Kubilius: kaime šiandien daugiau optimistų nei mieste

Kaime
Kaime
  © Andrius Ufartas / Fotobankas
Alfa.lt
2010-04-30 09:03

Šiandien ryte ministras pirmininkas Andrius Kubilius priėmė Europos Sąjungos komisarą, atsakingą už žemės ūkį ir kaimo plėtrą Dacianą Ciolosą ir žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių, EK atstovybės Lietuvoje vadovę Laimutę Pilukaitę.

„Žemės ūkis yra labai svarbi Lietuvos ekonomikos dalis. Džiaugiamės, kad pernai pavyko gerokai efektyviau panaudoti Europos Sąjungos paramą, supaprastinus kai kuriuos paramos panaudojimo instrumentus – tai padėjo atlaikyti sudėtingos finansinės situacijos iššūkius, džiaugiamės sulaukę garbių svečių, džiaugiamės galėdami dalyvauti bendrose ES šalių šeimos diskusijose. Atsiveriančios galimybės yra didelės, reikia tiesiog mokėti protingai jomis pasinaudoti, šiandienos paroda – puiki galimybė“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

„Džiaugiuosi pirmą kartą lankydamasis Lietuvoje, dėkoju už kvietimą dalyvauti parodoje, kur turėsiu galimybę susitikti ne tik su ministru, valdžios atstovais, bet ir betarpiškai su žemdirbiais. Artėja 2013-ieji – svarbus bendrosios žemės ūkio politikos reformos metas, todėl labai svarbu išgirsti valstybių narių mintis ir lūkesčius. Tikiuosi, kad Lietuva aktyviai dalyvaus formuojant politikos gaires. Aš labai stengiuosi surasti argumentų, priežasčių, kad bendroji žemės ūkio politika išliktų ir būtų remiama, žinau, kad naujosioms valstybėms narėms tai labai svarbu. Reikia laiko, kad būtų galima restruktūrizuoti žemės ūkį ir šiandien yra pirmasis kartas, kai naujosios valstybės narės realiai dalyvauja formuojant naująją politiką“, – kalbėjo D. Ciolosas.

Premjeras pažymėjo, kad žemės ūkio politika svarbi visos ES politikos dalis, žiūrint istoriškai, nežinia, ar tai geriausias Europos pasiekimas, bet realistiškai žiūrint ir žinant istorines priežastis, negalime galvoti, kad ta politika galėtų radikaliai keistis. Todėl mums labai svarbu, kad tokia politika leistų Lietuvai lygiaverčiai konkuruoti su senosiomis ES šalimis. „Lietuva – gana dinamiška, sugebanti prisitaikyti prie naujovių šalis, todėl nebūtume labai konservatyvūs dėl pačios politikos kaitos, tačiau visuomet esame nuoseklūs, kad būtų užtikrintos sąžiningos konkurencijos sąlygos, o kaip tik 2013-aisiais Lietuva pirmininkaus ES“, – sakė ministras pirmininkas. Jis atkreipė dėmesį ir į Rytų kaimynystės politiką bei ateities perspektyvas bendraujant su tokiomis šalimis, kaip Ukraina, Baltarusija.

Komisaras D. Ciolosas keletą kartų užtikrino, kad reforma bus pagrįsta lygybės principu, kad bus suteiktos vienodos sąlygos visoms šalims narėms, bus stengiamasi išlaikyti visas tradicines paramos priemones. Tačiau pasaulis keičiasi, keičiasi ir žemės ūkis, todėl ir bendroji žemės ūkio politika turi atitikti dabarties lūkesčius, ji nėra senųjų šalių narių nuosavybė, kurią jos paskolino naujosioms. Tikiuosi, kad po reformos tokią politiką labiau rems ir Taryba, ir naujosios šalys narės.

Žemės ūkio ministras padėkojo komisarui už surastą laiką. Į forumą jau išvakarėse atvyko penkių šalių narių ministrai, visų jų nuomonės daugeliu ateities klausimų panašios. Turime dar daug ką nuveikti. Galvodami apie gyvenimą kaime vienas iš pasiūlymų būtų labiau skatinti šeimos ūkius, aktyvinti paramą šeimos ūkiams – nuo jų priklauso kaimo ateitis.

„Šiandien vyksta netgi psichologinis lūžis. Kaime seniau gyveno daugiau pesimistiškai nusiteikusių žmonių, dabar kartais atrodo, jog vyksta atvirkščias procesas“, – susitikimo metu sakė A. Kubilius.