Ar galutinai susikom promituosime?

Kęstutis Girnius
Kęstutis Girnius

Kartais Lietuva – tikrai stebuklų šalis, bent ta prasme, kad joje vyksta beveik neįsivaizduojami dalykai. Turiu omenyje Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) nutarimą laikinai sustabdyti miesto savivaldybės išduotą leidimą gėjų eitynėms.

Dar daugiau stebina, kad tai daroma Generalinės prokuratūros prašymu. Laikinasis generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas aiškina, kad jis prašė teismo sustabdyti eitynes ne dėl to, kad žygiuos seksualinės mažumos, o dėl to, kad bus sunku dalyvius apsaugoti nuo priešiškai nusiteikusių žmonių. Esą prieš gėjų eitynes išpuolius gali rengti vadinamieji skustagalviai.

reklama

Įsidėmėkime tai, ką prokuroras sako. Esą žinome, kad kažkas ketina pažeisti įstatymą, todėl suvaržome potencialios aukos teises. Tai tolygu tam, kad neleistume moteriai išeiti iš savo buto apsipirkti, nes kaimynystėje tykoja chuliganas, kuris pagriebs jos rankinuką. Normaliomis aplinkybėmis normalioje šalyje policija įspėtų chuliganą, kad jo ketinimai žinomi ir kad jis bus nubaustas, jei mėgins juos įgyvendinti.

Sužinojęs, kad skustagalviai ketina pulti eitynių dalyvius, prokuroras turi jiems pranešti, kad jie bus akyliai stebimi ir griežtai baudžiami už visus įstatymų pažeidimus. O atsižvelgus į surinktą informaciją, reikia tinkamai sustiprinti policijos pajėgas, kad jos galėtų laiduoti eitynių saugumą.

R. Petrauskas susikompromitavo. Akivaizdu, kad žmogus, kuris leidžia chuliganams lemti jo sprendimus, yra perdėm baikštus ir abejingas įstatymams, kad tiktų generalinio prokuroro pareigoms. Be to, R. Petrauskas sukompromituoja pačią valstybę, netiesiogiai tvirtindamas, kad ji yra tokia impotentė, kad negali užtikrinti tvarkos sostinėje, nepajėgi apsaugoti kilometro ar pusės kilometro ilgio miesto ruožo, net iš anksto žinodama, kad gali būti provokacijų. Europos Sąjungos (ES) šalys netikės, kad valstybė yra tokia beviltiškai silpna, tad manys, kad teisėsaugos pareigūnai elgiasi piktavališkai, savo nepakantumą pridengdami įvairiais pasakojimais. Juolab kad atsakingi policijos pareigūnai ne kartą tvirtino, kad policijos pareigūnai yra pasirengę ir pajėgūs užtikrinti saugumą per seksualinių mažumų eitynes.

Norime ar nenorime, gėjų eitynės tapo Lietuvos tolerantiškumo ir jos valdžios geros valios išbandymu. Už šią nepatogią padėtį atsakingiausi visi tie, kurie eskaluoja įtampą ir reikalauja, kad valstybė pažeistų pagrindines kai kurių savo piliečių teises. Jau smarkiai nukentėjo Lietuvos įvaizdis Europoje ir dabar labiau nukentės, jei neįvyks eitynės arba nepasiseks apsaugoti jos dalyvių. Nėra kuo didžiuotis, jei Lietuva būtų laikoma mažiausiai tolerantiška ES šalis.

Į Vilnių atvykstanti Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė Birgitta Ohlsson pareiškė, kad dalyvaus eitynėse. Ketinimą dalyvauti eitynėse pareiškė ir Olandijos ambasadorius Lietuvoje Joepas Wijnandsas. Neabejoju, kad dalyvaus dar daugiau ambasadorių.

Sveikintinas prezidentės Dalios Grybauskaitės priminimas, kad Konstitucija garantuoja teisę į taikius susirinkimus, kad piliečiai turi teisę reikšti savo nuomonę, o policija privalo užtikrinti, kad būtų išlaikyta rimtis ir nebūtų susidūrimų. Būtų gerai, kad ir kiti politikai, pvz., Seimo pirmininkė Irena Degutienė, taip pat tvirtai pasisakytų už piliečių teisių gerbimą.

Anksčiau ar vėliau eitynės įvyks. Tai aišku. Akivaizdu ir tai, kad kuo ilgiau jos bus atidedamos, tuo labiau nukentės Lietuvos autoritetas. Jei Lietuva prisegs sau netolerantiškiausios šalies etiketę, sumažės jau ir taip gana kuklios investicijos į Lietuvos ūkį. Pastangos vaizduotis vertybių gynėja užsienio politikoje bus laikomos veidmainyste. Bus sunku gerinti santykius su skandinavų šalimis.

Negalima lengva ranka numoti į tokius pragmatinius sumetimus. Lietuvai reikia draugų ir palaikymo. Bet pagrindinė priežastis, dėl kurios reikia palaikyti gėjų teisę organizuoti eitynes, yra tai, kad Lietuva yra teisinė valstybė ir tokioje valstybėje visų piliečių teisės turi būti ginamos.

Viliuosi, kad VAAT skubos tvarka panagrinės ir atmes Generalinės prokuratūros prašymą atidėti eitynes, leis joms vykti numatytu laiku. Ir kad nurims dirbtinai kurstomos aistros.