Šemeta rengia naktinį mokesčių perversmą

Mauzeris: Sūrski, kaip jūs praleidot savaitgalį?

Sūrskis: Turiningai. Buvau apsilankęs Briuselyje. Domėjausi, kaip dirba įstatymų leidėjai. Einu vakare per Briuselio miegamuosius rajonus – tamsu, tylu, visi miega, dega kas septintas žibintas kaip Kaune... Žiūriu, tik vienas langas šviečia.

Mauzeris: Nu ir ką?

Sūrskis: Jūs klausiate, nu ir ką? Sakau, pasidomausiu, kas gi ten nemiega. Įlipu į medį, žiūriu, žiūriu, žiūriu, žiūriu – ogi naujasis Europos mokesčių komisaras Algirdas Šemeta rymo prie stalo.

Mauzeris: Gal aplaistė paskyrimą komisaru?

Sūrskis: Ne prie to stalo rymo. Stalas apkrautas skaitliukais, kalkuliatoriais, rengia Šemeta naktinį mokesčių perversmą – pjaus visos Europos verslą.

Mauzeris: Nu, visos Europos nepapjaus.

Sūrskis: Kitas nepapjautų, bet Šemeta papjaus. Atsibunda iš ryto „Algemaine Zeitung“ laikraščio savininkai – pyst PVM‘as 21 procentas. Atsibunda „British Petroleum“ savininkai – pyst akcizas tris kartus didesnis. Atvažiuoja Parmos kumpio pardavėjas į turgų, o prie vartų karabinierius Andreo Kubilini klausia: saduto tuto- kasos aparato...

Mauzeris: Eik tu sau...

Sūrskis: Čia dar ne viskas. Atsibunda čiukčių gubernatorius Abramovičius Londone, atsiverčia „Daily Mirror“ ir netiki savo žydiškom akim – jo futbolistų autorinis honoraras apmokestintas dvigubai. Visiška Drogba, sako Abramovičius...

Mauzeris: O kas, įdomu, laukia Berluskonio?

Sūrskis: Nu, Berluskoniui išgyventi vienintelis šansas – parsiduoti „Snoro“ bankui.