita vertus – vis dėlto netikėta, nes labai jau kolūkietiška, bradauskiška. Sovietinis ateizmas iš elito atstovo lūpų. Račo nestebina vyskupų kišimasis į politiką, nes tai, kaip leidžiama suprasti, prigimtinė Bažnyčios nuodėmė. Kolega labiau baiminasi, kaip į tai reaguos politikai. Juk, ne paslaptis, kad ir velionis A.Brazauskas ir netgi Kazimira “Šatrija” Danutė Prunskienė, kai to prireikė politikai, ėmė žegnotis. Tačiau po to (A.Račas tai pabrėžia, gal įspėdamas būsimus paklydėlius) patyrė iš jos didelę skriaudą. A.Brazauskas buvo net “ekskomunikuotas”. Taip teigia Račas.

Taip mėgstantis tikslumą, čia kolega kiek susipainiojo. A.Brazausko kūną į kapą, o sielą – amžinybėn palydėjo arkivyskupas. Ekskomunikuotą būtų palydėjęs B. Bradauskas ir girtas orkestrėlis. (Gal dar prisimeni mūsų sovietinę vaikystę, Artūrai? Iš penkiaaukščio laiptinės, mindami eglučių šakeles, išeina velionio šeima, dūdų orkestrėlis ir išnešamas velionis, ką tik nukeltas nuo sudedamo stalo, kurį šeima naudoja ir naujų metų baliui su Seniu šalčiu. )

reklama

A.Brazausko niekas nuo Bažnyčios neatskyrė. Bažnyčios atstovai gana smulkmeniškai paaiškino, kad velionio kūnas nebuvo pagerbtas išskirtinėmis apeigomis – įnešimu į Arkikatedrą – todėl, kad A.Brazauskas pažeidė Bažnyčioje duotą priesaiką Julijai Brazauskienei.

Arkikatedra nėra kultūros namai, tai – bažnyčia, o joje galioja labai senos taisyklės. Nepatinka – neik, nes ten žmonės iš tiesų laikosi dogmų ir skleidžia žmonėse tam tikras vertybes. T.y. įveda jų pasaulėvaizdžio chaose tvarką (čia jau cituoju antropologą C.Geertzą).

Lietuvoje, kur ir Seimo pirmininkė pastebėjo žmonių moralinį, vertybinį sumišimą, bent šiokia tokia vertybių tvarka yra neblogas dalykas. Juk gerai, kad kažkas šalyje, kur minimalaus atlyginimo didinimas iki žmogaus bazinių poreikių tenkinimo lygio premjero yra vadinamas populizmu, kur Zuokas vėl gviešiasi Vilniaus, o Kultūros ministras Kėvišą vadina pasaulinio lygio vadybininku, kažkas ima ir primena: „Nevok!“.

Todėl man iš tiesų džiugu, kad vyskupai ryžosi viešinti tuos valdžioje, kurie nusižengia tvarkai. Tik nesuprantu, kodėl Račas, kuriam Bažnyčios mokymas ir Kalėdų senelis yra vienodas išsigalvojimas, dėl to suka galvą? Juk sužinos tik tie, kurie eis į Bažnyčią, o, anot Račo, lankomumas sumažėjęs.

Tik, mano supratimu, sumažėjęs ne todėl, kad Bažnyčia kišosi į pasaulietinį gyvenimą. Bet priešingai, - dėl to, kad nesikišo. Leido amoraliems (t.y. esantiems anapus, „virš“ vertybių) neoliberalams (čia įskaičiuoju ir Kubilių su Kirkilu) su jų bažnyčia – Laisvosios rinkos institutu, pavogti iš daugybės žmonių bendrumo jausmą tėvynėje. Ar tai dėl šitų politikų elgesio pokyčių, Bažnyčiai ėmus skelbti savo požiūrį į pasaulietinius dalykus, baiminasi Račas? Be reikalo. Ateizmas irgi religija. Jos taip lengvai neišsižadėsi.

Būtų mano valia... Bet, laimei, valia ne mano, o daug išmintingesnių žmonių. Linkiu visiems ramių švenčių. O Račui dar teks palaukti. Jo Senis šaltis ateis savaite vėliau. O po to dar – „staryj novyg god“.