Teisinėje valstybėje homoseksualų teisės turi būti ginamos

Kęstutis Girnius
Kęstutis Girnius

Lietuvos homoseksualai yra teisinės valstybės piliečiai. Jie turi tas pačias pagrindines teises, kaip kiekvienas kitas pilietis. Valstybė yra įpareigota jas ginti. Žodžio ir susirinkimo laisvė yra bendra visiems. Teisės yra mažai ko vertos, jei jos galioja tik draugams ir bendraminčiams. Jos tampa prasmingos tada, kai ginamos mintys, kurių nekenčiame.

Tai tokios elementarios tiesos, kad manytum, jog nereikėtų jų kartoti. Tačiau reakcija į gegužės 8 dieną numatomas gėjų eitynes rodo, kad daugelis politikų neturi jokio supratimo apie teisinės valstybės savybes. Turiu omenyje ne tik Juliaus Veselkos pastabas apie „nuogų užpakalių filosofiją“ ar Petro Gražulio švaistymąsi šaunamuoju ginklu. Seimo narys P.Gražulis teigia, kad mažiausiai 50 parlamentarų pasirašė kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą, ragindami ją uždrausti eitynes. Tai reikštų, kad daugiau negu trečdalis Seimo narių stengiasi apriboti savų piliečių susirinkimo laisvę. Nenuostabu, kad tokia Seimo narių laikysena sulaukė atgarsio užsienyje.

Nereikėtų per plačiai apibendrinti. Kai kurie politikai, pavyzdžiui, Petras Auštrevičius ir Birutė Vėsaitė, gynė gėjų teisę surengti demonstraciją. Tačiau nė vienas iš pirmųjų trijų valstybės žmonių nejautė poreikio tvirtai pabrėžti, kad teisinėje valstybėje ginamos ir gerbiamos visų teisės.

Kai kurie eitynių priešininkai aiškina, kad jie nėra nusiteikę prieš gėjus, bet homoseksualai neturėtų viešumoje afišuotis ir pykinti kaimynų. Seimo narys Valentinas Mazuronis sako, kad „neprimetinėkime kitiems, ko nenorime: toks principas logiškas, normalus ir demokratiškas“.

Reikalai yra sudėtingesni. Pirma, teisės bei laisvės egzistuoja ir yra gerbiamos tada, kai galima jas viešai reikšti. Per ilgai trukusias kovas dėl religijos laisvės nebuvo siekiama užtikrinti, kad tikintieji galėtų melstis už uždarų durų ir nuleistų užuolaidų. Paprastai ta „teisė“ nebuvo varžoma. Buvo siekiama iškovoti teisę viešai reikšti savo įsitikinimus, eiti į savo bažnyčias, rengti procesijas, priminti kaimynams, jog tarp jų gyvena kitaip tikintieji ir kad jie turi su tuo susitaikyti. Komunistų okupacijos metais nebuvo religijos laisvės, nors per okupaciją veikė bažnyčios ir sovietinė Konstitucija skelbė sąžinės laisvę. Bažnyčia buvo išvaryta iš viešojo gyvenimo, atviras tikėjimo išpažinimas buvo baudžiamas, tad vaikai buvo slaptai krikštijami, miestiečiai susituokdavo kaimuose ir taip toliau.

Antra, nors nereikia piktavališkai užgauti žmonių, vienų jautrumas nenustato kitų žmonių teisių ribų. Pamaldų ar fanatišką musulmoną užgaus, net papiktins trumpus sijonus dėvinčios merginos, kurios, jo nuomone, begėdiškai demonstruoja savo seksualumą. Bet tai jo problema, ne merginų. Nei joms rengtis pagal jo, nei pagal daugumos skonį, net jei sijonėliai neapsakomai užgautų plačius gyventojų sluoksnius. Pasipiktinimas gėjų elgesiu panašiai nepateisina jų teisių varžymo.

Nesu sociologas, tad nežinau, kiek, jei iš vis, gėjai diskriminuojami Lietuvoje ir kuriose gyvenimo srityse. Kai kurie pažįstami tikina, jog homoseksualai nėra skriaudžiami, jų teisės gerbiamos. Bet atkaklios pastangos drausti eitynes niekais paverčia aiškinimus, kad nėra jokio diskriminavimo. Gal jie nediskriminuojami darbovietėje, bet akivaizdžiai siekiama riboti jų laisvę rinktis viešoje erdvėje ir demonstruoti.

Eitynių kritikai aiškina, kad demonstracijos rengėjai siekia išprovokuoti viešą priešpriešą, kuri atskleistų tariamą lietuvių nepakantumą kitaip gyvenantiesiems. Ir kad demonstracijos data sąmoningai pasirinkta, nes gegužės 8 dieną Europoje švenčiama pergalė Antrajame pasauliniame kare.

Jei eitynių rengėjai siekė išprovokuoti piktą reakciją, jiems pasisekė su kaupu. Bet atsakomybė už susiklosčiusią padėtį tenka ne jiems, o kovingiems eitynių priešininkams, kurie savo aršia reakcija atkreipė pasaulio dėmesį į vietos reikšmės įvykį. Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė Birgitta Ohlsson pranešė, kad dalyvaus eitynėse, gali prisidėti ir kitų šalių parlamentarai. Eitynes, be abejo, stebės nemažai užsienio korespondentų.

Nestebina, kad eitynės vyks reikšmingą gegužės 8 dieną. Demonstracijomis siekiama atkreipti dėmesį į dalyvių rūpesčius, tad renkamas laikas ir vieta, kurie labiausiai pagelbės šiam tikslui.

Reikšmingos sukaktys, suvažiavimai ir valstybės vadovų vizitai sulaukia žiniasklaidos dėmesio, tad yra geriausia proga atkreipti visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į savo reikalavimus. Buvusio prezidento George'o W.Busho vizitus į Europą lydėdavo masiniai protestai. Nustebčiau, jei Gruzijos šalininkai nerengtų demonstracijų, jei Rusijos premjeras Vladimiras Putinas lankytųsi Lietuvoje šią vasarą.

Teisinėje valstybėje teisės turi būti ginamos. Tai pagrindinė priežastis palaikyti gėjų teisę organizuoti eitynes. Bet yra pragmatinių sumetimų, į kuriuos irgi reikia atsižvelgti. Pastaruoju metu Lietuva pabrėžia gerų ryšių ir glaudesnio bendradarbiavimo su Skandinavijos šalimis svarbą. Isteriška reakcija į eitynes prisidės sukuriant įvaizdį, kad Lietuva yra kraštas, kuriam svetimos skandinavų vertybės, tad ir ne itin pageidautinas partneris.

Lietuva siekia pritraukti užsienio investicijų į perspektyviausias ūkio sritis, pavyzdžiui, informacijos technologijų, vadinamąją IT. Bet IT bendrovės kaip tik didžiuojasi savo darbuotojų įvairove, rūpinasi jų gerove. Entuziastingai demonstruojamas nepakantumas pakerta Lietuvos patrauklumą.

Lietuva sulaukė kritikos, kartais nepagrįstos, dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo. Ginant įstatymą buvo aiškinama, kad jis nėra specialiai nukreiptas prieš homoseksualus. Dabar šitokie aiškinimai bus vertinami labai skeptiškai.

Liko dar mėnuo iki eitynių, tad yra laiko nusiraminti ir suprasti, kad nors galima nepritarti gėjų gyvenimo būdui, privaloma ginti pagrindines jų teises.